Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 1:

Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Projekt będzie realizowany na obszarze całego miasta, na terenach miejskich, w tym w miarę mozliwości na terenach wskazanych w “Powiatowym programie zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040” po uzgodnieniu z Wnioskodawcą.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu zakładamy powstanie nowych lasów miejskich na obszarach ujętych w “Powiatowym programie zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”. Jedynie dynamiczny proces realizacji zapisów tego programu ma szansę przynieść spodziewany skutek w postaci lepszej adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Jest też odpowiedzią na masowe wycinki dojrzałych drzew na terenie Krakowa.
Projekt zakłada zorganizowanie akcji sadzenia lasu wraz z Mieszkańcami Krakowa. Sadzone mają być gatunki drzew odporne na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych i dostosowane do danego siedliska i rejonu (np. dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, wiąz szypułkowy), jak również o odpowiednich rozmiarach wskazanych przez Zespół ds. Lasów i Przyrody ZZM. Tam, gdzie to możliwe i wskazane, sadzone będą maksymalnie duże sadzonki. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia drzew. Zgodnie z założeniami “Powiatowego programu zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”, w razie braku terenów miejskich przeznaczonych pod realizację projektu, dopuszcza się przeznaczenie części środków finansowych na wykupy terenów pod realizację założeń projektu, po uprzednim skonsultowaniu się z Wnioskodawcą BO.
Projekt powstał przy współpracy Akcji Ratunkowej dla Krakowa, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Extinction Rebellion, Strajku dla Ziemi i Stowarzyszenia Funkcja Miasto, które od dawna zwracają uwagę na wyzwania, które stawia przed nami katastrofa klimatyczna.

Lokalizacje nasadzeń drzew będą uzgodnione z Autorem projektu BO.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Kraków jest miastem z najmniejszą powierzchnią terenów leśnych spośród wszystkich dużych miast w Polsce. Jedynie niecałe 5% powierzchni miasta pokrywają lasy miejskie. W wyniku realizacji projektu pojawią się nowe zalesienia, wskazane w przyjętym “Powiatowym programie zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”. 
Tereny zielone mają znaczny wpływ na poprawę samopoczucia i zdrowia psychicznego. Poprzez tworzenie nowych lasów miejskich w wielu różnych częściach Krakowa, docieramy do jak największej liczby mieszkańców i mieszkanek. Chcemy, aby krakowianie i krakowianki mieli równy i powszechny dostęp do zieleni. Oprócz funkcji rekreacyjnych i estetycznych, miejska zieleń pomaga w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza. Ponadto, lasy miejskie poprzez swój wpływ na bioklimat zmniejszają temperaturę powietrza nawet o kilka stopni, co będzie miało wielkie znaczenie w przyszłości, mając na uwadzę zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Szczególnie latem widać, że przez nadmierne betonowanie, miasto staje się gorącą wyspą. Tworzenie nowych lasów miejskich jest świetna receptą na te problemy.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu Sadzenie lasu 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja projektu Sadzenie lasu 2022-2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nasadzenia sadzonek drzew w różnych częściach miasta, które w przyszłości utworzą nowe lasy miejskie. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać Mieszkańcom poprzez poprawę jakości powietrza i klimatu.
powrót