Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 50:

Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Rejon ulicy Krzewowej

Opis projektu

Zadanie zakłada:

-przygotowanie nawierzchni 
-wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 62m x 30m
-wykonanie oświetlenia
-ogrodzenie terenu
-dokończenie zaplecza sanitarnego oraz wykonanie drogi/chodnika z szatni do boiska
Miejsce wyznaczone do realizacji zadania mieści się w Kostrzu, w okolicach ulicy Krzewowej przy której działa Stowarzyszenie Osiedlowego Klubu Sportowego Płomień Kostrze.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzielnica Kostrze jest młodą, szybko rozwijająca się dzielnicą z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców. Głównym celem zadania, jest umożliwienie mieszkańcom aktywności sportowej. Obiekt pozwoliłby na aktywację młodych jak i starszych oraz umożliwiłoby spędzanie aktywnie wolnego czasu. Boisko uzupełniłoby infrastukturę sportową, działającego w dzielnicy Klubu "SOKS Płomień Kostrze". Drużyna Seniorów aktualnie jest najwyżej sklasyfikowaną drużyną w Dzielnicy VIII. W  2018 roku przy klubie powstała szkółka piłkarska dla dzieci "KORTECH", działanie szkółki zostało bardzo pozytywnie odebrane przez okolicznych mieszkańców, co wiązało się z licznym uczestnictwem dzieci. Niestety brak infrastruktury, zmusił do prowadzenia działalności poza rejonem Kostrza, co skutkowało ograniczeniem dostępności dla okolicznych dzieci. Mieszkańcy Kostrza są mocno zaangażowani w życie sportowe w rejonie, m.in poprzez czynne uczestnictwo w wydarzeniach z zakresu kultury fizycznej i sportu masowego. Procentowy udział zawodników oraz działaczy pochodzących z Kostrza w klubie waha się w granicach 80-90% . Mieszkańcy również mocno kibicują w meczach drużyny seniorów, często stawiając się najliczniej spośród całej dzielnicy VIII. Klub  aktualnie dysponuje jedynie boiskiem trawiastym  oraz częściowym zaplecze sanitarnym, które uniemożliwia trenowanie oraz granie w piłkę nożną przez cały rok oraz o każdej porze dnia. Klub spełnia też rolę reprezentatywną poprzez udostępnianie swojego obiektu m.in na Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, pikniki rodzinne pełnił również funkcje głównej areny podczas  Święta Dzielnicy VIII w 2019 roku. Inwestycja  umożliwi trenowanie dzieci, młodzieży jak i dorosłych, bez względu na porę roku i pogodę. Inwestycja podniesie poziom obiektu, co bez wątpienia umożliwi organizację jeszcze większej liczby wydarzeń m.in turniejów. Boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców, natomiast nadzór oraz opiekę nad obiektem obejmie Klub SOKS Płomień Kostrze. Zaznaczyć należy również, że w pobliżu, nie ma żadnego podobnego, ogólnodostępnego obiektu. Klub istnieję i rozwija się dzięki składkom członkowskim zawodników oraz darom okolicznych działaczy. Natomiast infrastruktura sportowa powstaje  m.in dzięki Miastu Kraków poprzez  Radę Dzielnicy VIII Dębniki.  Nie pozostaje teraz nic innego jak połączyć siłę miasta oraz mieszkańców i zrealizować projekt poprzez inicjatywę Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu Przygotowanie nawierzchni, wykonanie Boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 60m x 32m, wykonanie oświetlenia, ogrodzenie obiektu, rozbudowa zaplecza sanitarnego, wykonanie chodnika/ścieżki dojścia 829 600,00 PLN
Przygotowanie Projektu Przygotowanie , zaplanowanie realizacji projektu 20 000,00 PLN
849 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie realizacji Przygotowanie projektu, dokładnie rozplanowanie prac i terminu realizacji 1 kwartał 2021 roku
Przygotowanie nawierzchni, rozbudowa zaplecza Przygotowanie, wyrównanie nawierzchni pod budowę boiska, rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego 1/2 kwartał 2021 roku
Budowa boiska Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 60m x 32m, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia 2/3 kwartał 2021 roku
Wykonanie prac kosmetycznych Wykonanie dróg dojścia oraz rewitalizacja otoczenia obiektu 3/4kwartał

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt pozwoli na aktywizację młodych jak i starszych mieszkańców oraz umożliwi spędzanie aktywnie wolnego czasu. Równocześnie zapewni on integracje społeczności lokalnej w zakresie budowania proaktywnego stylu życia.
powrót