Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 26:

Pszczoły z miasta

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Reduta

Opis projektu

Projekt zakłada organizację międzypokoleniowych warsztatów pszczelarskich w postaci wykładów, spacerów tematycznych na terenie Parku Reduta oraz zajęć praktycznych. W trakcie 10 miesięcy uczestnicy poznają szczegóły z życia pszczoły miodnej, dowiedzą się czy miejski miód jest zdrowy, nauczą się rozpoznawać rośliny i krzewy miododajne oraz wezmą udział w warsztatach (m.in wyrób produktów z materiałów pszczelich, degustacja miodu, wysiew roślin miododajnych itp.). Zajęcia odbywać się będą na terenie założonego w tym roku Parku Reduta (lub w jego okolicy) w którym posadzono setki drzewek i krzewów owocowych. Park jest doskonałym miejscem do obserwacji owadów, ponieważ powstało w nim ponad 25 tys. metrów kwadratowych trawników i łąk kwietnych. Projekt przewiduje organizację spotkań raz w miesiącu, począwszy od marca do października 2021 r. Każdorazowo w zajęciach będzie mogło wziąć udział do 30 osób (w dwóch grupach po 15 osób).

W przypadku braku możliwości organizacji zajęć w pawilonie w Parku Reduta, warsztaty zostaną zorganizowane w innym miejscu na terenie Dzielnicy III.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na rolę pszczół w środowisku miejskim oraz zachęcenie mieszkańców do angażowania się w działania proekologiczne. Dzielnica III w 2019 r. założyła swoją własną pasiekę dzielnicową- Pasiekę Rozrywka, usytuowaną na dachu DPS, przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (ul. Rozrywka 1). W ten sposób Prądnik Czerwony przyczynia się do ochrony i rozwoju tych ogromnie pożytecznych owadów. Projekt podkreśli przyjazny wobec pszczół charakter dzielnicy, uwrażliwi mieszkańców na współczesne zagrożenia środowiska oraz pokaże, w jaki sposób mieszańcy miasta mogą chronić pszczoły. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Warsztaty Organizacja warsztatów - przeprowadzenie 10 wykładów, warsztatów praktycznych oraz spacerów tematycznych raz w miesiącu przez ok. 3h, zapewnienie produktów pszczelich (miód, pyłek, mleczko pszczele, itp.) do degustacji podczas warsztatów, zapewnienie materiałów na warsztaty praktyczne, m.in. wyrób świec z wosku, malowanie korpusów ula, warsztaty wysiewu miododajnych roślin, promocja projektu 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przygotowanie planu warsztatów ustalenie zasad organizacji warsztatów na terenie Parku Reduta z operatorem terenu I-II 2021 r.
promocja promocja i rekrutacja uczestników do projektu II-X 2021 r.
wyłonienie realizatora projektu wybór najlepszej oferty, podpisanie umowy I-III 2021 r.
organizacja warsztatów przeprowadzenie 10 warsztatów dla mieszkańców III-XI 2021 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację międzypokoleniowych warsztatów pszczelarskich, które przyczynią się do uwrażliwienia mieszkańców na współczesne zagrożenia środowiska, zwrócą uwagę na rolę pszczół w środowisku miejskim oraz zaangażują mieszkańców w działania proekologiczne mające na celu ochronę i rozwój tych pożytecznych owadów.
powrót