Projekt ogólnomiejski NR 172:

Automatycznie zwalczajmy bezdomność zwierząt

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cały Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada zakup profesjonalnych 4 klatek łapek automatycznych na pilota, 2 klatek łapek typu drop, 4 profesjonalnych siatek do odłowu zwierząt oraz 3 ozonatorów i 3 lamp UV biobójczych, które umożliwiły by bezpieczny transport zwierząt i w trosce o zdrowie kolejnych, profesjonalne odkażanie zarówno samochodów transportujących zwierzęta, jaki i pomieszczeń, klatek i transporterów w których przebywały i z którymi miały styczność, co zapobiegało by rozprzestrzenianiu się tak groźnych chorób wirusowych jak np. panleukopenia wśród kotów. Automatyczna klatka łapka na pilota pozwala osobie łapiącej zdecydować kiedy zamknąć klatkę. Nie pozostawia całego procesu szczęściu i przypadkowi. W tradycyjnych żywołapkach zwierze musi uruchomić mechanizm zapadkowy, musi stanąć na zapadce, a często się zdarza, że zwierzęta po prostu omijają zapadkę bądż są za lekkie jak np kocięta by ją uruchomić. Nie naraża na niepotrzebny stres zwierząt np. już wykastrowanych, których nie chcemy łapać, a weszły do klatki. Opadająca klatka-łapka typu drop, umożliwia odławianie tych najsprytniejszych i najbardziej czujnych, które za nic nie wejdą do zwykłej klatki. Sterowana zdalnie, na pilota, uruchamia spadanie dokładnie wtedy gdy koty, które mają być złapane, są pod klatką. Urządzenia te byłby by udostępniane i wypożyczane zarówno organizacjom społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zostałaby poddana analizie możliwość wypożyczenia osobom fizycznym, mieszkańcom chcącym działać i pomagać w zwalczaniu i zapobieganiu bezdomności wśród zwierząt towarzyszących

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie pomoc zwierzętom na szerszą skalę, a profesjonalny automatyczny sprzęt, sterowany na pilota umożliwi efektywniejsze działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności wśród zwierząt towarzyszących, oraz dbanie o ich zdrowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
automatyczna klatka łapka typu drop sterowana pilotem dwie sztuki 8 000,00 PLN
profesjonalna siatka do odłowu zwierząt cztery sztuki, ale mogą być dwa różne typy 1 000,00 PLN
lampa uv mała, poręczna umożliwiająca dezynfekcje zarówno wnętrza samochodu jaki i klatki czy transporterów do przewozu zwierząt 4 000,00 PLN
automatyczna klatka łapka na pilota cztery sztuki, o wielkości mieszczącej się do bagażnika przeciętnego samochodu osobowego, 9 000,00 PLN
ozonator z parametrami pozwalającymi odkazić co najmniej samochód, 4 000,00 PLN
26 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg przetarg na zakup odpowiedniego sprzętu 2021
Realizacja zakup odpowiedniego sprzętu 2021
Kontynuacja ustalenie zasad wypożyczania i udostępniania zakupionego sprzętu organizacjom i mieszkańcom 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zakup profesjonalnych urządzeń i akcesoriów do odłowu psów i kotów, pomagające zwiększyć efektywność działań mających na celu zapobieganiu bezdomności zwierząt.

×