Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 90:

Wypas owiec na Zakrzówku

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zakrzówek

Opis projektu

Projekt zakłada wypas owiec i kóz na terenie "Parku Zakrzówek" oraz przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyjnych w formie warsztatowej z zakresu czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz możliwych form prowadzenia czynnej ochrony w mieście. Projekt byłby wyjątkowy w skali kraju, spełniając rolę edukacyjną w formie przystępnej i ciekawej szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Pomysł przewiduje wprowadzenie czynnej ochrony muraw kserotermicznych na obszarze nazwanym w MPZP jako „Park Zakrzówek” poprzez okresowy wypas owiec i kóz na wskazanym terenie - około 2 ha. Projekt zakłada przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyjnych w formie warsztatowej z zakresu czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz możliwych form prowadzenia czynnej ochrony. Konkretna lokalizacja wypasu zostanie ustalona na etapie realizacji. Poniżej grafika z przykładowym obszarem wypasu.
 Szczegółowe założenia projektu:

1. Przygotowanie terenu pod wypas zgodnie z naukowymi zaleceniami z zakresu czynnej ochrony muraw kserotermicznych.
2. Wynajęcie gospodarstwa/firmy na użyczenie oraz wypas około 5 sztuk owiec oraz 2 sztuk kóz na wskazanym terenie całodobowo na okres około 3 miesięcy w roku wraz z organizacją niezbędnej obsługi logistycznej. Ostateczny dobór zwierząt po uzgodnieniach z naukowcami.
3. Przeprowadzenie serii spacerów przyrodniczych dla wybranej grupy docelowej poruszających wskazaną wyżej tematykę.

Miejsce i czas wypasu należy dostosować do harmonogramu prowadzenia prac związanych z budową Parku Zakrzówek przez ZZM.
Miejsce i czas wypasu może ulec zmianie lub zostać rozszerzone na inne lokalizacje przez jednostkę miejską po uzgodnieniu z wnioskodawcą

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jednym z dwóch głównych założeń projektu jest wzrost świadomości przyrodniczo-ekologicznej wśród mieszkańców Krakowa z zakresu czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo (w tym przypadku: muraw kserotermicznych).

Drugim głównym założeniem projektu jest wprowadzenie czynnej ochrony terenów występowania muraw kserotermicznych poprzez okresowy wypas owiec w miesiącach maj-wrzesień. Projekt byłby pionierski oraz innowacyjny, ponieważ na terenie miasta Krakowa nie jest prowadzona czynna ochrona muraw kserotermicznych poprzez wypas owiec.

Projekt spełnia wymogi stawiane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zakresu czynnej ochrony muraw kserotermicznych. Ponadto projekt jest zgodny z założeniami planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego parku krajobrazowego, w ramach którego dla muraw kserotermicznych na Zakrzówku zaplanowano ekstensywne użytkowanie pastwiskowe lub kośne w celu utrzymania lub poprawy stanu siedliska.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja wypas owiec, spacery przyrodnicze 65 000,00 PLN
65 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie konsultacje, logistyka, przetargi na montaż i obsługę 2021
Realizacja wypas, przeprowadzenie serii spacerów przyrodniczych 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wypas owiec i kóz na terenie Parku Zakrzówek oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Realizacja przyczyni się do wzrostu świadomości przyrodniczo-ekologicznej mieszkańców oraz wprowadzenie ochrony czynnej muraw kserotermicznych.
powrót