Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 147:

Ścieżki spacerowe w Lesie Borkowskim

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Las Borkowski, działki m.in 3/14, 1/67

Opis projektu

Należy uporządkować i wyłożyć w pierwszej kolejności istniejące ścieżki w Lesie. Nawierzchnia powinna być przepuszczalna, o takiej frakcji, żeby osoba z wózkiem nie miała problemu z prowadzeniem go. Następnie należy wzdłuż nich rozmieścić ławki i kosze (ale nie częściej niż co kilkadziesiąt metrów). Należy wytyczyć nowe ścieżki w sposób zharmonizowany, z jak najmniejszą ingerencją w naturalną tkankę leśną. W strategicznych miejscach planuje się umieszczenie tablic informacyjnych o występującej w Lesie faunie i florze.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Odkąd długa batalia o Las Borkowski zakończyła się sukcesem, mieszkańcy Miasta oczekują aż w sposób uporządkowany, bezpieczny i wygodny będzie się można po nim poruszać. Proponowany projekt w sposób delikatny i nienaruszający tkanki leśnej udostępnia Mieszkańcom cenny teren Lasu, jednocześnie w atrakcyjny sposób przybliżając zamieszkującą go faunę i florę.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt + Realizacja Opracowanie dokumentacji projektowej z niezbędnymi uzgodnieniami + Realizacja zadania 450 000,00 PLN
450 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt+ Realizacja Utworzenie projektu + realizacja zadania 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie ścieżek spacerowych wraz z montażem małej architektury. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Ponadto będzie sprzyjać integracji społecznej i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.
powrót