Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 167:

Aktywny Senior

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie

Dodatkowe lokalizacje: Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych należące do Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie wszechstronnej oferty dla Seniorów. Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana możliwe będzie zapewnienie nieodpłatnie:

  • wyjazdów do ośrodka Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych. Seniorzy będą mieli opłacone noclegi, wycieczki, zajęcia z instruktorami i transport w ramach ośrodka należącego do CM im. Henryka Jordana,
  • wycieczek w czasie wakacji (np. do Ojcowa, Krakowskiego ZOO, Klasztoru w Tyńcu i.in. wybranych podczas badania potrzeb),
  • biletów do kina PARADOX na dowolne seanse kinowe (wybrane przez seniorów lub wytypowane w ramach badania potrzeb),
  • pikników integracyjnych.
Szczegółowa oferta zajęć, wycieczek, seansów zostanie opracowania po badaniu potrzeb i będzie mogła ulec zmianie w trakcie zbierania na bieżąco opinii uczestników i uczestniczek.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podróżowanie, uczenie się nowych rzeczy, nawiązywanie nowych relacji i ciągły rozwój oraz aktywność dopasowana do potrzeb i możliwości człowieka służą każdemu, bez względu na wiek. Zadbajmy o potrzeby Seniorów w tym zakresie. Wybór realizatora, jakim jest Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana, pozwoli przy bardzo niskich kosztach, zapewnić nieodpłatną ofertę zajęć, wyjazdów, sensów i wycieczek na miarę potrzeb uczestników. Projekt wyrównuje różnice między zamożniejszymi i mniej zasobnymi członkami naszej społeczności w wieku senioralnym. Wrażliwość i otwartość na sygnały pozwoli dostosować ofertę do oczekiwań Seniorów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wyjazdy do Gołkowic Górnych 4 x po 100 uczestników = 50 000 zł(nocleg+wyżywienie 60 zł x 400=24 000, autokary 8 x2000 zł=16 000 zł, wycieczki 10 000 zł) 50 000,00 PLN
Wycieczki w czasie wakacji transport - ok. 13 000 zł; bilety wstępu/ atrakcje - ok. 15 000 zł; wyżywienie - ok. 7 000 zł; ubezpieczenie - ok. 1 000 zł 36 000,00 PLN
Bilety do kina PARADOX na dowolne seanse kinowe (wybrane przez seniorów lub wytypowane w ramach badania potrzeb) 8 x po 100 biletów x 10 zł = 8000 złotych 8 000,00 PLN
Koszty osobowe (dobór instruktorów oraz obsługi według badania potrzeb uczestników np. zainteresowań, stanu zdrowia itp.) i promocja Promocja (projekt, druk i ekspozycja plakatów + projekt, druk i dystrybucja ulotek + materiały w internecie – ok. 6 000 zł), koszty obsługi (125 godziny x 32 zł = ok. 4000 zł) 10 000,00 PLN
Piknik dla seniorów 4x 100 uczestników Catering z obsługą ok. 30 zł/osoba x 400 osób = 12 000 zł; zakup materiałów do organizacji wydarzenia (dekoracje, naczynia, nagrody itp.) – 1 600 zł; DJ, ZAIKS – 2 400 zł 16 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Badanie potrzeb i opracowanie szczegółowej oferty Przed rozpoczęciem zajęć i na bieżąco przez cały czas trwania projektu początek 2021
Akcja promocyjna Informacja przesłana do Centrów Aktywności Seniora, mediów lokalnych, publikacja na stronach internetowych, profilach Facebook lokalnych partnerów (np. Rady Dzielnicy, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek itp.) 2021
Realizacja zadania Udział Seniorów w nieodpłatnych wycieczkach, wyjazdach, seansach filmowych, zajęciach i piknikach 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zaplanowane działania w przesłanym do weryfikacji projekcie skierowane są do Krakowian w wieku senioralnym. Istotnym elementem w złożonym projekcie jest możliwość integracji osób w wieku senioralnym, wspólne spędzenie czasu, poznanie się, przy równoczesnym wsparciu prozdrowotnym. Proponowane działanie wpisuje się w gminne działania na rzecz osób ze wskazanej grupy. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji społecznej oraz umożliwi podtrzymywanie nawiązanych kontaktów i relacji.
powrót