Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 142:

Kraków pod lupą - poznaj swoje miasto na nowo

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Stare Miasto, Bronowice, Podgórze, Prądnik Biały, Zabłocie, Nowa Huta, Zwierzyniec

Opis projektu

„…Swego nie znacie…” Projekt przewiduje 10 rodzinnych wycieczek do ciekawych, a rzadko, bądź w ogóle nieodwiedzanych miejsc w Krakowie. Każda z nich prowadzona będzie przez wykwalifikowanego przewodnika/edukatora, profesjonalnie przygotowanego do prezentowania w atrakcyjny sposób nietypowych miejsc. 
Każde ze spotkań będzie przeznaczone dla maksymalnie 30 osób, tak, aby uczestnicy mogli w komfortowy sposób brać udział w spacerach. Proponowane miejsca:

1. Podgórze – miasto w mieście.
2. Kazimierz – nieznane opowieści.
3. Quest dla dzieci na terenie dzielnic: Kazimierz i Podgórze.
4. Nowa Huta - nie tylko Kombinat.
5. Bronowice – rodzinny quest na terenie Mydlnik.
6. Zielony  Zwierzyniec.
7. Stare Miasto – poziom expert.
8. Kopce Krakowa.
9. Prądnik Biały – odkrywanie nieznanych zakątków dzielnicy.
10. Zabłocie i jego murale.
 Do projektu zostanie stworzony także przewodnik w formie komiksu oraz dwa questy ("quest" to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania, ma formę wierszowaną), które zostaną opublikowane i udostępnione szerokiej publiczności.
Termin realizacji spacerów: wiosna-jesień 2021.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez wzbudzenie w mieszkańcach Krakowa odpowiedzialności i lojalności wobec miasta jako małej ojczyzny. Jak pokazują obserwacje dokonane przez autorkę pomysłu, znacząca część mieszkańców Krakowa nie zna swojego miasta, jego historii i najciekawszych zakątków. Fundamentem budowania lokalnego kapitału społecznego jest upowszechnienie wiedzy o lokalnej historii i tradycji. Proponowane działania mają na celu umożliwienie mieszkańcom Krakowa aktywne wniknięcie w lokalną kulturę i wielowiekowe dziedzictwo miasta Krakowa. Odpowiedni dobór wykonawców (edukatorzy i przewodnicy) i starannie zaplanowane działania zapewnią uczestnikom wysoki poziom merytoryczny zadania realizowanego w atrakcyjnej formie oraz sprawną organizację. Ciekawe lokalizacje działań i fascynująca tematyka spotkań to dodatkowe atuty proponowanego zadania. Zadanie odpowiada na rzeczywiste i aktualne potrzeby dynamicznie zmieniającej się społeczności Krakowian. Tempo i styl życia implikuje atomizację społeczności oraz nakierowanie na indywidualne cele jednostek. To z kolei poważnie utrudnia budowanie poczucia lokalnej tożsamości niezbędnej do funkcjonowania wspólnoty. Proponowane zadanie jest zatem ważnym elementem aktywizacji mieszkańców, wpisującym się zarówno w potrzeby społeczności jako wsparcie budowy wspólnoty, jak i w założenia oraz cele Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Projekt będzie realizowany we współpracy z Klubem Kultury ''''''''''''''''Wena" filią Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki".

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki/spaceru Wynagrodzenie dla przewodników/edukatorów prowadzących 10 jednodniowych wycieczek/spacerów 7 000,00 PLN
Opracowanie questu Przygotowanie i opracowanie 2 questów przez wykwalifikowanych autorów questów. 4 000,00 PLN
Przygotowanie komiksu Wynagrodzenie dla artysty, który narysuje i opracuje komiks opowiadający o odwiedzanych miejscach 7 000,00 PLN
Wydruk questu oraz komiksów Wydruk questu oraz komiksów 10 000,00 PLN
Koordynacja i prowadzenie promocji projektu Przygotowanie umów dla prowadzacych, zebranie grup, promocja projektu 2 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja projektu Promocja projektu na portalach społecznościowych, stronach internetowych, w radio. Zebranie list uczestników, podpisanie stosownych umów. pierwszy kwartał 2021
Przygotowanie questów Opracowanie trasy questu oraz jego treści. pierwszy kwartał 2021
Przygotowanie komiksu Opracowanie treści komiksu i jego narysowanie. do kwietnia 2021
Wydruk questów i komiksu Wydruk przygotowanych wczesniej questów oraz komiksów. pierwszy kwartał 2021
Przeprowadzenie wycieczek Realizacja wycieczek wg proponowanej listy miejsc. maj-październik 2021
Rozliczenie zdania Końcowe rozliczenie podpisanych umów. listopad 2021

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przyczynia się do lepszego poznania Krakowa przez mieszkańców, co może wpłynąć na jego lepszą promocję za pośrednictwem tzw. marketnigu szeptanego. Znacząca część mieszkańców Krakowa nie zna swojego miasta, jego historii i najciekawszych zakątków. Fundamentem budowania lokalnego kapitału społecznego jest upowszechnienie wiedzy o lokalnej historii i tradycji. Proponowane działania mają na celu umożliwienie mieszkańcom Krakowa aktywne wniknięcie w lokalną kulturę i wielowiekowe dziedzictwo miasta Krakowa. Zadanie odpowiada na rzeczywiste i aktualne potrzeby dynamicznie zmieniającej się społeczności Krakowian. roponowane zadanie jest zatem ważnym elementem aktywizacji mieszkańców, wpisującym się zarówno w potrzeby społeczności jako wsparcie budowy wspólnoty, jak i w założenia oraz cele Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
powrót