Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 137:

Wspólnie zasadźmy Las krakowian!

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

W ramach realizacji projektu zakładamy powstanie nowych lasów miejskich na obszarach ujętych w “Powiatowym programie zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”. Jedynie dynamiczny proces realizacji zapisów tego programu ma szansę przynieść spodziewany skutek w postaci lepszej adaptacji miasta do zmian klimatycznych.
 

Projekt zakłada zrealizowanie w 2021 r. akcji sadzenia lasu wraz z mieszkańcami Krakowa. Sadzone mają być gatunki drzew odporne na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych (m.in. buk zwyczajny, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, czy jodła pospolita), jak również o odpowiednio dużych rozmiarach - w miarę możliwości powyżej 16 cm obwodu pnia.
 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Konkretne lokalizacje oraz dobór gatunków drzew zostaną poddane analizie na etapie realizacji przez pracowników ZZM. .
Projekt powstał z inicjatywy krakowskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego wraz ze wspierającymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, które od dawna zwracają uwagę na wyzwania, które stawia przed nami katastrofa klimatyczna.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków jest miastem z najmniejszą powierzchnią terenów leśnych spośród wszystkich dużych miast w Polsce. Jedynie niecałe 5% powierzchni miasta pokrywają drzewa. W wyniku realizacji projektu pojawią się nowe obszary leśne, wskazane w przyjętym “Powiatowym programie zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”. 
 

Tereny zielone mają znaczny wpływ na poprawę samopoczucia i zdrowia psychicznego. Poprzez tworzenie nowych lasów miejskich w wielu różnych częściach Krakowa, docieramy do jak największej liczby mieszkańców i mieszkanek. Chcemy, aby krakowianie i krakowianki mieli równy i powszechny dostęp do zieleni. Oprócz funkcji rekreacyjnych i estetycznych, miejska zieleń pomaga w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza, co gra bardzo dużą rolę w naszym mieście. Ponadto, lasy miejskie poprzez swój impakt na bioklimat zmniejszają temperaturę powietrza nawet o kilka stopni, co będzie miało wielkie znaczenie w przyszłości, mając na uwadzę zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Szczególnie w lato widać, że przez nadmierne betonowanie, miasto staje się gorącą wyspą. Tworzenie nowych lasów miejskich jest świetna receptą na te problemy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sadzenie lasu Sadzenie lasu 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Sadzenie lasu 2021 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nasadzenia drzew, które utworzą w przyszłości lasy miejskie. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia zieleni wysokiej w mieście, a co za tym idzie poprawę estetyki, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz nadmiernemu nagrzewaniu miasta w okresie letnim. Będzie miało to pozytywny wpływ na poprawę środowiska i jakość życia mieszkańców, a także zachęci społeczeństwo do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót