Projekt lokalny - Dzielnica XVII NR 34:

Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt lokalny - Dzielnica XVII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Jaskrowa 5, nr działki 121/8

Opis projektu

 Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej na terenie Dzielnicy XVII przy kompleksie ORLIK należącym do Szkoły Podstawowej nr 78 ul. Jaskrowa 5, ta sprawdzona lokalizacja w pobliżu dostępnych już obiektów sportowych daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji. W ramach projektu przewiduje się montaż urządzeń do ćwiczeń  tj. twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek, jeździec konny, wyciąg górny,  które będą dostępne przez cały rok. Budowę bezpiecznej i atestowanej nawierzchni syntetycznej o powierzchni ok 50 m2.  Ze względu na różne stopnie trudności urządzeń z siłowni będą mogły korzystać  osoby w różnym wieku, o zróżnicowanej sprawności ruchowej i sile. W kosztach projektu  uwzględnia się również transport oraz montaż urządzeń.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu aktywizację lokalnego społeczeństwa Dzielnicy XVII w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna,rodzinne spędzanie wolnego czasu. Powstały obiekt zapewniłyby:
- warunki do aktywności fizycznej będącej skutecznym lekarstwem w walce z otyłością i stresem wśród dzieci i młodzieży,
- rekreację na świeżym powietrzu dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej,
- rozwój siły, zwinności, wytrzymałości i koordynacji ruchowej uczniów,

- stworzenie przestrzeni do czynnego spędzania wolnego czasu oraz integracji różnych grup społecznych i wiekowych, łączenia pokoleń, co może  
  sprawić, że całe rodziny będą aktywnie spędzać czas,
- powstanie miejsca ćwiczeń, wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności pozwalającego osobom w każdym wieku prowadzić zdrowy
  i aktywny styl życia w szczególności seniorom,
- promowanie wśród uczniów aktywnego stylu życia i poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzbogacenie bazy istniejącej bazy sportowej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja, zakup, montaż i transport urządzeń siłowych Zakup, transport i montaż urządzeń do ćwiczeń typu twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek, jeździec , wyciąg górny. Przygotowanie bezpiecznej nawierzchni. 80 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Montaż urządzeń siłowych Montaż urządzeń do ćwiczeń maj 2021

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

×