Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 133:

Krakowski eSenior

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Zadanie polega na realizacji cyklu szkoleń dla osób 60+. Szkolenia na zasadzie spotkań odbywały by się 2 razy w miesiącu w miejscu wskazanym przez realizatora zadania. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 h x 3 grupy szkoleniowe (osobno tablet, laptop, smartfon) po maksymalnie 10 osób, łącznie w cyklu 9 spotkań dla każdej grupy weźmie więc udział ok. 30 seniorów. Spotkania mają na celu przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Część teoretyczna oraz część praktyczna będzie realizowana z wykorzystaniem własnego sprzętu, tak żeby szkolący się był przygotowany do obsługi swojego tableta, laptopa bądź smartfona i potrafił go efektywnie użytkować, optymalnie korzystając ze wszystkich przydatnych funkcji urządzenia. Spotkania zostaną podzielone na odpowiednie działy tematyczne. Celem spotkań jest zarówno  przystosowanie seniorów do sytuacji, w której poszczególne podmioty przenoszą podstawowe usługi do Internetu, ale również długofalowa zmiana przyzwyczajeń i zachowań pozwalająca seniorom w pełni korzystać z dzisiejszych możliwości technologicznych. Jest to po części odpowiedź na epidemię COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia, które właśnie dla seniorów mogą być najbardziej uciążliwe. Jednocześnie zadanie wpisuje się w zdiagnozowaną od dawna potrzebę walki z wykluczeniem cyfrowym osób starszych, które z każdym nowym narzędziem i rozwiązaniem technologicznym coraz bardziej ograniczają swoje życiowe możliwości, ze względu na brak umiejętności korzystania z nowych rozwiązań. 

 
Po szkoleniu senior powinien:

· Potrafić założyć i obsługiwać adres email,
· Szukać podstawowych informacji w internecie,
· Korzystać z e-recepty,
· Składać internetowe wnioski do urzędów,
· Korzystać z bankowości internetowej,
· Korzystać z rejestracji online w przychodniach i szpitalach
· Korzystać z profili konsumentów
· Płacić rachunki
- Dokonywać bezpiecznych zakupów w Internecie
· Obsługa programów typu Skype, Zoom etc.
- Posiadać podstawową wiedzę o zagrożeniach występujących w sieci
 
Realizator zrekrutuje uczestników zadania i przygotuje dla nich materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone w obiektach, dysponujących odpowiednią bazą szkoleniową - bez kosztów wynajmu (np. instytucje publiczne itp.) 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Epidemia COVID-19 przeniosła wiele usług do Internetu nie zwracając uwagi na osoby wykluczone cyfrowo. Uważamy, że skutki epidemii w postaci zwiększania aktywności w Internecie będą skutkami długoterminowymi. Dlatego chcemy dotrzeć do seniorów, dla których obsługa Internetu stanowi barierę nie do przeskoczenia. Uważamy, że edukacja w tym obszarze ułatwi im funkcjonowanie w coraz bardziej mobilnym świecie oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Wykluczenie cyfrowe jest powszechnym problemem wśród osób starszych. Pośrednio i bezpośrednio wpływa ona na wykluczanie z coraz większych obszarów życia społecznego i konsumenckiego. Radykalne zmiany w stronę usług online, które dziś obserwujemy, bez równoległych form wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych – czyli seniorów – może spowodować szereg utrudnień w życiu codziennym.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - Poczta internetowa x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - Jak szukać informacji w Internecie x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - E służba zdrowia x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - E urząd x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - Bankowość internetowa x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - Płatności internetowe x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - Obsługa programów komunikacyjnych x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - Zagrożenia w sieci x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
1,5 godzinny warsztat teoretyczno-praktyczny - Bezpieczne zakupy w Internecie x 3 grupy 1,5 godzinny warsztat x 3 grupy z jednego z zaplanowanych obszarów wiedzy w formie teoretycznej prezentacji i ćwiczeń praktycznych. W każdych zajęciach udział będzie mogło wziąć 10 uczestników x 3 grupy 1 000,00 PLN
Przygotowanie materiałów informacyjnych, promocja, rekrutacja, inne koszty dodatkowe zwiazane z realizacją projektu Przygotowanie pakietów z materiałami dla uczestników warsztatów, a także materiałów informacyjnych dla celów rekrutacyjnych. 4 000,00 PLN
13 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rekrutacja uczestników Informacja o projekcie i przeprowadzenia zapisów uczestników. I kwartał 2021
Przeprowadzenia warsztatów Przeprowadzenie cyklu 9 warsztatów - dwa warsztaty w miesiącu x 3 grupy II i III kwartał 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Edukacja i zmniejszenie wykluczenia cyfrowego seniorów
powrót