Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 148:

Woda dla ptaków i owadów - 20 poideł dla każdej dzielnicy

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wszystkie dzielnice Krakowa, lokalizacja za wskazaniem Zarządu Zieleni Miejskiej, Rad Dzielnic oraz lokalnych aktywistów przyrodniczych i mieszkańców. Wybrane zostaną miejsca najczęściej odwiedzane przez ptaki.

Opis projektu

Zadanie będzie polegać na zakupie 20 poideł wolnostojących dla ptaków i owadów dla każdej dzielnicy - łącznie 18 dzielnic x 20 poideł = 360 sztuk.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rok 2020 został przez specjalistów, w tym hydrologów, uznany za najbardziej suchy rok od co najmniej 50 lat. Bezśnieżna zima, sucha wiosna, susze z lat poprzednich spowodowały, że zdolność ziemi do zatrzymywania wody (np. w kałużach, stawach, zbiornikach) bardzo spadła. Opada lustro wody w każdym zbiorniku, mało jest wody w Wiśle. Stanowi to poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi zamieszkujących Kraków, ale także na życie zwierząt wolnożyjących. Nasi skrzydlaci przyjaciele pomagają nam walczyć z owadami, takimi jak komary, meszki, wydziobują ich larwy z traw. Jednak zabraknie im sił na to, jeżeli nie będą miały dostępu do wody. W Krakowie coraz mniej jest miejsc, gdzie ptaki mogą się napić, poprzez wycinkę drzew coraz więcej mamy terenów otwartych, a tam woda paruje jeszcze szybciej. Dlatego tak kluczowe jest zapewnienie ptakom dostępu do wody. Nawet niewielka jej ilość, ale dostępna codziennie, pozwoli im przeżyć, wychować potomstwo, jednym odlecieć, a pozostałych przezimować. Krakowianie to ludzie dokarmiający często ptaki w zimie - teraz potrzebują one naszej pomocy przez dopajanie. Warunkiem skutecznego zainstnienia projektu jest uzupełnianie poideł przez okolicznych mieszkańców. W roku 2020 zakupy tego typu będą robione w znacznie mniejszej skali przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. Ale w roku 2021 susza może się tylko nasilić. Dlatego już teraz należy zaplanować zakup i montaż stojących poideł dla ptaków. Ptaki muszą mieć umieszczone poidła na pewnej wysokości gwarantującej bezpieczeństwo przed wychodzącymi bądź dzikimi kotami. Ten warunek spełniają poidła wolnostojące na metalowych słupach lub poidła wieszane na budynkach (za zgodą zarządcy) lub montowane nieinwazyjnie do drzew. Wysokość musi umożliwiać regularne uzupełnianie poidła, a sama konstrukcja poidła dać możliwość wypłukania poidła przy wymianie/uzupełnieniu wody (maksymalna wysokość montażu 150 cm). W przypadku pszczół i trzmieli poidła mogą być wykładane na parapetach i balkonach, lub również umieszczane na odpowiedniej wysokości do 150 cm. W tym przypadku należy zakupić misę kamienną (utrzymuje chłód) i wypełnić keramzytem oraz kamieniami, patykami i mchem lub innym stabilizatorem. Pszczoła i trzmiel nie mogą mieć kontaktu z otwartą wodą - wtedy się topią. Wystarczy im wilgoć zgromadzona w kermazycie czy mchu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Rozmieszenie poideł dla ptaków i owadów 540 000,00 PLN
540 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Rpzmieszczenie poideł dla ptaków i owadów 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zakres projektu został ograniczony do wykonania 20 poideł dla ptaków dla każdej dzielnicy. Projekt został zmodyfikowany i przesłany do akceptacji Wnioskodawcy. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę tytułu na ,,Woda dla ptaków i owadów- 20 poideł dla każdej dzielnicy. Efektem projektu jest poprawa jakości życia ptaków w mieście.
powrót