Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 105:

Żaglówki szkoleniowe na Harcerską Stanicę Żeglarską

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przystań AZS ul. Bagrowa 100, Zalew Bagry Wielkie w Krakowie

Opis projektu

Projekt ma na celu odbudowę zaplecza sprzętowego harcerskich wodniaków zrzeszonych we wszystkich działających w Krakowie organizacji harcerskich i skautowych. Pozyskanie żaglówek szkoleniowych podniesienie umiejętności żeglarskich zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów z organizacji harcerskich i skautowych.
Celem projektu jest zakup żaglówki niezbędnej do szkolenia na stopień żeglarza jachtowego oraz żaglówek klasy optimist do szkolenia najmłodszego pokolenia żeglarzy rozpoczynających dopiero przygodę z żeglarstwem.
Żaglówki szkoleniowe pozwolą w konsekwencji na odbudowanie drużyn wodnych i żeglarskich w Krakowie, a także umożliwią specjalizację obecnych drużyn harcerskich w kierunku żeglarstwa.

Dostęp do nowego sprzętu żeglarskiego pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć oferowanych przez drużyny harcerskie/skautowe. Żaglówki
szkoleniowe zapewnią w pełni samodzielne funkcjonowanie Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej nad zalewem Bagry Wielkie w Krakowie.
Jachty będą do dyspozycji mieszkańców Krakowa na terenie przystani AZS na ul. Bagrowej 100 w Krakowie nad zalewem Bagry Wielkie.
Przystań AZS jest administrowana i finansowana poprzez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W związku z blisko stu letnimi tradycjami żeglarskimi krakowskich harcerzy, którzy stawali się wykwalifikowanymi
załogami i oficerami wielu polskich jachtów pływających po polskich jeziorach, Bałtyku oraz morzach i oceanach całego
świata, warto kultywować żeglarskie tradycje wśród obecnych harcerzy. Ostatnie lata nie sprzyjały działalności żeglarskiej
wśród harcerzy w związku z wysokim kosztem sprzętu żeglarskiego, na który nie mogli sobie pozwolić harcerze i skauci.
Obecnie udało się odbudować bazę żeglarską dla harcerzy nad zalewem Bagry, gdzie działa Harcerska Stanica
Żeglarska.
Jednakże wyposażenie Stanicy to niemal zabytkowe żaglówki i sprzęt pływający pamiętający jeszcze lata 80 XX
wieku. Aby w pełni z tej bazy mogło korzystać ponad 3 000 krakowskich harcerzy i skautów należy im udostępnić nowoczesny i
bezpieczny sprzętu pływający. Dzięki żaglówce szkoleniowej będzie można przeszkolić kolejne pokolenia harcerskich
wodniaków i pozyskać kadrę do drużyn żeglarskich, a dzięki optimistom będzie można rozwinąć działalność
żeglarską wśród młodszych harcerzy i zuchów oraz zaszczepić im żeglarskiego bakcyla Wykwalifikowana kadra
pozwoli powiększyć ofertę atrakcyjnych zajęć dla członków harcerskich organizacji działających na terenie
Krakowa. Interesujące zajęcia żeglarskie pozwolą dotrzeć do większej grupy odbiorców, którzy w ciekawy sposób
będą mogli spędzać wolny czas oraz pozwolą na rozwój ich zainteresowań.
Nowoczesna żaglówka pozwoli na rozwój działalności żeglarskiej oraz pozwoli na zwiększenie liczby osób, które
będą mogły czynnie uprawiać ten fascynujący sport, zapewni również bezpieczeństwo prowadzonych zajęć żeglarskich.
Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie wśród członków wszystkich organizacji
harcerskich i skautowych. Realizacja projektu zachęci do aktywnego spędzania czasu w bardzo ciekawej formie.
Celem zajęć jest zaszczepienie wśród harcerzy oraz ich rodzin pasji żeglarskiej i zamiłowania do sportów wodnych.
Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji sportowej i integracji harcerzy z różnych organizacji harcerskich działających
na terenie Krakowa.
Wspólne zajęcia dla harcerzy oraz ich rodzin pozwolą na miłe i efektywne spędzanie wolnego czasu oraz wpłyną
pozytywnie na kondycję psycho-fizyczną mieszkańców Krakowa (harcerzy i ich rodzin). Zakup nowych żaglówek pozwoli na:
rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji
życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku
młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
W przyszłości projekt zapewni bezpłatny udział członków drużyn harcerskich w zajęciach żeglarskich, bez względu na ich status materialny. 

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rozwijania przez młodzież umiejętności, kompetencji,
realizacji pasji czy znalezienia formy spędzania wolnego czasu. Nowoczesna żaglówka zapewni bezpieczne żeglowanie i będzie
mieć bardzo pozytywny wpływ na osoby, które nie mają takich możliwości, aby nauczyć się żeglować z powodów finansowych.
Realizacja projektu pozwoli na aktywne korzystanie z działań związanych z rewitalizacją otoczenia zalewu Bagry w Krakowie.
Projekt pozwoli na faktyczne wykorzystanie przestrzeni nad zalewem Bagry, dzięki już realizowanym innym
projektom.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup jachtu szkoleniowego zakup kabinowego jachtu szkoleniowego 95 000,00 PLN
zakup żaglówek klasy optimist zakup 5 szt. klasy optimist 35 000,00 PLN
130 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup kabinowego jachtu wybór najlepszej oferty kabinowego jachtu szkoleniowego zakup jachtu transport jachtu na teren Harcerskiej Przystani Żeglarskiej nad zalewem Bagry/przystani AZS 31.05.2021 r.
zakup żaglówek klasy optimist wybór najlepszej oferty żaglówek klasy optimist zakup żaglówek transport na teren Harcerskiej Przystani Żeglarskiej nad zalewem Bagry/przystani AZS do 31.05.2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
powrót