Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 1:

SADŹMY DRZEWA!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: chodnik przy ul. Staszica

Opis projektu

Posadźmy drzewa na Staszica. To jedna z nielicznych ulic w okolicy, przy której nie ma żadnej zieleni. Dzięki nowej roślinności miejsce stanie się ładniejsze oraz milsze do życia i spacerów. Zmiany nie ograniczą miejsc do parkowania dla samochodów.
 
***
 
Projekt zakłada posadzenie drzew w szpalerze wzdłuż wschodniej strony ul. Staszica, w pasie istniejącego chodnika oraz opcjonalnie montaż stojaków rowerowych po stronie zachodniej(doprecyzowanie ewentualnej lokalizacji stojaków na etapie opracowywania dokumentacji projektowej) . Proponowany pas zieleni z drzewami zastąpi istniejące słupki oddzielające miejsca parkingowe od ruchu pieszego. Planowane wprowadzenie zieleni nie ograniczy liczby miejsc postojowych.
 
Ulica Staszica to kameralna przestrzeń o typowo lokalnym i mieszkalnym charakterze. Jednocześnie to jedna z nielicznych ulic w Dzielnicy I, na której nie ma żadnej zieleni. Obecnie po obu stronach jednokierunkowej drogi parkują samochody w układzie równoległym. Szerokość chodnika pozwala na wprowadzenie pasa zieleni i utrzymanie wymaganej szerokości chodnika na ruch pieszy. Szpaler drzew wraz z pasem zieleni na ul. Staszica (o układzie i wyglądzie analogicznym do pasów zieleni znajdujących się na sąsiadujących ul. Szlak czy ul. Krowoderskiej) byłby niewątpliwą ozdobą ulicy. 
 
Projekt zakłada opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i technicznej (w tym uzyskanie pozwolenia
Małopolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków i Pozwolenia na Budowę) oraz wykonanie prac ziemnych,
przebudowę sieci podziemnych, przebudowę chodnika, demontaż istniejących słupków, wymianę ziemi oraz
wprowadzenie nowych nasadzeń oraz, dodatkowo, stojaków na rowery (dz. nr 155 obr. S-116, j.ewid. Śródmieście).  
 
W ramach nowych nasadzeń przewiduje się wprowadzenie zieleni niskiej oraz posadzenie dwunastu drzew w szpalerze o średnicy pnia min. 20cm. Wskazania ws. gatunku drzew oraz wzór obrzeża pasa zieleni i stojaków na rowery leżą w gestii konserwatora zabytków. Projekt zakłada przebudowę sieci podziemnych i/lub zastosowanie podziemnych donic kierunkujących ukorzenienie. 
 
Obecna szerokość chodnika wynosi ponad 3m, co wg załączonego projektu koncepcyjnego (rzut) pozwala na wprowadzenie pasa zieleni przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnej minimalnej szerokości 1,5m dla ruchu pieszego. 
 
Ze względu na szerokość chodników i jezdni nie ma możliwości wprowadzenia skośnego parkowania ani w inny sposób zwiększenia miejsc postojowych. Biorąc to pod uwagę wprowadzenie zieleni nie będzie miało wpływu ani na aktualną ani na przyszłe możliwości zmiany liczby miejsc parkingowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Otoczenie zieleni pozytywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Drzewa w mieście niwelują wyspy ciepła i obniżają temperaturę podczas letnich upałów. Zapewniony przez drzewa cień umożliwia osobom starszym i rodzinom spacerowanie w ciepłe letnie dni. Pasy zieleni pełnią również funkcję akustyczną i pozwalają mieszkańcom uporać się z nadmiernym hałasem miejskim. 
 
Mieszkańcy zwracali się do Rady Dzielnicy, Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Zieleni Miejskiej z prośbą o posadzenie drzew przy ul. Staszica. Ich pomysł zyskał przychylność ww. jednostek miejskich, jednak żadna z nich do tej pory nie zdecydowała się tego projektu wcielić w życie. 
 
Wprowadzenie zieleni uatrakcyjni przestrzeń ulicy i włączy ulicę Staszica w sieć zielonych ciągów spacerowych w obszarze Starego Miasta. Opcjonalne wprowadzenie nowych miejsc postojowych dla rowerów będzie ułatwieniem i zachętą do korzystania z rowerów dla mieszkańców tej okolicy, dla ich gości oraz użytkowników okolicznych funkcji usługowych i publicznych (liceum, szkoła językowa, poczta itp.).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie wielobranżowego projektu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód (m.in. WKZ, PnB) 60 000,00 PLN
Realizacja zadania Realizacja zadania 330 000,00 PLN
390 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie wielobranżowego projektu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód (m.in. WKZ, PnB ) 2022 r.
Realizacja zadania Realizacja zadania 2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa komfortu mieszkańców poprzez obniżenie hałasu i temperatury w upalne dni.Poprawa estetyki przestrzeni ulicy i uatrakcyjnienie spacerów.
powrót