Projekt ogólnomiejski NR 101:

Skatepark na Mogilskim

Projekt odrzucony: Realizacja przedmiotowych projektów w ocenie Zarządu Infrastruktury Sportowej nie jest możliwa do wykonania w cyklu jednorocznym (projekt wraz z realizacją) ze względu na ryzyko związane z koniecznością wykonania na etapie przygotowania inwestycji analiz konserwatorskich terenu, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie w związku z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotowa opinia zobowiązuje inwestora do uwzględnienia w trakcie projektowania Skate Parku zabytkowego charakteru otoczenia oraz konieczności jego rewitalizacji. W związku opinią konserwatorską WKZ ZIS spodziewa się wielu prac konserwatorskich w trakcie realizacji zadania, których nie jest w stanie przewidzieć na dzień dzisiejszy i oszacować ewentualnych dodatkowych kosztów, które wpłyną na budżet przedsięwzięcia. Zarząd Infrastruktury Sportowej informuje równocześnie, iż na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości technicznych realizacji powyższego zadania w formie tymczasowej ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz osób postronnych masowo przemieszczających się w węźle komunikacyjnym.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Mogilskie

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę skateparku na niewykorzystanym obecnie betonowym placu pomiędzy ruinami fortu a północno-zachodnią jezdnią otaczającą "patelnię" - od strony Szkieletora. Skatepark powinien być zbudowany w ten sposób, aby była możliwa jego łatwa rozbudowa o dalsze elementy. Warto zaprojektować go w ten sposób, by wkomponować go w ruiny fortu i ożywić to miejsce. Same ruiny fortu i okolice warto natomiast wykorzystać na działalność gastronomiczną - to idealne miejsce na kawiarnię lub pub, a także na foodtracki w sąsiedztwie, ale to już wykracza poza zakres samego projektu.
 
W ramach projektu należy też wymienić nawierzchnię "patelni" czyli dolnej płyty ronda na przyjazną skejtom i innym użytkownikom dla których ważna jest równa nawierzchnia. Granitową kostkę i inne niefunkcjonalne wynalazki należy zamienić na taką nawierzchnię, która będzie odpowiednia dla pieszych na kółkach i pań w szpilkach. Rondo Mogilskie już teraz jest ważnym traktem dla osób przemieszczających się na deskorolce, rolkach, wózkach inwalidzkich, hulajnodze, a także z wózkami dziecięcymi i walizkami na kółkach. W pobliżu jest dworzec Główny i przystanki autobusowe, co uzasadnia popularność wspomnianych już walizek na kółkach. Obecna nawierzchnia jest irytująca dla wszystkich. Najwyższy czas to zmienić.
 
Uzupełnieniem projektu powinny być też nasadzenia zieleni - tam gdzie to możliwe drzew (najlepiej iglastych, zielonych również zimą), które będą izolować to miejsce od hałasu i spalin z ulicy. Drzewa i krzewy iglaste będą bardziej funkcjonalne bo nie będzie problemu z opadającymi liśćmi. Nasadzenia zieleni są najbardziej potrzebne na skarpie. Warto też obsadzić zielenią w tym bluszczem mur oporowy ronda i ogólnie podjąć starania, by rondo było bardziej zielone niż obecnie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W lipcu 2018 roku Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła uchwałę przewidującą budowę skateparków w każdej dzielnicy. Zarówno w trakcie prac poprzedzających uchwałę jak i po nich odbyło się sporo konsultacji społecznych na temat lokalizacji skateparków. Za każdym razem skejci wskazywali, że chcą skateparku na Mogilskim. Ta lokalizacja nie budzi również kontrowersji gdyż nikomu nie będzie przeszkadzać - np. w postaci hałasu pod oknami mieszkańców. Rondo Mogilskie jest też idealną lokalizacją ze względu na jego tranzytowe położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych, niedaleko dworca, centrum miasta, szkół i uczelni. Można tu wpaść by pojeździć na desce lub rolkach w przerwie między zajęciami na sąsiednim UEKu, po szkole w pobliskim LO nr 13 lub 8, a także w przerwie między przesiadką w drodze do domu. Rondo Mogilskie jest miejscem, do którego każdemu jest łatwo dojechać. Z tego względu w przypadku budowy skateparku będzie to ważne miejsce spotkań skejtów i nie tylko.
 
Z kolei wymiana nawierzchni wynika wprost z postanowień Uchwały Rolkarskiej przyjętej pod koniec 2017 roku przez Radę Miasta Krakowa. Najwyższy czas by wprowadzić jej postanowienia w życie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i budowa skateparku Projekt i budowa skateparku 200 000,00 PLN
Wymiana nawierzchni Wymiana nawierzchni na przyjazną deskorolkarzom i rolkarzom 80 000,00 PLN
Nasadzenia zieleni Nasadzenia zieleni na Rondzie Mogilskim 20 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Działania przygotowawcze i projektowe Działania przygotowawcze i projektowe styczeń - wrzesień 2021
Realizacja Realizacja Październik - grudzień 2021

Galeria

300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×