Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 3:

Lodowisko dla krakowian

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Parkowa 12a

Opis projektu

Projekt pn. „Lodowisko dla krakowian” zakłada utworzenie (zakup i rozstawienie) lodowego mini-miasteczka w skład którego wejdzie: mobilne lodowisko do wymiarów 20x40 (20x30 lub 20x40) z alejkami lodowymi wraz z całą potrzebną do funkcjonowania mini miasteczka infrastrukturą taką jak:

-panele syntetyczne o odpowiadającej łącznej powierzchni lodowiska, zapewniające samosmarowność powierzchni łyżwiarskiej oraz jej wysoką ślizgalność i komfort użytkowania, przeznaczone do każdej formy jazdy na łyżwach,
- bandy lodowiska o wysokości ok. 1,2 m wykonane z polietylenu,
- wypożyczalnia łyżew i akcesoriów: ostrzałki do łyżew, kontenery szatniowe, wykładzina do chodzenia w łyżwach, ok. 150 par łyżew w różnych rozmiarach, kaski ochronne, jeździki dla dzieci (ok. 10 sztuk),
- maszyna do czyszczenia powierzchni lodowiska oraz środki chemiczne do mycia i konserwacji,
- podbudowa lodowiska plus ewentualne wyrównanie terenu,
- ławeczki dla łyżwiarzy na zewnątrz lodowiska,
- przenośne toalety z umywalką,
- pawilonu/ów Airclad jako zaplecza administracyjnego lodowiska,
- mobilnych budek na sprzęt,
- szatnie plenerowe,
- branding miasteczka zakładający montaż masztów pod flagi, tablic informacyjnych, itp.
- oświetlenie lodowiska z formie np. lampionów, itp.,
- nagłośnienia,
- mebli eventowych,
- zadaszenia lodowiska w formie namiotu.

Lodowisko będzie funkcjonowało w okresie grudzień 2022 - marzec 2023 oraz późniejszych latach w dniach od poniedziałku do niedzieli w ustalonych godzinach. W godzinach dopołudniowych będzie możliwość rezerwacji lodowiska dla grup szkolnych. W ramach budowy mobilnego lodowiska konieczna będzie modernizacja przyłącza prądowego. Projekt mobilnego lodowiska zakłada wykorzystania sprawdzonych i powszechnie stosowanych technologii, bezpiecznych i spełniających wymagane normy. Zastosowane technologie będą możliwie jak najbardziej ekologiczne i ekonomiczne, nie generujące wysokich kosztów utrzymania obiektu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Mieście Kraków cały czas brakuje lodowisk z których mieszkańcy Krakowa mogliby swobodnie korzystać. Dzięki stworzeniu mobilnego lodowiska na obiekcie Centrum Sportu Parkowa - dawny stadion Korony Kraków dzieci i młodzież będą miały możliwość nauki jazdy podczas lekcji wychowania fizycznego czy też w czasie wolnym od zajęć. Powstałe mini-miasteczko z lodowiskiem stanie się nowym miejscem do rekreacyjnego spędzania czasu w sezonie zimowym. Mini-miasteczko będzie miejscem aktywności sportowej wszystkich mieszkańców naszego Miasta, w tym rodzin z dziećmi. Stworzenie takiego miejsca przyczyni się do popularyzacji sportu w Krakowie. Proponowany obiekt (własność GMK zarządzana przez Klub Sportowy Kabel Kraków) posiada niezbędną przestrzeń do stworzenia takiego miejsca. Obiekt będzie ogólnodostępny w wyznaczonych dniach i godzinach. Projekt będzie miał na celu budowanie wzajemnych relacji oraz większej integracji mieszkańców. Dodatkowo zostanie stworzona możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu powodując rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Lodowisko dla krakowian Stworzenie koncepcji zagospodarowania mini-lodowiska na obiekcie, wykonanie niezbędnych przyłączy, zakup infrastruktury. 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Lodowisko dla krakowian Stworzenie koncepcji zagospodarowania mini-lodowiska na obiekcie, wykonanie niezbędnych przyłączy, zakup infrastruktury. I połowa 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.
powrót