Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 174:

Łączymy Parki Krakowa (kontynuacja) - stacje naprawy rowerów przy trasach dla rowerzystów

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 1. Przy skrzyżowaniu al. Kijowskiej i ul. Królewskiej. 2. Przy skrzyżowaniu al. Kijowskiej i ul. Wrocławskiej. 3. Przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wójtowskiej - duża stacja: obok stojaków rowerowych. 4. Przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Armii Krajowej. 5. Przy skrzyżowaniu ul. Królewskiej i ul. Smoluchowskiego (Uniwersytet Pedagogiczny). 6. Przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Szlak (Politechnika Krakowska). 7. Przy skrzyżowaniu ul. Rakowickiej i Lubomirskiego (Uniwersytet Ekonomiczny). 8. Rejon wyjazdu z tunelu rowerowego pod Dworcem Głównym, pod estakadą (przy stojakach rowerowych). 9. Przy pętli tramwajowej Bronowice Małe przy ul. Rydla (przy wiacie rowerowej). 10. Przy pętli Azory przy ul. Weissa. 11. Rondo Ofiar Katynia pod estakadą. 12. Pod estakadą Opolska /29 Listopada 13. Przy skrzyżowaniu ul. Zarzecze z ul. Armii Krajowej. 14. Pod estakadą ul. Jasnogórska/ Stawowa (przy stojakach rowerowych). 15. Przy pętli Widok od strony ul. Na Błonie. 16. Ul. Krowoderskich Zuchów przy KFC. 17. Ul. Prądnicka przy sanepidzie. 18. Przy skrzyżowaniu ul. Długiej i al. Słowackiego. Wskazane powyżej lokalizacje mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

Opis projektu

Zadanie polega na montażu stacji napraw rowerów w 18 wskazanych wcześniej lokalizacjach.

Facebook.com/laczymyparkikrakowa
Pierwszy raz złożyliśmy w wniosek "Łączymy Parki Krakowa" w roku 2014, gdy startował BO. Co roku otrzymywał
więcej głosów. W roku 2016 po raz pierwszy zostaliśmy laureatami Budżetu Obywatelskiego. Projekt w kolejnych
edycjach obejmuje realizację następujących rozwiązań: trasy rowerowe; stojaki; stacje naprawy rowerów, wiaty,
dodatkowa sygnalizacja świetlna dla rowerzystów.
W pierwszej wersji (2014-2016) obejmował jedynie wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż całej Alei
Kijowskiej a następnie jego realizację; z możliwością jego kontynuacji na odcinku Wrocławska-Racławicka i
Racławicka do torów kolejowych oraz mniejsze udogodnienia w innych miejscach długiej trasy łączącej parki oraz
miejsca użyteczności publicznej.
W drugiej edycji zwróciliśmy również uwagę na newralgiczne skrzyżowanie Wrocławska - Prądnicka. Jego rychła
przebudowa powinna uwzględnia możliwość jazdy na wprost dla rowerów, a więc połączenie z Parkiem
Kleparskim, Fortami Kleparz a następnie wzdłuż Alej, więzienia – połączenie z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż
Politechniki.
Postulowaliśmy również dyskutowane przez organy Dzielnic I i V umożliwienie dzielenia toru tramwajowego
wzdłuż Domu Helclów przez tramwaj i rowerzystów (w tej chwili jest możliwość jazdy rowerem na długości połowy
odcinka, tam gdzie między torami jest równa nawierzchnia, nie zaś kamienie) – co najpierw zostało wycenione
bardzo wysoko (około 2 miliony złotych) a później otrzymało negatywną opinię ze względu bezpieczeństwo ruchu.
Tymczasem rowerzyści i tak tamtędy czasem jeżdżą…
Kilka razy ogłaszano przetargi, w międzyczasie rosły ceny prac. Ostatecznie w 2019 roku wyłoniono zwycięzcę
przetargu i tym samym 2019 roku ścieżka wzdłuż Alei Kijowskiej powinna być gotowa
.
W roku 2017 zwróciliśmy uwagę na faktyczne połączenie Krakowa z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Miasto
opracowało koncepcję ścieżki rowerowej wychodzącej ze Zwierzyńca, a następnie przez Krowodrzę i Bronowice
zmierzającej do granic miasta. A więc do owej wspominanej przez nas poprzednio Jury Krakowsko-
Częstochowskiej i zwłaszcza Ojcowa.
Na terenie Krowodrzy ścieżka będzie się zaczynać na terenie stosunkowo mało uczęszczanej ulicy
Przybyszewskiego, blisko salonu Mercedesa. Chcemy uzupełnić tę propozycję o dodatkowy przebieg trasy:
pomiędzy ulicą Przybyszewskiego a ulicą Piastowską. Dzięki temu ścieżka zaczynałaby się w miejscu bardzo
natężonego ruchu rowerowego, tam gdzie są akademiki, basen AGH, korty i inne użyteczności sportowe.
Dzięki temu dodatkowemu przebiegowi można będzie w przyszłości połączyć nie tylko Zwierzyniec, ale i
Miasteczko Akademickie z granicami Krakowa, a potem z Jurą Krakowsko Częstochowską.
W kolejnych edycjach w projekcie „Łączymy Parki Krakowa” bierzemy pod uwagę Błonia, Park Jordana, Młynówkę
Królewską, Park Wyspiańskiego i Park Krowoderski, zielony teren WKS Wawel, Planty oraz użyteczności publiczne:
AGH, akademiki, Wyższą Szkołę Zarządzania Bankowości, Narodowe Centrum Nauki, Urząd Marszałkowski;
stadiony Cracovii i Wisły; Politechnikę Krakowską oraz kilka szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wiele
innych miejsc.
W edycji 2018 postulowaliśmy
- umożliwienie lepszego dotarcia z Dzielnicy V Krowodrza do Parku Krowoderskiego i Parku Wyspiańskiego,
mieszczących się w aktualnej Dzielnicy IV Prądnik Biały; inwestycja na dwóch działkach miejskich uzależniona od
spełnienia wymogów technicznych – uzupełnienie inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe w okolicach przejazdu
kolejowego oraz inwestycji Gminy Miejskiej Kraków na części ulicy Racławickiej oraz tablica informacyjna o czasie
dojazdu rowerem i dojścia pieszo do wspomnianych Parków
- stacje naprawy rowerów: w tej edycji w liczbie 5, w lokalizacjach wskazanych przez Mieszkańców w drodze
konsultacji społecznych oraz po uzgodnieniach z ZIKiT i Miejskim Konserwatorem Zabytków (zwł. w zakresie Parku
Krakowskiego). Potencjalnie lokalizacje stacji naprawy Młynówka Królewska na wysokości ul. Urzędniczej (obok
siłowni na wolnym powietrzu oraz górki saneczkowej) oraz na odcinku Młynówki w Bronowicach; w Parku
Krakowskim, w Parku Vincentego á Paulo, w Parku Wyspiańskiego (w Parku Krowoderskim już jest taka stacja).
Ponadto na najbardziej uczęszczanych ulicach Dz. V na terenach gminnych – np. u zbiegu najważniejszych ulic
obecnej Krowodrzy, czyli Królewskiej oraz Alei Kijowskiej; inne możliwe: Aleja Kijowska, ul. Czarnowiejska, Lea,
inne – według wskazań).
Do realizacji weszły ostatecznie stacje napraw rowerów, w lokalizacjach według wskazań Mieszkańców.
W edycji 2020 proponujemy:
- kolejne stacje napraw rowerów w liczbie 18 szt. w lokalizacjach wskazanych przez Mieszkańców na terenie Krakowa
(kontynuacja projektu z roku 2018)

Kontakt z projektodawcą celem pracy nad projektem oraz wspólnej promocji: Łukasz Mańczyk mail:
lukasz.manczyk@gmail.com, tel. 502-952-751 oraz facebook.com/laczymyparkikrakowa

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki powstaniu nowych stacji napraw rowerzyści będą mieli możliwość dokonania drobnych napraw rowerów lub dopompowania kół. Z możliwości pompowania kół będą mogli skorzystać również właściciele różnego rodzaju wózków.

Proponowane przez nas odcinki wpisują się w sieć istniejących tras, ułatwią zdrowy, ekologiczny i bezpieczny
transport. Przemieszczanie między miejscami zielonymi i ważnymi punktami miasta. W celach zawodowych i
rekreacyjnych.
Realizacja kolejnych etapów umożliwi połączenie rowerowe między Starym Miastem, Zwierzyńcem, Krowodrzą,
Bronowicami, Prądnikiem Białym, z możliwością kontynuacji do Zielonek i Ojcowa.
Jako że projekt ma charakter proekologiczny zmniejszenie istniejącej zieleni miejskiej winno być minimalne.
Dodatkowe uzasadnienie treści:
zgodny z poprzednimi weryfikacjami formalnymi w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Cele do osiągnięcia:
- zmniejszenie ruchu samochodowego i zastąpienie go transportem ekologicznym
- zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych
- skomunikowanie ważnych terenów rekreacyjnych Krakowa i użyteczności publicznych
- lepsze wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i ich połączenie
Więcej: facebook.com/laczymyparkikrakowa

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Stacje napraw rowerów Dostawa i montaż 18 szt stacji napraw rowerów wraz z niezbędnym wybrukowaniem pod stacje 69 500,00 PLN
69 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Ustalenie szczegółowych lokalizacji i dokonanie koniecznych uzgodnień I kw. 2021
Realizacja Dostawa i montaż stacji napraw wraz z koniecznym wybrukowaniem II-III kw 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Powstanie stacji umożliwi rowerzystom dokonywanie drobnych napraw rowerów lub dopompowywanie kół. Z możliwości dopompowywania kół będą mogli skorzystać również właściciele różnego rodzaju wózków. Konieczne będzie ponoszenie kosztów bieżącego utrzymania stacji.
powrót