Projekt ogólnomiejski NR 149:

Drzewa przesadzamy a nie ścinamy-naturalne sadzonki miejskie

Projekt odrzucony: Projekt zakłada pozyskiwanie naturalnych sadzonek z terenów miejskich w postaci samosiejek. Wniosek uzyskał negatywną opinię Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ponieważ wykorzystywanie samosiejek jako materiału sadzeniowego w mieście, jest niemożliwe ze względu na różnicę w budowie systemu korzeniowego. Samosiejki posiadają silnie rozbudowany, często bardzo głęboko penetrujący, bądź też wyłącznie horyzontalny system korzeniowy – w zależności od warunków wodno- glebowych w jakich wzrastają oraz od tego co znajduje się pod powierzchnią gleb (w mieście często jest to gruz bądź inne elementy infrastruktury podziemnej). Próba przesadzania drzewek posiadających takie systemy korzeniowe może kończyć się ich uszkodzeniem i w efekcie obumarciem rośliny. Ponadto, sadzonka z terenu miejskiego powinna być pozyskiwana wraz z bryłą korzeniową i umieszczona w pojemniku zastępczym, cały zabieg z kolei prowadził by do powstawania dużych ubytków ziemi, które należało by uzupełniać (gleba musiała by być przywożona). Należy mieć też na uwadze, iż zabieg przesadzania roślin jest zabiegiem sezonowym i powinien być przeprowadzany wczesną wiosną nim roślina wejdzie w fazę pełnej wegetacji bądź jesienią, gdy wegetacja już spowalnia a roślina będzie miała jeszcze wystarczająco czas by przyjąć się w nowym miejscu przed nadejściem zimy. W całym przedsięwzięciu najważniejszym elementem musiała by być selekcja materiału, by ten faktycznie spełniał oczekiwania co do odporności, żywotności czy tolerancji na zanieczyszczenia, co w przypadku tak losowych egzemplarzy była by bardzo trudna i wymagała by fachowej wiedzy. Miasto nie posiada na tą chwile miejsca (szkółki miejskiej) pozwalającego na przechowywanie i pielęgnację tak pozyskanych sadzonek, które potrzebowały dużo więcej uwagi i środków w celu utrzymania ich dobrego stanu. Reasumując, należy zaznaczyć, iż w celu uzyskania materiału szkółkarskiego z samosiejek potrzebne jest przechowywanie ich w szkółkach przez kilka lat, gdzie poddawane będą odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym. Nie jest możliwe uzyskanie sadzonki w postaci drzewa w ciągu jednego roku, a zatem stoi ono w sprzeczności z zapisem uchwały nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: §2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Całe Miasto

Opis projektu

Pilotażowy program pozyskiwania naturalnych sadzonek z terenów miejskich. Najczęściej tzw. samosiejki są wycinane i traktowane jako odpad. Traci się tym samym wartościowe i cenne sadzonki. Pozyskane drzewa i krzewy powinny w pierwszej kolejności zasilić miejskie skwery i zieleńce, następnie służyć do zalesień. Tak pozyskane sadzonki mogą też być rozdawane podczas akcji organizowanych przez miasto np. z okazji Dni Ziemi, Dnia Sprzątania Świata i innych oraz zastąpić te zakupowane dotychczas.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Często zdarza się, że silne i zdrowe rośliny są wycinanie przy pielęgnacji zieleńców, prowadzeniu inwestycji i innych działaniach. Przesadzanie tzw. samosiejek, zamiast wycinania ich, pozwoli nieodpłatnie pozyskać drzewa i krzewy, które są przystosowane do warunków miejskich i odporne na choroby oraz zanieczyszczenia. Pozwoli zaoszczędzić pieniądze miasta, przez rozdawanie takich sadzonek na imprezach miejskich. Jest to doskonała promocja Krakowa jaki zielonej stolicy, wdrażającej ekologicznej działania zero waste. 

 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
W przypadku nadmiaru sadzonek dystrybucja sadzonek do mieszkańców podczas imprez miejskich i dedykowanej strony 10 000,00 PLN
Pozyskiwanie, przewożenie, zabezpieczanie i przechowywanie sadzonek szacowanie pozostawiam specjalistom 50 000,00 PLN
Sadzenie szacowanie pozostawiam specjalistom 50 000,00 PLN
110 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Yworzenie listy miejsc, gdzie można przesadzić rośliny w ramach bieżących działań ZZM styczeń-grudzień 2021
Pozyskiwanie sadzonek podczas prac porządkowych pielęgnacyjnych i przygotowania do inwestycji styczeń-grudzień 2021
Przewożenie, zabezpieczanie i przechowywanie sadzonek styczeń-grudzień 2021
W przypadku nadmiaru sadzonek dystrybucja sadzonek do mieszkańców podczas imprez miejskich i dedykowanej strony styczeń-grudzień 2021
110 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×