Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 163:

Park Rzeczny Wilga na odcinku ul.Ruczaj do ul.Brożka,

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Budowa Parku Rzecznego Wilgi, na odcinku od ul.Ruczaj do ul.Brożka Terenu przyległego do ul. Borsuczej, zlokalizowanego przy prawym brzegu rzeki Wilgi. Graniczy z Osiedlem mieszkaniowym Cegielniane. Na działkach ujętych w etapie 2 Decyzji Nr 1604/6740.1/2019 udzielającej pozwolenia na budowę. Na działkach nr134/12 obr. P-31 j. ewid. Podgórze oraz działek nr3/2; 3/5; 4/3; 4/4; 4/6; 4/8; 4/9; 304;305/1; 305/2; 305/3; 305/4; 308/7; 329; 358/7; 359/8; 414/10 obr. P-32, j. ewid.Podgórze

Opis projektu

1. Pierwszy krok- to umożliwienie realizacji zadania poprzez podjęcie czynności,  które szerzej omówiono w części UZASADNIENIE pkt.2.
2. Drugi krok w proponowanym zadaniu to  realizacja zakresu projektowanych do wykonanych prac w terenie obejmujących m.in. :Budowę ciągów pieszych, Budowę ciągów rowerowych,  Budowę zjazdu od ul. Do Wilgi,  Budowę obiektów małej architektury, Budowę sieci oświetlenia, Wykonania w zakresie zieleni wraz z pielęgnacją, wykonanie nasadzeń drzew. Zakres prac związanych z zachowanie na terenie Parku wystepujących tu cennych elementów  przyrodniczych.
Zakres prac powinien być dostosowany do dysponowanej na ten cel kwoty.

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Działki objęte Decyzją na budowę są  wyjątkowo ciekawe ze względu na bogactwo różnych form kulturowo-przyrodniczych. Działki bezpośrednio graniczą z rzeką Wilga. Jednocześnie teren sąsiadujacy  jest bardzo dobrze skomunikowany - graniczy z przystankiem tramwajowym. Graniczy z Osiedlem Cegielniane przy ul.Borsuczej. . Realizacja Parku Rzecznego Wilga jest oczekiwana od dawna przez mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Park Rzeki Wilgi jest usytuowany  w obrębie Dzielnicy IX i XIII i graniczy z Dzielnica VIII.
Poprzez korzystną lokalizację przy przystankach tramwajowych skorzystać z parku będą mogli mieszkańcy całego Krakowa, a nie tylko okoliczni mieszkańcy. Niniejszy projekt nie tylko wpłynie korzystnie na estetykę i komfort życia mieszkańców, rodzin, seniorów ale również przywróci mieszkańcom  zaniedbany obszar zielony - przy zachowaniu elementów cennych środowiskowo.  Obszar ten może stać się miejscem integracji mieszkańców i realizacji ich aktywności obywatelskiej.
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie dysponuje  Decyzją Nr 1604/6740.1/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę  dla zamierzenia budowlanego  pn " Budowa Parku Rzeki Wilgi w zakresie ..................... "  obejmującym zakres prac na budowę tej części Parku opisanej jako etap 2.
Szacunkowy koszt jednak tego etapu to ok. 3 mln. zł.
Mieszkańcy od lat czekają na realizację tego Parku.
W obecnym czasie, realizacje projektu, o kosztach powyżej 3 mln zł  w zakresie zieleni mogą napotkać na istotne ograniczenia. Zasadne zatem staje się podjęcie działań, o które teraz wnioskuję, aby dokonać na początku stosownych uzgodnień z projektantem i uzyskać w ramach etapu 2 projektu możliwość realizacji mniejszych, ograniczonych zakresów rzeczowych.  Wymagających poniesienia jednostkowo mniejszych nakładów finansowych. O wysokości koniecznego do uzyskania finansowania - teoretycznie łatwiejszego do uzyskania, w okresie  prognozowanej obecnie niekorzystnej perspektywy finansowej dla funduszy publicznych.
W tym przypadku wnioskuję o uzyskanie zakresów realizacyjnych (etapów realizacji)  oszacowanych na wysokości np kwot dostępnych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wnioskuję o dokonanie w pierwszej fazie realizacji projektu wymaganych formalno-prawnie uzgodnień w celu uzyskania zakresów zadań na wysokości 1,0-1-5 mln zł.
Ta wysokość kosztów zadania potencjalnie może umożliwić przy istniejących ograniczeniach realizację tego typu projektów, w trybie jednorocznych przedsięwzięć np Budżetu Obywatelskiego.
To pozwoliłoby na aplikowanie do BO i ułatwiłoby też aplikowanie o środki z Budżetu Miasta Krakowa.
Szacunkowy koszt takich dodatkowych uzgodnień (max kilkanaście tys. złotych?)  wydaje się, że jest akceptowalny w perspektywie uzyskania tą drogą możliwości dla realizacji,  tego typu zadania..
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Wykonanie zakresu prac umożliwiających realizację zmniejszonego zakresu etapu 2 projektu dostosowanego do wysokości kwoty max w Budzecie ObywaTelskim ogólnomiejskim - 1 280 000,-PLN 2. Realizacja zakresu prac 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Roboty budowlane 2021

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie Parku Rzecznego Wilgi. Inwestycja przyczyni się do wzrostu terenów zieleni w dzielnicy, podniesie walory estetyczne otoczenia, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Będzie on pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni się do integracji mieszkańców.
powrót