Projekt ogólnomiejski NR 131:

Eko Ławka dla każdej dzielnicy!

Projekt odrzucony: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako realizator projektu kontaktował się z wnioskodawcą w celu wskazania lokalizacji realizacji projektu. Wnioskodawca nie wskazał lokalizacji i nie odpowiedział na maila. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §10, ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu: m.in.: miejsce realizacji projektu. Mając na względzie powyższe, tj. niewskazanie miejsc realizacji, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: każda dzielnica Krakowa

Opis projektu

Projekt zakłąda postawienie na terenie każdej dzielnicy, w lokalizacji wybranej przez mieszkańców, Eko Ławki, która miałaby za zadanie zbierać wodę deszczową i gromadzić ją w zbiorniku umieszczonym pod siedziskiem lub w gruncie. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie ilości oraz spowolnienei odpływu wody do kanalizacji, a także chłodzenie najbliższego otoczenia. 

Ponad to dach ławki wyposażony będzie w panele fotowoltaiczne. Zmagazynowana energia elektryczna będzie mogła służyć np. do ładowania smartfonów, zasilania oświetlenia lub do zasilania pompy do podlewania zieleni.
Dodatko ławka mogłaby posłużyć jako miejsce do wypożyczania książek elektronicznych z miejskiej biblioteki.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprawa warunków życia mieszkańców, uatrakcyjnienie okolicy, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa małej retencji. Propagowanie ekologicznych rozwiązań.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt typowej ławki Zaprojektowanie ławki w kilku wariantach 110 000,00 PLN
Produkcja i montaż ławki na terenie każdej dzielnicy Montaż ławek na terenie każdej dzielnicy 1 170 000,00 PLN
Projekt typowej ławki Zaprojektowanie ławki w kilku wariantach 110 000,00 PLN
Produkcja i montaż ławki na terenie każdej dzielnicy Montaż ławek na terenie każdej dzielnicy 1 170 000,00 PLN
2 560 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Zaprojektowanie ławki w kilku wariantach I kwartał 2020
Produkcja i montaż ławki na terenie każdej dzielnicy Montaż ławek na terenie każdej dzielnicy II-IV kwartał 2020
Projekt Zaprojektowanie ławki w kilku wariantach I kwartał 2020
Produkcja i montaż ławki na terenie każdej dzielnicy Montaż ławek na terenie każdej dzielnicy II-IV kwartał 2020

Galeria

2 560 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×