Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 23:

OŚWIETLENIE WYBIEGU DLA PSÓW W PARKU REDUTA

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Reduta, wybieg dla psów. Teren Miasta Krakowa w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej, numer działki ewidencyjnej 59/4 obręb S-21.

Opis projektu

Wybieg dla psów w Parku Reduta ma nowoczesne wyposażenie (jedno z najnowocześniejszych w Krakowie) umożliwiające nie tylko zabawę ale także rekreację sportową psów (agility), w tym m.in. trap, podesty, tunele, słupki do slalomu, pochylnie i przeszkody, co umożliwia aktywne spędzanie czasu z psami, zarówno rekreacyjnie jak i sportowo. Jednak korzystanie z wybiegu jest mocno ograniczone. Podczas gdy spacery i treningi psów odbywają się często nawet po godzinach 19:00 czy 20:00, korzystanie z wybiegu w Parku Reduta w tych godzinach jest praktycznie niemożliwe (jest tam ciemno i nieprzyjemnie). Korzystanie z wybiegu zimą jest praktycznie możliwe tylko do godziny 16:00 ze względu na szybko zapadający zmrok, także o godzinie 5:00 czy 6:00 jest tam jeszcze ciemno. Aby można korzystać z wybiegu przez cały rok, konieczne jest zainstalowanie oświetlenia w tym miejscu, co pozwoli na lepsze wykorzystanie istniejącego, nowoczesnego wyposażenia, oraz zmniejszy ryzyko jego niszczenia. Zainstalowanie oświetlenia i „ożywienie” wybiegu służyć będzie także pozostałym użytkownikom Parku Reduta, gdyż pozwoli odciążyć inne, dobrze doświetlone miejsca, stanowiące obecnie miejsca spotkań i integracji opiekunów czworonogów, ponadto zwiększy komfort i poczucie bezpieczeństwa poprzez doświetlenie tej części Parku Reduta, pozwoli też uniknąć aktów wandalizmu.
 
Projekt polega na opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz zainstalowaniu (najlepiej po zewnętrznej stronie ogrodzenia) trzech latarni dopasowanych do oświetlenia pozostałej części parku. Instalacja lamp wymaga doprowadzenia zasilania w rejon ogrodzenia wybiegu. W celu doprowadzenia zasilania konieczne będzie wykonanie robót ziemnych, tj. wykopu na odcinku ok.150 m oraz przeprowadzenie kabla zasilającego. Proponuje się oprawy lamp typu LED o mocy 60 W, jednak ostateczne rozwiązanie powinien zaproponować projektant.
 
Lampy powinny zostać zainstalowane na zewnątrz wybiegu ze względu na możliwość łatwiejszego ich serwisowania oraz aby nie stanowiły dodatkowej przeszkody dla pupili, jednak ostateczne rozwiązanie powinno zostać przewidziane w dokumentacji projektowej.
 
 
Wstępnie proponuje się oświetlenie w dwóch rogach i na środku ogrodzenia psiego wybiegu, jednak ostateczne rozwiązanie pozostawia się autorowi dokumentacji projektowej.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprzez istniejące ograniczenia techniczne, psi wybieg na terenie Parku Reduta, mimo że doskonale wyposażony, jest miejscem mało ożywionym i przez to narażonym na dewastację. Korzystanie z wybiegu zimą jest praktycznie możliwe tylko do godziny 16, co jest dużym utrudnieniem, szczególnie dla osób pracujących. Wiele osób rezygnuje w związku z tym z odwiedzania wybiegu, ograniczając się jedynie do spacerów po oświetlonych terenach zielonych. Realizacja projektu, tj. oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Reduta przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury przez mieszkańców posiadających psy oraz jednocześnie poprawi komfort życia pozostałych użytkowników parku, także poprzez doświetlenie tego obszaru krzewów. Poprawi to stan bezpieczeństwa, komfort osób spacerujących pobliską ścieżką, pozwoli zapobiec aktom wandalizmu, których próby zdarzały się na terenie wybiegu w godzinach nocnych. Instalacja lamp przy wybiegu pozwoli na faktyczne całoroczne korzystanie z tego miejsca w godzinach dogodnych dla wszystkich mieszkańców, a zajęcia sportowe dla psów umożliwią ich kontrolowane "wybieganie" i spożytkowanie energii.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prace projektowe Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu oświetlenia wybiegu dla psów w Parku Reduta 15 000,00 PLN
Roboty budowlane i instalacyjne. Realizacja oświetlenia według projektu. 35 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projektowanie i budowa oświetlenia psiego wybiegu w Parku Reduta Projektowanie i budowa oświetlenia psiego wybiegu w Parku Reduta 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada montaż lamp na psim wybiegu. Inwestycja zapewni widoczność oraz umożliwi korzystanie z psiego wybiegu po zmierzchu. Poprawi komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników parku, a ponadto będzie sprzyjał integracji społecznej.
powrót