Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 177:

Doposażenie SZPITALA miejskiego im. S. ŻEROMSKIEGO cz.1

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Os. Na Skarpie 70

Opis projektu

Celem projektu jest zakup wysokiej klasy aparatu do znieczuleń oraz urządzenia do mycia fiberoskopów (myjnia do endoskopów) dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Projekt przewiduje zakup oraz dostawę przedmiotowego sprzętu medycznego do szpitala. Dyrekcja szpitala bedzie najbardziej wykwalifikowaną kadrą, która powinna wyznaczyć najważniejsze parametry urządzeń w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zakup aparatury do znieczuleń oraz myjki do fibroskopu zapewni wzrost jakości świadczonych usług medycznych. Doposażenie Szpitala im. Stefana Żeromskiego sprawi, że mieszkańcy dzielnicy Nowa Huta oraz Krakowa poczują się bezpieczniej a lekarze będą mogli służyć społeczeństwu wykonując swoją misję wiedząc, że dla nikogo nie zabraknie specjalistycznych urządzeń. Dyrekcja Szpitala w ramach rozmów wyraziła zapotrzebowanie na powyższy sprzęt medyczny. Wszyscy mieszkańcy będą beneficjentami projektu poprzez wzrost ilości aparatury szpitalnej a także poprzez zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup sprzętu medycznego+ działania promocyjne zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego+ oznakowanie projektu 250 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
rozeznanie rynku i zakup sprzętu medycznego rozeznanie rynku i zakup sprzętu medycznego pierwsza połowa 2021
dostawa sprzętu medycznego do szpitala + oznakowanie projektu dostawa sprzętu medycznego do szpitala + oznakowanie projektu pierwsza połowa 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wniosek po dokonaniu modyfikacji przez Wnioskodawcę dotyczy zakupu aparatu do znieczuleń oraz myjki do fiberoskopów dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Zakup sprzętu medycznego wpłynie na poprawę jakości infrastruktury medycznej Szpitala, wykorzystywanej w procesie realizacji świadczeń zdrowotnych. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
powrót