Projekt ogólnomiejski NR 112:

70 ulic na 70 lecie Nowej Huty 2.0

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nowa Huta

Opis projektu

Obywatele! Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Czas na zrealizowanie planów remontu ulic w Nowej Hucie. Nowohuckie osiedlowe wewnętrzne ulice, chodniki i miejsca postojowe wymagają pilnego remontu. Razem możemy to zmienić! Zagłosuj na remont nowohuckich osiedlowych ulic i chodników.
 

Projekt zakłada remont osiedlowych ulic i chodników w 5 nowohuckich dzielnicach, które wymagają natychmiastowej naprawy. W tej edycji projekt zakłada remont ulicy wewnątrz osiedla Szkolnego ciągnącej się od ul. Struga w stronę bloku 33 i dalej ciągnąca się wzdłuż bloku i dalej aż do bloku 36, 35, 1 i 2 oraz uliczki ciągnącej się przy bloku nr 9.
 
Kolejne ulice w kolejnych edycjach BO!

UZASADNIENIE PROJEKTU

Infrastruktura drogowa wielu wewnętrznych osiedlowych ulic i chodników w Nowej Hucie jest w fatalnym stanie. Powoduje to nie tylko chaos komunikacyjny ale również zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Nowe chodniki i ulice wpłyną pozytywnie na estetykę otoczenia a przez to również na samopoczucie mieszkańców. Projekt zakłada naprawę najbardziej tego wymagającym ciągów komunikacyjnych wewnątrz nowohuckich osiedli.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont nawierzchni Realizacja zadania 900 000,00 PLN
900 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont nawierzchni Realizacja zadania II-IV kw. 2021 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Remont uliczek na Osiedlu Szkolnym poprawi stan techniczny istniejącej infrastruktury. Zdecydowanie wpłynie na komfort jazdy mieszkańców.Przyczyni się również do poprawy estetyki osiedla.

×