Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 40:

Kino Letnie

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 3 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Dzielnicowe Kino letnie. Projekt zakłada realizację cyklu seansów filmowych na terenie Dzielnicy III. Cykl
powinien odbywać się w okresie letnim i prezentować najciekawsze filmy ostatnich lat. Za realizację odpowiadać
będzie Centrum Młodzieży Jordana.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pozwolą nieodpłatnie zapoznać się z najciekawszymi ekranizacjami sezonu. Projekcje na świeżym powietrzu będą
doskonałym sposobem na spędzenia wolnego czasu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prezentacja filmu wraz z wypożyczeniem leżaków i krzeseł przez 18 tygodni dwa wieczory w tygodniu (koszt jednego 1500) 54 000,00 PLN
promocja projektu projekt, druk i kolportaż plakatów i ulotek do mieszkańców z informacją o programie 5 000,00 PLN
Koszty techniczne koszty związane z magazynowanie, produkcją wydarzenia, sprzątaniem terenu 7 000,00 PLN
66 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór filmów do zaprezentowania w czasie trwania projektu Wybór filmów, podpisanie stosownych umów z dystrybutorami do maja 2021
Projekcja filmów Projekcja filmów od maja do września 2021
Promocja projektu Promocja projektu od maja do września 2021
Rozliczenie projektu Rozliczenie projektu od września do października 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację kina letniego dla mieszkańców dzielnicy III miasta Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie strefy rekreacyjnej dla Krakowian zachęcając ich jednocześnie do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na wiek, projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.
powrót