Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 125:

Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Celem projektu będzie zorganizowanie Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie we wrześniu 2021 roku.. Wydarzenie będzie całodniową impreza dla seniorów dostarczającą rozrywkę, integrację, atrakcje kulturalne, bezpłatne badania medyczne, wykłady, warsztaty.
Działanie będzie dedykowane do seniorów-mieszkańców Krakowa, ale również będzie widowiskową promocją Miasta skierowaną do seniorów z całej Polski.

Działanie będzie okazją do zintegrowania seniorów i organizacji seniorskich z całej Polski. Zakres tematyczny Senioraliów będzie obejmował wykłady i konsultacje z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa i aktywizacji społecznej, a także towarzyszące warsztaty i zajęcia kulturalne, sportowe i rozrywkowe. 
W Senioraliach weźmie udział min. 1500 seniorów z Krakowa, całej Polski, a także z zagranicy. W wydarzeniu wezmą udział w szczególności mieszkańcy Krakowa (słuchacze UTW, Centrum Aktywności Seniora, uczestnicy klubów seniora, organizacji seniorskich, a także seniorzy indywidualni). Tematyka i forma wykładów będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań seniorów. W
Wydarzenie odbędzie się w Parku Jordana, gdzie będzie znajdować się scena, namioty i wydarzenia sportowe, oraz w Kinie Kijów i teatrach w Krakowie.
Przewidywany program wydarzenia: Plan wydarzenia

W programie przewidziano między innymi
1. godz. 9.00 - Msza św. w Kościele Mariackim w intencji seniorów i "pogodnej jesieni życia"
2, Przemarsz-parada zgromadzonych seniorów z Kościoła Mariackiego przez Rynek do  Parku Jordana. Przemarsz odbędzie się przy udziale oprawy artystycznej i muzycznej. Każda grupa seniorska będzie mogła przynieść swój transparent i mieć swoje przebranie.
3. Wydarzenia na Błoniach 11.00 – 16.00 
3.1. Przemówienia zaproszonych gości, wręczenie nagród i odznaczeń dla zasłużonych krakowskich seniorów-aktywistów, lokalnych liderów
3.2. Wykłady tematyczne.  Prelegentami będą specjaliści, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji. Zakres tematyczny Senioraliów będzie obejmował wykłady z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa i aktywizacji społecznej, a także towarzyszące występy artystyczne Obszary tematyczne wykładów:
Tematyka wykładów będzie dotyczyć będzie zagadnień aktywizacyjnych, ekonomicznych i prawnych, związanych z bezpieczeństwem i profilaktyką zdrowotną. 
1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA SENIORÓW Zachęcanie seniorów do aktywności społecznej, prezentacja różnych form partycypacji społecznej.  Ponadto zachęcenie seniorów do lektury i wzięcia udziału w konkursach realizowanych na łamach Ogólnopolskiego Głosu Seniora: "Zwierzak lekiem na samotność", „Opowiedz na swoją historię”, „Stylowi Seniorzy", "Senior Działkowiec", „Miłość po 60-tce”, „Oszczędny Senior”, "Solidarni z Seniorami - Razem damy radę", "Senior Patriota - Śladami Niepodległej.
2. EKONOMIA Tematyka wykładu będzie dotyczyć bezpiecznego oszczędzania, optymalizacji wydatków seniorów, korzystania z produktów bankowych, - funkcjonowanie instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem praktyk parabanków ułatwi to seniorom funkcjonowanie w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej, pozwoli zrozumieć użyteczne dla nich narzędzia finansowe. Wykład będzie prowadzony w sposób zrozumiały i czytelny z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych seniorów i ich znajomości terminologii i języka ekonomii i finansów.
3. PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO Tematyka wykładów i konsultacji będzie dotyczyć egzekwowania praw konsumenckich, prawa handlu obwoźnego. Kolejnym omawianym obszarem będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych - bezpieczeństwo w domu, miejscu publicznym, na drodze, bezpieczeństwo związane z relacjami międzyludzkim, toksykologiczne (zatrucie CO), medyczne Wykład poprowadzą specjaliści oraz przedstawiciele , publicznych służb bezpieczeństwa (przedstawiciel policji, straży pożarnej, staży miejskiej). 
4. ZDROWIE SENIORA Tematyka wykładów i konsultacji będzie dotyczyć profilaktyki zdrowotnej seniorów, upowszechniającej wiedzę w zakresie promocji zdrowia oraz propagującej aktywność ruchową, zdrowy styl życia wśród osób starszych. Seniorzy pogłębią wiedzę na temat problemów związanych ze swoim zdrowiem, wiedzę nt. profilaktyki zdrowotnej, co zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia. 
5. PATRIOTYZM HISTORYCZNY- panel o tematyce historycznej i niepodległościowej, szczególnie związanej z Krakowem, udział wezmą eksperci, świadkowie historii, kombatanci, promocja konkursu "Patriotyczny Głos Seniora- Śladami Niepodległej"
4.Kluczową częścią imprezy będzie część kulturalno-rozrywkowa. W jej ramach odbędą się występy artystyczne zespołów seniorskich z Krakowa i całej Polski, występy seniorskich grup teatralnych, a także występy profesjonalnych i lubianych przez seniorów artystów.

5. Pokaz Mody 60+ . Kolejnym punktem imprezy będzie pokaz mody seniorek i seniorów. W pokazie mody weźmie udział ok 15 seniorek w strojach codziennych, sportowych i okazjonalnych. Przed senioraliami odbędzie się rekrutacja seniorów pokazu mody.  Układ pokazu opracowany będzie przez profesjonalnego choreografa. Do przygotowania makijażu i fryzur seniorek będą zaproszone policealne szkoły kosmetyczne i profesjonalne studia kosmetyczne. Celem pokazu będzie promocja stylu 60+ i zachęcanie do dbania seniorów o swój wygląd i zdrowie.

6. Strefa Zdrowia - Równolegle prowadzona  będzie otwarta część bezpłatnych badań i konsultacji medycznych i zdrowotnych, a także porad prawnych, finansowych, psychologicznych. Przeprowadzone zostaną badania i konsultacje, podczas których uczestnicy będą m.in. mogli wykonać bezpłatnie podstawowe badania profilaktyczne i konsultacje m.in.: pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętnicze, słuchu wzroku, konsultacje rehabilitacyjne, konsultacje postawy ciała, ortopedyczne, badanie skóry, konsultacje dermatologiczne, kosmetyczne, dietetyczne, konsultacje terapii uzdrowiskowych 

7.Strefa Stylowych Seniorów
W czasie wydarzenia odbywać się będzie wystawa stoisk doradczych związanych z tematyką stylowości, mody i zdrowia dla seniorek i seniorów. Doradztwo będzie bezpłatne adresowane do wszystkich chętnych seniorów . Dostępne będą stoiska firm kosmetycznych, zakładów kosmetycznych, zakładów fryzjerskich, poradnictwo dermatologiczne, kosmetyczne, badania zdrowotne i profilaktyczne. Specjaliści udzielać będą bezpłatnych indywidualnych porad. 
8. Rekreacyjny Marsz Seniorów Wokół Błoń
Kolejnym elementem towarzyszącym imprezy będzie część sportowa. Zaproszeni będą seniorzy do rekreacyjnego marszu lub biegu wokół Błoń. Marsz będzie okazją do promocji wśród seniorów uprawiania sportu rekreacyjnego na otwartej przestrzeni.

9. Finałowym elementem wydarzenia będzie Zabawa integracyjna międzypokoleniowa z DJ-Wiką. DJ Wika to najstarsza i najbardziej znana didżejka w Polsce. Będzie to zabawa taneczna dla seniorów i ich rodzin.

Podczas Senioraliów dostępne będą również stoiska i punkty gastronomiczne i konsumpcyjne. Program Senioraliów został  stworzony na podstawie wywiadów i ankiet z seniorami i ich oczekiwań co do kształtu programu, a także na podstawie dotychczasowych doświadczeń zgłaszającego projekt w pracy z seniorami.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt jest skierowany w głównej mierze do seniorów - mieszkańców Krakowa.

1. Głównym argumentem dla propozycji projektu jest brak w Krakowie plenerowej imprezy w Krakowie dla seniorów łączącej kulturę, rozrywkę i edukacje. Jak wynika z rozmów z krakowskimi seniorami jest duże zapotrzebowanie na wydarzenie, które kompleksowo umożliwi dostęp seniorom do bezpłatnych badań a także do rozrywki i edukacyjnych konsultacji.

2. Kolejnym ważnym aspektem jest potrzeba aktywizacji i integracji seniorów. Wiek senioralny jest naturalnym etapem w życiu człowieka. W Polsce od kilkunastu lat odnotowujemy zjawisko zmiany struktury demograficznej, którego kluczowym wskaźnikiem jest stale wzrastający udział osób starszych w całej populacji. W Polsce w 2018r. liczba seniorów wynosiła 9508,4 tys., co stanowi około 20% społeczeństwa. Ten sam odsetek osób w wieku senioralnym występuje wśród mieszkańców Krakowa. 

3. Równocześnie osoby po 60. roku życia często pomimo swoich kompetencji, znaczącego doświadczenia są wykluczone z aktywności zawodowej, a w szybkim tempie stają się także wykluczone z życia społecznego. Spotykają się w wielu sferach życia z aktami dyskryminacji z powodu wieku, lekceważącego traktowania przez młodych, z czasem stają się obywatelami drugiej kategorii.

4.  W wielu przypadkach osoby po przejściu na emeryturę ogarnia poczucie pustki i samotności. Wiele osób starszych czuje się izolowanymi i niepotrzebnymi, nie potrafią zorganizować i aktywnie wypełnić swój wolny czasu, co ma wpływ na stan jakości ich życia oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Osoby prowadzące aktywny tryb życia, realizujące się społecznie deklarują, że są zdrowsi, mają dobrą kondycję fizyczną i umysłową, i rzadziej też korzystają z pomocy lekarskiej. Działalność i aktywność społeczna seniorów może mieć różne formy. Najpopularniejszą w Polsce formą aktywności osób starszych w jest udział i współpraca z organizacjami pożytku publicznego, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, radami seniora, klubami seniora, wspólnotami lokalnymi (w tym działającymi przy kościołach i związkach wyznaniowych), organizacjami branżowymi, działaniami samopomocowymi, różnorodnymi towarzystwami społeczno-kulturalnymi czy kołami gospodyń wiejskich.

5. Integracja międzypokoleniowa i aktywność społeczna seniorów Kolejnym problemem jest obok niskiego udziału osób starszych w przestrzeni publicznej, brak jest okazji do spotkań i wykształcania relacji międzypokoleniowych. Możliwość bezpośredniego spotkania, obserwacji ludzi starszych w przestrzeni publicznej jest ważnym komunikatem, sytuacją „uczenia się starości”, przełamywania stereotypów, może być także impulsem do nawiązania kontaktów przez osoby z różnych pokoleń. W wielu miejscach publicznych (np. w kawiarniach, na wystawach, w kinie, na uczelni czy na stadionie) starość i osoby starsze są nieobecne lub odsuwane na dalszy plan.

6.  Kolejnym problemem jest wizerunek seniorów w mediach. Z badań oraz obserwacji wynika, że jest duża potrzeba edukacji społecznej w obszarze budowania pozytywnego wizerunku seniorów w mediach i otoczeniu społeczno-publicznym. Środki masowego przekazu w znacznej mierze kształtują światopogląd ludzi, szczególnie w sprawach społecznych. Biorąc pod uwagę, że zmiany w sferze świadomości wymagają czasu, należałoby podejmować systematycznie działania, aby zmiany te utrwaliły się w mentalności społecznej i były przyjęte już nie jako nowość, lecz jako standard. W ramach badań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie Komisji Europejskiej Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich przez cały sierpień analizowano ponad 900 tytułów polskiej prasy, portale internetowe, radio i telewizję. Stereotyp seniora jaki wyłania się na podstawie przekazów medialnych, to osoba borykająca się z problemami finansowymi, niesamodzielna, będąca u schyłku życia. Media najczęściej przedstawiają tę grupę wiekową w kontekście tematów związanych z emeryturami i rentami.

7. Przyczyny przedstawionego stanu potrzeb: - różnice pokoleniowe wynikające z postępu technologicznego, cywilizacyjnego, zmian wartości i stylu życia, - niedostosowana infrastruktura społeczna, publiczna i rynkowa do potrzeb osób starszych - bariery w sferze mentalnej i emocjonalnej (zaburzona wizja możliwości podniesienia aktywności u osób starszych wynikająca z istniejących stereotypów), - brak wiary w możliwy wpływ na bieg wydarzeń i poczucie „nienadążania za zmieniającym się światem”, - powolna utrata umiejętności autoanalizy własnych sytuacji konfliktowych, - obniżanie się sprawności fizycznej, psychomotorycznej i spadku koncentracji u osób starszych, - tendencja społeczeństwa do izolowania osób starszych od działań aktywizujących (czasem z obawy o zdrowie osób starszych, a czasem powodem są stereotypy), - niedostateczna integracja środowiska senioralnego zarówno wewnątrzpokoleniowa jak i międzypokoleniowa w obszarze wymiany poglądów i doświadczeń - niewystarczające środki finansowe grupy docelowej uniemożliwiające udział w przedsięwzięciach organizowanych poza ich miejscem zamieszkania.

8. Przyczyny opisanego stanu skutkują: - wciąż niskim poziomem udziału osób starszych w życiu społeczno – kulturalnym na większym obszarze, ograniczającym się niejednokrotnie do udziału tylko w działaniach w społeczności lokalnej, - spędzanie czasu w zamkniętym gronie osób, wzrastające poczucie samotności będące wynikiem braku możliwości prezentacji swoich pasji - wyjścia do szerszej publiczności, braku możliwości zdobywania wiedzy i nowych pomysłów na aktywizację seniorów, utrata poczucia zdolności egzystowania w społeczeństwie, - lęk przed aktywnym uczestnictwem w życiu gospodarczym, wynikającym z ciągłych zmian rynku i chaosu informacyjnego, - powielaniem szarej codzienności, powielaniem nawyków działań wynikających z przypisywanej sobie roli „osoby niezdolnej do kreatywnych działań”, - apatią, lękiem i wzrastającym z czasem poczuciem zmęczenia i niekompetencji, Skutkiem zdiagnozowanych przyczyn jest również narastająca wrogość, a w konsekwencji postępująca depresja, wzrastająca nadwrażliwość na ocenę innych, dominujące poczucie wyobcowania, braku przynależności do społeczeństwa (izolacja społeczna) - niewykorzystaniem znaczących kompetencji seniorów, ich doświadczeń i mądrości życiowej, - kształtowaniem środowiska instytucjonalnego, które nie odnosi się do realnych potrzeb i oczekiwań społecznych.

Zadanie przyczyni się do realizacji następujących celów:
1. Kształtowanie i utrwalanie wśród krakowskich seniorów postawy aktywnego obywatela czynnie uczestniczącego w działaniach na rzecz swojego otoczenia i środowiska lokalnego.
2. Kształtowanie i wzmacnianie skuteczności krakowskich organizacji seniorskich w działalności na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.
3. Propagowanie  pozytywnego wizerunku i potencjału seniorów oraz  perspektyw osób starszych jako aktywnych uczestników  życia społeczno-publicznego.
4. Poprawa w Krakowie uwarunkowań instytucjonalnych do partycypacji seniorów w ich lokalnym środowisku społecznym,  rynkowym, publicznym.
5. Integrowanie krakowskich seniorów i utrwalanie ich partycypacji w życiu publicznym, poprzez kształtowanie świadomości ekonomicznej, prawnej,  związanej z bezpieczeństwem , oraz prozdrowotnej osób 60+.
6. Motywowanie seniorów z Krakowa do kształtowanie swojego lokalnego otoczenia w wymiarze społecznym, ekonomicznym, a także tożsamości patriotycznej

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Oprawa artystyczna pochodu oprawa muzyczna - zespół muzyczny 1 500,00 PLN
Druk plakatów promocyjnych Druk około 1000 plakatów i ulotek promocji wydarzenia 1 000,00 PLN
Wykonanie filmu i zdjęć podczas wydarzenia Profesjonalna relacja filmowa i zdjęciowa 2 000,00 PLN
Produkcja spotu promocyjnego i zapraszającego na Senioralia Wykonanie ok 30 sek. spotu promocyjnego wydarzenie 1 000,00 PLN
Działania promocyjne i kontakt z mediami Działania promocyjne i kontakt z mediami, przed wydarzeniem, podczas imprezy, a także praca promocyjna dotycząca relacji wydarzenia 3 000,00 PLN
Koordynacja, działania logistyczne i organizacja wydarzenia Koordynacja, działania logistyczne i organizacja wydarzenia 3 000,00 PLN
Nagłośnienie pochodu sprzęt nagłaśniający pochód 2 000,00 PLN
Catering dla seniorów - uczestników Senioraliów catering dla min. 1500 osób - 10 zł na osobę 15 000,00 PLN
Oprawa artystyczna Senioraliów występy profesjonalnych zespołów artystycznych i profesjonalnych artystów 10 000,00 PLN
Nagłośnienie Senioraliów sprzęt nagłaśniający całodniową imprezę na Błoniach 7 000,00 PLN
Wynajem sceny mobilnej wynajem sceny mobilnej na całodniową imprezę na Błoniach 15 000,00 PLN
Wynajem namiotów Wynajem namiotów wystawowych 10 000,00 PLN
Wynajem toitoi wynajem 10 toitoi 2 000,00 PLN
72 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Organizacja promocyjna imprezy Senioraliów Działania przygotowujące, koordynacyjne, promocyjne imprezę maj-wrzesień 2021
Organizacja Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie Organizacja całodniowej imprezy zgodnie z opisem wrzesień 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt ma na celu Integrację międzypokoleniową jak również wsparcie aktywności społecznej Seniorów poprzez cykl dedykowanych imprez.
powrót