Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 121:

Krakowianie dla szpitala w Prokocimiu

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie wolontariatu dla szpitala w Prokocimiu. Jest to bezdyskusyjnie, największa i najnowocześniejsza placówka medyczna w Polsce, dlatego Kraków powinien doceniać, że szpital powstał właśnie tu. Szpital, który dziennie przyjmuje wiele tysięcy ludzi  potrzebuje wsparcia wolontariuszy, którzy pomogą, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym w odnalezieniu się w tak ogromnym budynku. W ramach projektu chcemy stworzyć miejsce, które będzie prowadziło nabór, sprawowało opiekę i szkoliło wolontariuszy, którzy na styl amerykańskich szpitali, będą pomagali na miejscu pacjentom, szczególnie w godzinach największego obłożenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie Prokocimiu, powstał najnowocześniejszy szpital w Polsce, obsługujący codziennie tysiące pacjentów. By szpital, mógł jeszcze lepiej działać potrzebuje wsparcia wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Dlatego projekt ma umożliwić stworzenie takiego miejsca dla szpitala. Większość osób odwiedzających szpital to osoby starsze, chore i niepełnosprawne, które potrzebują fizycznej pomocy w tak wielkim budynku jakim jest szpital. Taki model pomocy pacjentom przyjął się w USA i warto kopiować te rozwiązania do nas. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zatrudnienie pracownika projektu Praca 60 godzin miesięcznie 14 400,00 PLN
Utrzymanie biura projektu Utrzymanie biura projektu -opłaty + zakup papieru, toneru, teczek i innych potrzebnych materiałów biurowych 6 000,00 PLN
Szkolenia i warsztaty 10 szkoleń i warsztatów w ciągu roku - maksymalnie 50 godzin (stawka za godzinę szkolenia 50 zł) 2 500,00 PLN
Materiały reklamowe Plakaty, ulotki - przygotowanie i druk 6 000,00 PLN
Strój dla wolontariuszy Strój dla wolontariuszy (kamizelki, identyfikatory, smyczki) skalkulowane na 100 wolontariuszy na rok 4 000,00 PLN
Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego 4 000,00 PLN
Prowadzenie i promowanie inicjatywy w social media Nagrywanie filmików instruktażowych promujących wolontariat w szpitalu, webinariów i prowadzenie mediów społecznościowych 10 000,00 PLN
Nagrody dla najlepszych wolontariuszy Nagrody za największą aktywność wolontaryjną 3 000,00 PLN
Materiały potrzebne do pracy wolontariuszy Druk mapek szpitala, naklejek pomagających w zlokalizowaniu konkretnych miejsc w szpitalu, przygotowanie i druk materiałów dla wolontariuszy 15 100,00 PLN
Wynajem miejsca, zarządzania projektem, prowadzenia naboru, przechowywania dokumentów i prowadzenia spotkań i warsztatów dla wolontariuszy Całoroczne prowadzenie projektu 6 000,00 PLN
Zatrudnienie koordynatora, który będzie prowadził nabór, monitorował pracę wolontariuszy i organizował szkolenia Koordynacja projektu 24 000,00 PLN
Wyjazdy integracyjne pracujących w projekcie wolontariuszy Wyjazdy organizowane na rzecz wolontariuszy celem stworzenia więzi między nimi i podziękowaniu za zaangażowanie 5 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Całoroczne prowadzenie projektu Nabór, szkolenia, strój, przygotowanie wolontrariuszy 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie wolontariatu na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Pomoc w odnalezieniu się w topografii szpitala pozwoli zminimalizować stres związany z koniecznością samodzielnego poruszania się po Szpitalu m.in. przez starszych i niepełnosprawnych pacjentów. W toku prowadzonych działań ma powstać miejsce, gdzie prowadzone będą nabory, szkolenia oraz sprawowana będzie opieka nad wolontariuszami. Dodatkowo projekt ma być promowany w mediach społecznościowych, dzięki czemu inicjatywa dotrze do szerokiego grona odbiorców. Dla chętnych wolontariuszy zorganizowane zostaną wyjazdy integracyjne. Dla najbardziej aktywnych przewidywane są nagrody. Całkowity koszt realizacji projektu to 100 tys. złotych.
powrót