Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 42:

Bieg na Orientację w dzielnicy VI

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 6 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Parki i osiedla dzielnicy VI, Las Pasternik, os. Widok

Opis projektu

W ramach zadania planowane są następujące aktywności: 

1) Przygotowanie dwóch dokładnych map do biegu na orientację (przykład mapy w załączniku), w oparciu o międzynarodowe symbole sprinterskie ISSOM i najnowsze rozwiązania technologiczne. 
2) Stworzenie tras o zróżnicowanym poziomie trudności, w tym dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
3) Stworzenie otwartych zajęć z biegu na orientację na terenie dzielnicy VI, Zajęcia byłyby przeprowadzone przez profesjonalnych instruktorów Biegu na Orientację. 
4) Przeprowadzenie zajęć z orientacji precyzyjnej, dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami. 
5) Przygotowanie wydarzenia promocyjnego/otwartych zawodów na jednej z nowopowstałych map.Wyłonienie najlepszych zawodników dzielnicy w sprinterskim Biegu na Orientację, rozdanie nagród. Zachęcenie do aktywności fizycznej. 
6) Promocja zadania, Biegu na Orientację, dzielnicy VI, jak i samej idei Budżetu Obywatelskiego.
 
Zadanie o charakterze nieinwestycyjnym miękkim.

*W załączniku przykładowa mapa do biegu na orientację (w symbolach sprinterskich).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wśród celów zadania można wskazać upowszechnienie aktywności fizycznej oraz prozdrowotne oddziaływanie na społeczeństwo. Ruch i aktywność fizyczną dobrze wpływają na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Dbałość o zdrowie w dobie pandemii/po pandemii wydaje się szczególnie istotnym aspektem. 

 
Beneficjentami zadania będą mogły być osoby aktywne/spacerowicze/rodziny/dzieci/seniorzy/osoby z niepełnosprawnościami - właściwie każdy. To właśnie czyni dyscyplinę jaką jest bieg na orientację, sportem unikatowym. Dodatkowym atutem terenów parkowych jest dostęp do alejek, a co za tym idzie dostosowanie treningów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zawodnicy mogliby pokonywać trasę na wózkach/ z opiekunem. 
 
Praca z mapą i kompasem przy jednoczesnym wysiłku fizycznym wpływa na rozwój wielu cennych umiejętności. Dzieci i młodzież kształcąca się pod kątem orientacji sportowej lepiej radzą sobie na lekcjach geografii, zdobywają umiejętności podejmowania decyzji. W jednym terenie można zaprojektować nieskończenie wiele tras. To właśnie czyni ten sport wyjątkowym!

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie graficzne i terenowe trzech szczegółowych map do biegu na orientacji (trzy osiedla/tereny parkowe) Przygotowanie terenowe i graficzne trzech szczegółowych map do biegu na orientację. Mapy byłyby przygotowane zgodnie ze standardami ISSOM, przez kartografów posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej. 3 mapy * 2000 zł 6 000,00 PLN
stworzenie tras do biegu na orientację o zróżnicowanym poziomie trudności opracowanie 60 różnych tras do Biegu na Orientację 60* 40zl (trasa), przez budowniczych tras posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej 2 400,00 PLN
sprzęt do pomiaru czasu w Biegu na Orientację zakup sprzętu do pomiaru czasu w Biegu na Orientację, stacje SI - 10 sztuk * 400 zł, karty chipowe 40 sztuk * 30 zł 5 200,00 PLN
druk map druk około 1500 map parków z zaznaczonymi trasami, do dyspozycji dla mieszkańców miasta 1 500,00 PLN
przeprowadzenie zajęć z biegu na orientację przeprowadzenie przez wykwalifikowanych instruktorów Biegu na Orientację 150 godzin zajęć z Biegu na Orientację na terenie parków i osiedli dzielnicy VI. Godzina zajęć - 60 zł. 9 000,00 PLN
przeprowadzenie zajęć z orientacji precyzyjnej (dedykowanych w szczególności dla osób niepełnosprawnych) przeprowadzenie przez wykwalifikowanych instruktorów Orientacji Sportowej 100 godzin zajęć z Orientacji Precyzyjnej na terenie parków dzielnicy VI. Godzina zajęć - 60 zł. 6 000,00 PLN
puchary Zakup pucharów dla najlepszych zawodników (20*50zł) biorących udział w zawodach. 1 000,00 PLN
promocja zadania Zakup materiałów promocyjnych do rozdania na wydarzeniu.Koszulki promocyjne z logotypem miasta 50 zł * 92szt., baner reklamowy 2 szt x 100zł, ulotki promocyjne 1000 szt. - koszt 200zł. 5 000,00 PLN
koordynacja projektu działania związane z koordynacją zadania 3 000,00 PLN
39 100,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wyłonienie realizatora Wybór realizatora zadania. Regulacja kwestii formalnych. do 30.03.2021
opracowanie graficzne i terenowe szczegółowych map do biegu na orientację Przygotowanie szczegółowych, zgodnych ze standardami ISSOM, map do orientacji sportowej. 1.04.2021-15.05.2021
stworzenie tras do biegu na orientację o zróżnicowanym poziomie trudności Przygotowanie tras do biegu na orientację. Druk map. 1.04.2021-15.05.2021
organizacja i przeprowadzenie otwartych zajęć z Biegu na Orientację i Orientacji Precyzyjnej Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, ogólnodostępnych zajęć z Orientacji Sportowej (Bieg na Orientację, Orientacja Precyzyjna). Zajęcia byłyby przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów Orientacji Sportowej na mapie i trasach przygotowanych wcześniej. 15.05.2021-1.12.2021
wydarzenie promocyjne/zawody w jednym z parków dzielnicy VI Organizacja zawodów w Biegu na Orientację. Rozdanie gadżetów promocyjnych i pucharów dla zwycięzców. Wyłonienie najlepszych zawodników w dzielnicy VI. Promocja przedsięwzięcia. Nad właściwym przeprowadzeniem zawodów czuwałaby wykwalifikowana obsługa techniczna, medyczna i sędziowska oraz firma specjalizująca się w pomiarze czasu. 1.07.2021-31.08.2021
Promocja i Koordynacja zadania Działania związane z promocją i koordynacją zadania. 1.04.2021-31.12.2021
Zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu sportowego potrzebnego do organizacji zawodów. 1.04.2021-30.06.2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej i poznawanie przez każdego tajniki Zielonego Sportu.
powrót