Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 23:

Zamień smartfona na piłkę do rugby

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 7 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: RzKS Juvenia Kraków ul. Na Błoniach 7 30-213 Kraków

Opis projektu

Zadanie pt. "Zamień smartfona na piłkę do rugby" polegać będzie na organizacji cyklicznych zajęć sportowych na obiekcie RzKS Juvenia, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat zamieszkałych w Dzielnicy Zwierzyniec, promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Zajęcia odbywać się będą w terminie kwiecień-czerwiec i wrzesień-listopad na obiekcie RzKS Juvenia Kraków w wymiarze 2 razy w tygodniu po 2 godz dla każdej z planowanych 4 grup. Łączna ilość zajęć wyniesie 50 (25 w pierwszym i 25 w drugim okresie z wakacyjna przerwą). W miesiącu marzec zostaną przeprowadzone akcje naborowe i informacyjne o zapisach do udziału w zajęciach, które przeprowadzone zostaną we wszystkich szkołach w obszarze dzielnicy oraz wykorzystując media społecznościowe i strony www miasta i dzielnicy. Dodatkową naborową akcję uzupełniającą planuje się również w miesiącu wrzesień. 
Uczestnicy zajęć zostana podzieleni na 4 grupy treningowe liczące do 20 osób każda. Za każdą grupę odpowiadać będzie 1 trener. Dodatkowo trenerzy przeprowadzą akcję naborowe. 
W ramach zadania planuje się zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć oraz materiałów promocyjnych takich jak plakaty, ulotki, koszulki dla uczestników zajęć.
Dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć przewidziano również obóz sportowo-rekreacyjny w terminie wakacyjnym. Wyjedzie na niego 30 uczestników zajęć wyselekcjonowanych na podstawie ustalonych kryteriów. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt zakłada cykliczność zajęć a co za tym idzie promuje systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Jest też doskonałe wzbogacenie oferty dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowych w obrębie dzielnicy. Celem projektu jest wpojenie zasad odpowiedniego dbania o zdrowie i aktywność fizyczną już od najmłodszych lat. Odstawienie smartfona czy komputera i spędzenie czasu aktywnie wraz z grupą rówieśników pozwoli nie tylko na wzmocnienie aspektów zdrowotnych ale pomoże w nawiązywaniu relacji i przyjaźni z innymi uczestnikami, na sportową rywalizację na treningach w oparciu o poszanowanie zasad fair play i wzajemnego szacunku. Okres buntu, nieodłącznie związany z procesem dojrzewania młodych ludzi, może  tu mieć pozytywne odbicie w postaci wyładowania nadmiaru emocji i agresji  podczas ćwiczeń sportowych. Odskocznia w postaci możliwości uczestniczenia w atrakcyjnej formie aktywności ruchowej przekłada się również pozytywnie na wyniki w walce z patologiami społecznymi. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wynagrodzenie trenerów 4 osoby prowadzące zajęcia sportowe oraz akcje naborowe (planowana stawka 40 zł/godzina) 20 000,00 PLN
zakup sprzętu sportowego piłki, pachołki, koszulki, znaczniki, drabinki, tyczki, zestawy do gry, płotki, itp. 7 000,00 PLN
materiały promocyjne plakaty, ulotki, reklama 1 500,00 PLN
organizacja obozu sportowego transport, nocleg i wyżywienie, opieka wychowawców 30 000,00 PLN
58 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wytypowanie i zatrudnienie trenerów podpisanie umów z trenerami, przygotowanie harmonogramów zajęć z podziałem na grupy luty 2021
akcje naborowe przeprowadzenie akcji naborowych w szkołach oraz akcji promocyjnych i informacyjnych w mediach i social mediach marzec 2021
zajęcia sportowe przeprowadzenie zajęć sportowych wg przygotowanych harmonogramów kwiecień-czerwiec 2021 i wrzesień-listopad 2021
obóz sportowo-wypoczynkowy organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego lipiec/sierpień 2021
nabory uzupełniające przeprowadzenie akcji naborów uzupełniających w szkołach oraz akcji promocyjnych i informacyjnych w mediach i social mediach wrzesień 2021
podsumowanie zadania podsumowanie zadania wraz z pełnym rozliczeniem realizacji projektu grudzień 2021

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć sportowych w wieku od 6 do 14 lat promujący aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.
powrót