Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 13 NR 44:

Zielone ,,SERCE" Podgórza

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 13 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: część działki nr. 192/12 obr.21 - dzielnica Podgórze

Opis projektu

Projekt zakłada rewitalizację terenu zielonego przy w Dzielnicy XIII, działka 192/12. Ptaki i ich środowisko oraz stworzenie przyjaznego im miejsca to aspekty które będą przewodziły temu projektowi. Zależy nam na stworzeniu alejki spacerowej wraz z małą architekturą taką jak kosze, ławki, urządzenia zabawowe (w razie możliwości), drewniane leżaki oraz nasadzenie nowej zieleni drzew oraz krzewów. Chodzi o utworzenie parku funkcjonalnego, z ofertą dla różnych grup wiekowych, wykorzystując teren zielony. 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Teren o którym mowa w projekcie jest terenem zielonym bez zagospodarowania. Dzielnica XIII rozrasta się bardzo dynamicznie i spokojne enklawy zieleni urządzonej są bardzo pożądane aby mieszkańcy w ciągłym zabieganiu mieli chwilę wytchnienia. Efekty realizacji zadania:
- wzbogacenie ekosystemu XIII
- zwiększenie atrakcyjności okolicy
- podniesienie walorów estetycznych XIII
- nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych
- integracja społeczeństwa

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 40 000,00 PLN
Budowa Parku "SERCE" Podgórza Wykonanie prac budowlanych 560 000,00 PLN
600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Realizacja zadania na podstawie opracowanego projektu. 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację terenu zielonego w dzielnicy XIII. Przyczyni się on do wzbogacenia ekosystemu, zwiększenia atrakcyjności i podniesienia walorów estetycznych dzielnicy co zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i integracji społeczeństwa.
powrót