Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 20:

Bieg na Orientację w Lesie Wolskim

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 7 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Las Wolski

Opis projektu

W ramach zadania planowane są następujące aktywności:
1) Przygotowanie dokładnej szczegółowej mapy do biegu na orientację (przykład mapy w załączniku), w oparciu o międzynarodowe symbole i najnowsze rozwiązania technologiczne.
2) Przygotowanie oznaczeń stałych punktów kontrolnych, tak aby odszukiwać je w terenie/znajdować mogli zarówno profesjonalni sportowcy, amatorzy, jak i spacerowicze.
3) Stworzenie tras o zróżnicowanym poziomie trudności, w tym dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
4) Stworzenie otwartych zajęć z biegu na orientację na terenie dzielnicy VII. Zajęcia byłyby przeprowadzone przez profesjonalnych instruktorów Biegu na Orientację.
5) Przygotowanie wydarzenia promocyjnego/otwartych zawodów na stałych punktach w Lesie Wolskich. Wyłonienie najlepszych, rozdanie nagród i pucharów. Zachęcenie do aktywności związanej fizycznej.
6) Promocja zadania, Lasu Wolskiego, Biegu na Orientację, jak i samej idei Budżetu Obywatelskiego.

 
Wniosek o charakterze nieinwestycyjnym miękkim.
 
*W załączniku przykładowa mapa do biegu na orientację.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wśród celów zadania można wskazać pokazanie walorów turystycznych i krajobrazowych dzielnicy VII, upowszechnienie aktywności fizycznej czy prozdrowotne oddziaływanie na społeczeństwo. Ruch i aktywność fizyczną dobrze wpływają na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Dbałość o zdrowie w dobie pandemii/po pandemii wydaje się szczególnie istotnym aspektem.

Beneficjentami zadania będą mogły być osoby aktywne/spacerowicze/rodziny/dzieci/seniorzy/osoby niepełnosprawne - właściwie każdy. To właśnie czyni dyscyplinę jaką jest bieg na orientację, sportem unikatowym. Stworzenie stałych punktów kontrolnych, nowej dokładnej mapy i wielu tras do biegu na orientację (o zróżnicowanym poziomie trudności), pozwoliłoby korzystać z tego sportu/tej aktywności ruchowej dużej grupie chętnym mieszkańców.

 
Koncepcja "Stałego punktu kontrolnego" jest realizowana w wielu miastach w Polski. Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego byłaby dobrą okazją do inauguracji takiej inicjatywy w Krakowie! Las Wolski jako duży obszar parkowo-leśny jest miejscem idealnym na tego typu inaugurację!
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
przeprowadzenie zajęć do biegu na orientację przeprowadzenie przez wykwalifikowanych instruktorów Biegu na Orientację 150 godzin zajęć z Biegu na Orientację na terenie Lasku Wolskiego. Godzina zajęć - 60 zł. 9 000,00 PLN
obsługa zawodów wynajem profesjonalnej obsługi technicznej ( 5osób * 200zł ), obsługi medycznej (2osoby * 300 zł), obsługi sędziowskiej (4 osoby * 250 zł) oraz firmy zajmującej się pomiarem czasu (1000 zł) w celu przeprowadzenia zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 600,00 PLN
sprzęt do organizacji zawodów zakup sprzętu do organizacji zawodów: stacji Sport Ident (4*400zł) lampionów (30*30zł) i stelaży do organizacji zawodów (30*50zł) SI - system pomiaru czasu na tego typu zawodach 4 000,00 PLN
puchary, nagrody Zakup pucharów dla najlepszych zawodników (20*50zł) oraz nagród rzeczowych (opisowniki, kompasy do BnO) - 20*100zł) dla najlepszych zawodników biorących udział w zawodach 3 000,00 PLN
promocja zadania Zakup materiałów promocyjnych do rozdania na wydarzeniu. Opaska z logotypem miasta 20 zł * 180 szt, baner reklamowy 2 szt. x 100zł, ulotki promocyjne 1000szt - koszt 200zł. 4 000,00 PLN
film promocyjny Przygotowanie filmu promocyjnego, mającego na celu promocję zadania, aktywności fizycznej. 1 400,00 PLN
strona internetowa zadania Opracowanie strony internetowej, promującej zadanie oraz stały punkt kontrolny. 4 000,00 PLN
koordynacja zadania działania związane z koordynacją zadania 4 000,00 PLN
opracowanie graficzne i terenowe szczegółowej mapy do biegu na orientację Przygotowanie terenowe i graficzne szczegółowej mapy Lasu Wolskiego (około 400 ha) zgodnie z obowiązującymi symbolami i standardami. Mapa byłaby przygotowana przez kartografów posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej. 10 000,00 PLN
stworzenie tras do biegu na orientację o zróżnicowanym poziomie trudności opracowanie 50 różnych tras do Biegu na Orientację 50* 40zl (trasa), przez budowniczych tras posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej 2 000,00 PLN
przygotowanie stałych oznaczeń punktów kontrolnych W nawiązaniu do wcześniej przygotowanych stałych tras biegowych, przygotowanie drewnianych tabliczek (możliwych do demontażu) oznaczających poszczególne punkty kontrolne. (około 70 punktów) 2 000,00 PLN
druk map druk około 1000 map z zaznaczonymi trasami, do dyspozycji dla mieszkańców miasta 1 000,00 PLN
48 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wyłonienie realizatora Wybór realizatora zadania. Regulacja kwestii formalnych do 30.03.2021
opracowanie graficzne i terenowe szczegółowej mapy do biegu na orientację Przygotowanie szczegółowej mapy do biegu na orientację. 1.04.2021-15.05.2021
stworzenie tras do biegu na orientację o zróżnicowanym poziomie trudności Przygotowanie tras do biegu na orientację. Ustawienie stałych punktów kontrolnych. Druk map. 1.04.2021-15.05.2021
organizacja i przeprowadzenie otwartych zajęć z Biegu na Orientację Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, ogólnodostępnych zajęć z Orientacji Sportowej (Bieg na Orientację, Orientacja Sportowa). Zajęcia byłyby przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów Biegu na Orientację na mapie i trasach przygotowanych wcześniej. 15.05.2021-1.12.2021
wydarzenie promocyjne/zawody w Lasku Wolskim Organizacja zawodów w Biegu na Orientację. Rozdanie gadżetów promocyjnych, pucharów, nagród. Wyłonienie najlepszych zawodników w dzielnicy VII. Promocja przedsięwzięcia. Nad właściwym przeprowadzeniem zawodów czuwałaby wykwalifikowana obsługa techniczna, medyczna i sędziowska oraz firma specjalizująca się w pomiarze czasu. 1.07.2021-31.08.2021
Promocja i Koordynacja zadania Działania związane z promocją i koordynacją wydarzenia. 1.04.2021-31.12.2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej i poznawanie przez każdego tajniki Zielonego Sportu.
powrót