Projekt ogólnomiejski NR 175:

Zadaszenie boiska na Oświecenia

Projekt odrzucony: zadanie inwestycyjne, które wymaga pozyskanie decyzji ULICP i pozwolenia na budowę, niemożliwe do wykonania w cyklu jednorocznym, w związku z tym nie wpisuje się w formułę Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo kwota zaproponowana na zadaniu jest za niska i powinna wynosić około 5 000 000zł ( dane na podstawie ostatnio przeprowadzonego przetargu na podobne zadanie )

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Boisko na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia, Kraków

Opis projektu

Wykonanie zadaszenia nad istniejącym boiskiem. Zadaszenie poprawi komfort zajęć prowadzonych na boisku. Pozwoli na prowadzenie zajęć przez cały rok, a także zapobieże niszczeniu nowej trawiastej murawy boiska.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zadaszone boisko z istniejącym oświetleniem i nową trawiastą nawierzchnią będzie służyć uczniom ZSP nr 5 oraz mieszkańcom dzielnicy. Boisko będzie mogło być wykorzystywane przez cały rok bez względu na warunki atmosferyczne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Dokumentacja projektowa, zezwolenia 100 000,00 PLN
Budowa Budowa zadaszenia zgodnie z projektem 1 000 000,00 PLN
Wykończenie Prace wykończeniowe i pielęgnacyjne 180 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt 01-08.2021
Budowa 09-10.2021
Zakończenie - oddanie do użytku 11-12.2021
1 280 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×