Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 151:

CHODNIKI w Nowej Hucie DO REMONTU! cześć 1

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada remonty nowohuckich chodników do wyczerpania kwoty w puli!
Lokalizacje chodników będą wybierane na etapie realizacji przez Zespół Utrzymania Infrastruktury ZZM.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu poprawi stan tragicznej infrastruktury na nowohuckich chodnikach! 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt po zmianach zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i wykonanie przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót oraz realizacja robót budowlanych przez cały / w roku 2021 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont nawierzchni nowohuckich chodników. Inwestycja podniesie walory estetyczne dzielnicy oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
powrót