Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 180:

PARK GRZEGÓRZECKI - Zielone Grzegórzki

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Grzegórzecki, między ul. Zieleniewskiego, ul. Grzegórzecką, a ul. Skrzatów

Opis projektu

 
Park Grzegórzecki to przepiękny teren zielony nad Wisłą między mostem Kotlarskim a Stopniem Dąbie. Ma wyjątkowe walory przyrodnicze, starodrzew liściasty i iglasty, drzewa owocowe, krzewy kwitnące. Jest piękny o każdej porze roku. Przez ostatnie lata walczyliśmy o to, aby ten gęsto zadrzewiony teren wojskowy został przeznaczony na otwarty park miejski. Udało się! Jego powierzchnia to 5,2 hektara. Chcemy, aby ten teren był bezpieczną i komfortową przestrzenią dla mieszkańców. Niestety, choć miejsce posiada niespotykane walory przyrodnicze na tym terenie znajdują się tylko 2 ławki i 2 kosze na śmieci...Poprzez wyznaczenie alejek, oświetlenie i postawienie małej architektury, park stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa.
1 września 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Zielone Grzegórzki nastąpiło symboliczne zdjęcie ogrodzenia od strony ul. Zieleniewskiego. Mieszkańcy pierwszy raz od kilkudziesięciu lat mogli przespacerować się po tym terenie. Od tego momentu miejsce jest chętnie odwiedzane przez spacerowiczów.

PARKOLAS W CENTRUM MIASTA
Park Grzegórzecki to dziki teren, przypomina bardziej las niż park. Dlatego nazwaliśmy go PARKOLAS. W 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego terenu. Mieszkańcy byli zgodni: chcemy zachowania dzikości tego terenu i jego naturalistycznego charakteru. Jednak podstawowa infrastruktura taka jak ławki, kosze na śmieci, oświetlenie głównej alei, polepszą komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Oto główne postulaty mieszkańców i założenia do projektu, które zostały wypracowane na konsultacjach 2 lata temu:

  • DRZEWA - jako główne elementy przyszłego założenia parkowego należy szczególnie uwzględnić istniejący drzewostan, a starodrzew występujący należy potraktować priorytetowo. Na terenie jest też stary sad, który należy zachować.
  • KOMUNIKACJA projekt musi uwzględnić istniejący przebieg dawnego układu komunikacyjnego – aleje i ścieżki, dodatkowe ciągi komunikacyjne muszą uwzględniać istniejący drzewostan oraz ukształtowanie terenu. Powiązanie komunikacyjne – obszaru parku z otoczeniem, w tym w szczególności z Bulwarami Wisły wraz ul. Zieleniewskiego (Niniejszy projekt jest spójny z założniami ubiegłorocznego zwycięskiego projektu "Jasne, że Bulwary")
TOŻSAMOŚĆ Projekt musi uwzględniać charakter miejsca, w szczególności sąsiedztwo Bulwarów Wisły, obecność reliktów fortu Luneta Grzegórzecka oraz wysokie walory przyrodnicze obszaru.

OŚWIETLENIE Oświetlenie ciągów komunikacyjnych; Iluminacja cennego drzewostanu, w szczególności istniejących alei; Iluminacja reliktów fortu Luneta Grzegórzecka

INTEGRACJA Park Grzegórzecki to miejsce integracji społeczności lokalnej, dostosowanej do potrzeb wszystkich grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, w tym osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi.

Projekt jest częścią kompleksowego zagospodarowania Parku Grzegórzeckiego  wykonywanego w 2020 r. przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Na podstawie projektu opracowywanego przez ZZM 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Roboty budowlane w oparciu o projekt przygotowywany przez ZZM 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie parku w formie lasu poprzez montaż małej architektury w Parku Grzegórzeckim. Inwestycja podniesie walory estetyczne otoczenia oraz stworzy przestrzeń bardziej komfortową dla użytkowników, a co za tym idzie zachęci do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót