Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 120:

Dzieci - super nauka i zabawa to jest nasza wspólna sprawa

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego, ul. Lotnicza 1; Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5; Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38; Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Władysława Reymonta 18; Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102; Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30; Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak", ul. Franciszka Bujaka 15; Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Hieronima Wietora 13-15; Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy, os. Tysiąclecia 15; Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18; Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice, os. Na Stoku 27B;

Opis projektu

Projekt przewiduje dofinansowanie każdego z 11 krakowskich Młodzieżowych Domów Kultury taką samą kwotą 60 tys. zł, którą placówki będą mogły wykorzystać na przygotowanie lub poszerzenie swojej bezpłatnej oferty dla dzieci i młodzieży w 2021 r. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania statutowe jednostek, w tym: na organizację akcji letniej, organizację zajęć, integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk, uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, wyzwalaniu aktywności twórczej, podejmowania nowych tematów spotkań  i zajęć oraz organizacji zajęć w nowej, zmieniającej się rzeczywistości – zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz możliwościami technicznymi, infrastrukturalnymi i organizacyjnymi poszczególnych Młodzieżowych Domów Kultury. 
Samo dofinansowanie ma na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu z powodu pandemii oraz koniecznych cięć budżetowych, które dotkną wszystkie instytucje miejskie, a w przypadków MDK-ów spowodują zubożenie oferty dla dzieci i młodzieży lub postawią – z konieczności w przypadku braku środków miejskich i z subwencji oświatowej - przed młodzieżą i ich rodzicami zbyt wysokie bariery finansowe.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Konieczne cięcia i oszczędności, do których będzie zmuszona Gmina Miejska Kraków, może spowodować, że placówki mogą stanąć w obliczu rezygnacji z pewnych działań z uwagi na brak środków lub koniecznością częściowego dofinansowania tych działań przez uczestników. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii mogą jednak dotknąć dość mocno także krakowskie rodziny, które z powodu możliwego kryzysu na rynku pracy mogą zostać zmuszone do daleko idących oszczędności. Może to spowodować potężną barierę w dostępie do zajęć, wypoczynku i kontaktu z kulturą, nauką, ograniczenia w rozwijaniu swoich pasji i talentów w przypadku dzieci osób z rodzin wielodzietnych lub niezamożnych, ale z mniej licznych rodzin, którzy nie będą mogą liczyć na wsparcie Gminy Miejskiej Kraków np. z programu Karta Dużej Rodziny.
Obecnie w Krakowie z oferty 11 MDK korzysta prawie 16 tysięcy uczestników stałych zajęć. Liczba osób, które zetknęły się choć raz z zajęciami lub wydarzeniami organizowanymi przez te placówki w ciągu ostatniego roku szkolnego jest kilkukrotnie wyższa. Jest to efekt współpracy MDK-ów z placówkami szkolnymi, radami dzielnic, instytucjami miejskimi. Coraz częściej oferta MDK-ów odnosi się też do szerszej grupy – do współpracy zapraszane są nie tylko same dzieci i młodzież, ale także całe rodziny. Ta współpraca i rozwój ośrodków mogą ucierpieć w trudnych czasach niepewności związanej z epidemią koronawirusa, a sama chęć do działania, kreatywność, zdolności organizacyjne i pasja twórcza pracowników MDK mogą nie wystarczyć. Do działań MDK potrzebne są pieniądze. I stąd taka propozycja zadania.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Akcja Lato Organizacja Akcji Lato - w tym opłacenie kosztów wycieczek, wyjść do kin, muzeów i inne. Koszty łączne dla 11 MDK po 14 tys. zł każdy 154 000,00 PLN
Materiały i wyposażenie Zakup materiałów i wyposażenie w celu prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Koszty łączne dla 11 MDK po 46 tys. zł każdy 506 000,00 PLN
660 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór materiałów i wyposażenia Wybór materiałów i wyposażenia I półrocze 2021
Zakup wybranych materiałów i wyposażenia Zakup wybranych materiałów i wyposażenia II półrocze 2021
Przygotowania do Akcji Lato Przygotowania do Akcji Lato II kwartał 2021
Organizacja Akcji Lato Organizacja Akcji Lato w czasie wakacji 2021 III kwartał 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje dofinansowanie każdego z 11 Młodzieżowych Domów Kultury, które placówki będą mogły wykorzystać na przygotowanie lub poszerzenie swojej bezpłatnej oferty dla dzieci i młodzieży w 2021 roku. Pieniądze zostaną przeznaczone na takie działania jak: organizacja akcji letniej, organizacja zajęć, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, wyzwalanie aktywności twórczej, podejmowanie nowych tematów spotkań i zajęć oraz organizację zajęć w nowej, zmieniającej się rzeczywistości – zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz możliwościami technicznymi, infrastrukturalnymi i organizacyjnymi poszczególnych Młodzieżowych Domów Kultury.
powrót