Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty BO 2020

Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 22:

"Muszla" - kino letnie przy Galerii Bronisława Chromego

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 110/1 obręb 9, ul. Krańcowa 9, 30-223 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Nie dotyczy

Opis projektu

Celem projektu pod nazwą „Muszla – kino letnie przy Galerii Bronisława Chromego”, jest uzupełnienie jej oferty kulturalnej. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Zamierzeniem pomysłodawców jest uczczenie 55 rocznicy powstania w tym miejscu Muszli Koncertowej, w której przez jakiś czas działało kino letnie "Muszla".
Funkcjonująca w tym miejscu od 25 lat Autorska Galeria Bronisława Chromego, prezentuje kolekcję rzeźb, obrazów, grafik oraz medali jednego z najbardziej rozpoznawalnych krakowskich rzeźbiarzy, zmarłego w 2017 r.

Bronisław Chromy jest autorem m.in. pomnika „Smoka Wawelskiego”, symbolu Krakowa, który od niemal 50 lat stoi pod Zamkiem Królewskim na Wawelu. Jego liczne rzeźby usytuowane w przestrzeni miejskiej Krakowa stanowią atrakcję nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów przybywających z różnych stron świata.


Zamierzeniem pomysłodawców kina letniego jest nawiązanie do historii miejsca, w którym obecnie mieści się Autorska Galeria Bronisława Chromego.
54 lata temu zainaugurowano uroczyście działalność muszli koncertowej w parku Decjusza. Budowano ją przez kilkanaście miesięcy wysiłkiem mieszkańców Woli Justowskiej, pracowników różnych instytucji, a także młodzieży szkolnej. Jej późniejszy, smutny los odzwierciedlał w pewnej mierze paradoksy czasów PRL.

W latach 1964-1965 mieszkańcy Woli Justowskiej, wspomagani przez żołnierzy z pobliskiej jednostki przy ul. Modrzewiowej (dziś Krakowskie Centrum Rehabilitacji) uporządkowali park Decjusza. Efekty przyniosła ofiarna praca wielu osób, poparta przychylnością władz.

Była to głównie praca społeczna - niespotykany dziś przejaw bezinteresownej aktywności lokalnej społeczności, popularny zwłaszcza w pierwszym 20-leciu PRL. Projekt rewitalizacji parku wykonał, także społecznie, mieszkający nieopodal architekt Andrzej Zdzieniecki. Następnym ważnym krokiem było powołanie społecznego komitetu budowy muszli koncertowej (1965), na którego czele stanął ówczesny dyrektor Biprostalu Czesław Ochab.

Po niespełna roku, muszla wraz z wyposażonym w drewniane krzesełka amfiteatrem na około 1,3 tys. miejsc, była gotowa. Autorem projektu był Janusz Lityński, architekt i artysta malarz, zawodowo związany z Biprostalem.

Oprócz sporej estrady i mieszczącego się w podziemiach zaplecza dla artystów urządzono tam także kino letnie. Inwestycjami towarzyszącymi były parking, podziemne sanitariaty, a nawet brodzik dla dzieci. Wszystko to powstało niemałym kosztem 3 mln zł. Uroczystego otwarcia, uświetnionego koncertem Orkiestry Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Gerta, dokonano 8 czerwca 1966 r. W rocznicę inauguracji, w czerwcu 1967 r., wystąpił młodzieżowy zespół Szwagry (drugi pod względem popularności po Skaldach), grający do ambitnych tekstów Wiesława Dymnego. Towarzyszyły im solistki Jolanta Borusiewicz i Urszula Popiel (wówczas jeszcze studentka PWST). Koncerty organizowano w soboty i niedziele przez całe lato (występował też zespół Czarne Perły).

Niestety, kolejne lata pokazały, że próba ożywienia parku poprzez budowę muszli koncertowej nie była udana. Odbywało się tam coraz mniej imprez, a letnie kino Muszla działało zaledwie przez trzy sezony. Niełatwemu zadaniu promocji nie sprostał przede wszystkim gospodarz obiektu - Miejskie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych. Zaważyła też zapewne spora odległość od centrum miasta i bardzo kiepska wtedy komunikacja autobusowa.

Przez długie lata muszla i amfiteatr, które miały służyć w zamyśle pomysłodawców wszystkim krakowianom, ulegały degradacji. Triumfowała niestety, uświęcona w PRL tradycja: wspólne, czyli niczyje.

Dopiero w 1993 r. opuszczoną i systematyczne dewastowaną w ciągu kolejnych lat muszlę koncertową wydzierżawiono wybitnemu krakowskiemu rzeźbiarzowi - mieszkającemu w nieodległym sąsiedztwie Bronisławowi Chromemu. Po trwających niemal dwa lata pracach adaptacyjnych, w 1995 r. powstała tam jego stała Autorska Galeria.
 

W ramach projektu planowany jest cykl dziewięciu projekcji filmów organizowanych w każdym z wakacyjnych tygodni lipca i sierpnia 2021 r. Tematyka wyświetlanych filmów związana będzie z szeroko pojętą sztuką, wzbogacona o filmy familijne adresowane do rodzin z dziećmi. Imprezę inauguracyjną uświetni projekcja jednego z filmów z ówczesnego repertuaru. Pomysłodawcy pragną, aby Park Decjusza był miejscem żywym, oferującym mieszkańcom dzielnicy nie tylko miejsce rekreacji, ale także rozrywkę oraz obcowanie ze sztuką najwyższych lotów.
 
Prezentowane filmy będą dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez zastosowanie audiodeskrypcji. Audiodeskrypcja jest usługą skierowaną do osób niewidomych i słabowidzących. Polega ona na wpleceniu komentarza opisującego obraz w ścieżkę dźwiękową. Przerwy w dialogach wykorzystuje się, by opowiedzieć, co dokładnie dzieje się na ekranie, opisać bohaterki i bohaterów, miejsce akcji, kostiumy, gestykulację i mimikę aktorów. Dzięki audiodeskrypcji przekaz i odbiór filmu jest bardziej zrozumiały dla osób niewidzących i niedowidzących.
 
Projekt będzie ogólnodostępny - od uczestników nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo w seansach kinowych.
Wykonawcą projektu będzie Fundacja im. Bronisława Chromego, która zajmuje się opieką nad Autorską Galerią Bronisława Chromego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt adresowany jest do osób dorosłych oraz dzieci a także osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej społeczności Woli Justowskiej. Projekt będzie ogólnodostępny - od uczestników nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo w seansach kinowych. Autorska Galeria Bronisława Chromego włącza się w działania Urzędu Miasta oraz Rady Dzielnicy VII, których inicjatywy takie jak stworzenie placu zabaw „Smoczy Skwer” czy imprezy plenerowe organizowane na terenie Parku Decjusza, powodują ożywienie tego pięknego zakątka Krakowa oraz integrację jego mieszkańców. Przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Fundacja Pełni Kultury i Galeria z powodzeniem zorganizowała we wrześniu 2019 r. imprezę inaugurującą nowy etap swojej działalności.
Autorska Galeria Bronisława Chromego stawia na współpracę z instytucjami działającymi lub mającymi siedzibę na terenie Woli Justowskiej. W 2020 r. we współpracy z Klubem Kultury "Wola" zorganizowała cykl koncertów pt. "Muzyka Smoka", a w ramach wspólnych działań z MIK-iem przygotowywała warsztaty dla dzieci inspirowane twórczością Bronisława Chromego. Nabierające tempa działania, przerwane zostały niestety wybuchem pandemii.

Szeroko dostępne bezpłatne projekcje filmów, pozwolą na uatrakcyjnienie Parku Decjusza, jako miejsca wypoczynku i aktywnego spędzania czasu mieszkańców dzielnicy. Ukształtowanie terenu dawnej widowni Muszli Koncertowej, pozwala na łatwy dostęp również dla osób z niepełnosprawnościami. Prezentowane filmy będą dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez zastosowanie audiodeskrypcji. Bezpośrednie sąsiedztwo placu zabaw, na którym w sezonie letnim ruch nie ustaje do późnych godzin wieczornych, pozwala na łatwe przekierowanie rodzin z dziećmi na nową w tej lokalizacji atrakcję. Usytuowanie Woli Justowskiej na obrzeżach miasta powoduje, że odbywa się tu niewiele imprez otwartych, skierowanych do szerokiej publiczności. Natomiast obserwowane w ostatnich latach tendencje i oczekiwania mieszkańców, by móc spędzać ciekawie czas w bliskiej okolicy, powoduje powstanie zapotrzebowania na takie inicjatywy jak "Kino Letnie".
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Audiodeskrypcja filmów Obsługa procesu audiodeskrypcji seansów zapewniająca osobom niewidzącym i niedowidzącym udział w seansach kina letniego 13 500,00 PLN
Organizacja 9 seansów kina letniego Wynajęcie obsługi technicznej, infrastruktury technicznej - m.in. projektora, ekranu, nagłośnienia, wykupienie licencji do projekcji filmów itp. 49 500,00 PLN
Promocja wydarzeń Promocja cyklu i poszczególnych wydarzeń z wykorzystaniem m.in. plakatów, ulotek i mediów społecznościowych 10 000,00 PLN
73 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie i promocja cyklu projekcji w ramach kina letniego Wynajęcie realizatorów i sprzętu, dobór filmów, opłacenie licencji, opracowanie planu promocji i jej realizacja maj - sierpień 2021
Realizacja cyklu projekcji w ramach kina letniego Realizacja 9 projekcji w ramach kina letniego. Projekcje będą realizowane raz w tygodniu przez okres miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia 2021 r. lipiec - sierpień 2021
Przygotowanie rozliczenia zadania Opłacenie wszystkich kosztów, ewaluacja, przygotowanie rozliczenia wrzesień 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: • integracja lokalnej społeczności, wzajemne poznanie się mieszkańców • realizacja interesującej oferty kulturalnej, wzbogacanie sceny kulturalnej dzielnicy • ożywienie Parku Decjusza, kreacja nowego miejsca dla społeczności • budowa marki Budżetu Obywatelskiego oraz podmiotów zaangażowanych w jego realizację - UMK
powrót