Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 6:

Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Trasa Zygmunta Starego, strefa rekreacji przy ul. Lindego, brakująca ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa, droga rowerowa w rejonie ul. Cichej, chodniki i zieleń w rejonie al. Grottgera.

Dodatkowe lokalizacje: 1. Dolina Rudawy 2. Rejon ul. Cichej 3. Okolice al. Grottgera

Opis projektu

 
1. Strefa rekreacji w rejonie ul. Lindego (ścieżka przy naturalnym korycie Młynówki Królewskiej lub nowa nawierzchnia na odcinku dodatkowych 100 m Zygmunta Starego oraz hamaki miejskie na łące kwietnej).
 
2. Nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej, która bezpiecznie połączy wschodnią (zagospodarowaną) częścią parku z jego zachodnią (naturalną) częścią. (ZDMK)
 
3. Wydzielenie drogi rowerowej przy ul. Cichej. Poszerzenie istniejącego, zbyt wąskiego ciągu pieszo-rowerowego o 1-2 m z uwzględnieniem istniejącej roślinności. Wydzielenie osobnego ciągu rowerowego na odcinku około 100 m.(ZDMK)
 
4. Remont zniszczonego chodnika na rogu Al. Grottgera i ul. Rzecznej przy ptasim skwerze i postawienie słupków uniemożliwiających parkowanie przy przejściu dla pieszych. Dodatkowo, zabezpieczenie zieleńca przy Al. Grottgera 34 drewnianymi słupkami (ZDMK)
 
5. Nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących wzdłuż Al. Grottgera (w tym przy ogrodzeniu placu zabaw). Zagospodarowanie pasa zieleni na rogu ul. Rzecznej i Al. Grottgera (przy ogrodzeniu szkoły).

UZASADNIENIE PROJEKTU


Strefa rekreacji w rejonie ul. Lindego stworzy dodatkową przestrzeń wypoczynku w pięknej dolinie Rudawy w sąsiedztwie ujęcia wody pitnej.

Ścieżka przy ul. Filtrowej zepnie w całość zagospodarowany park po wschodzniej stronie z dzikimi terenami na zachodzie. W środkowej części parku, w samym sercu Młynówki Królewskiej zakończone zostanie tworzenie spójnej przestrzeni zielonej i atrakcyjna przestrzeń dla dzieci do zabawy wśród naturalnej przyrody.

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cichej zwiększy komfort i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów- szczególnie w słoneczne dni, kiedy trasa jest bardzo zatłoczona. Jest to jeden z nielicznych fragmentów Młynówki, gdzie piesi i rowerzyści muszą korzystać z jednego, wspólnego, wąskiego chodnika, co sprzyja konfliktom i geeruje sytuacje niebezpieczne.

Remont zniszczonego chodnika – w celu poprawy bezpieczństwa pieszych. Dodatkowo, na tym odcinku ze względu na parkujące samochody przejście dla pieszych na Młynówce Królewskiej jest niewidoczne, co prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Zabezpieczenie zieleńca przy Al. Grottgera 34 drewnianymi słupkami jest potrzebne, aby nie wjeżdżały na niego samochody.

Nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących wzdłuż Al. Grottgera na odcinku od ul. Rzecznej do Al. Kijowskiej, krzewów w formie fali oraz roślin kwitnących - analogicznie do nasadzeń wykonanych na odcinku od ul. Gzymsików do ul. Rzecznej. Nasadzenie drzew wzdłuż ogrodzenia placu zabaw od strony Al. Grottgera oraz przy ławkach – w celu poprawy estetyki okolicy i zapewnienia cienia na bardzo nasłonecznionym placu zabaw.

 

Projekt powstał przy udziale Michała Płazy (michalplaza@gmail.com) i Natalii Nazim. Zapraszamy na www.mlynowkakrolewska.pl

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Strefa rekreacji w rejonie ul. Lindego Strefa rekreacji w rejonie ul. Lindego (działki 213 i 182/2 lub 330 i 214/2 obr. Krowodrza) i/lub nowa nawierzchnia na odcinku dodatkowych 100 m Zygmunta Starego w rejonie ul. Lindego. 329 000,00 PLN
Ścieżka przy ul. Filtrowej Ścieżka przy ul. Filtrowej (działki 309, 316 i 247/7 obr. Krowodrza), nawierzchnia przepuszczalna, długość 100 m, budowa ścieżki z uwzglenieniem istniejącej roślinności 611 000,00 PLN
Poszerzenie ciągu pieszo - rowerowego Poszerzenie ciągu pieszo - rowerowego od ul. Cichej w stronę ul. Rydla o 1-2 m na długości około 100 m z uwzględnieniem istniejącej roślinności wraz z wydzieleniem (linią lub inną nawierzchnią części dla rowerzystów) - 100 tys. zł 320 000,00 PLN
Remont chodnika Remont fragmentu zniszczonego chodnika na rogu Al. Grottgera i ul. Rzecznej przy ptasim skwerze (dł. 28 m x szer. 2,1 m - ok. 60 m2) i postawienie słupków o średnicy max 10 cm + ustawienie słupków drewnianych przy zieleńcu. 40 000,00 PLN
Nasadzenia Nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących 100 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt przygotowanie projektu 2022
realizacja realizacja projektu 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, zakłada doposażenie parku Młynówka Królewska m.in. w dodatkowe ścieżki, drogi rowerowe i strefy rekreacji. Inwestycja podniesie walory estetyczne parku, podniesie jego atrakcyjność oraz pozwoli na komfortowy wypoczynek wśród zieleni. Przyczyni się to do aktywizacji i integracji mieszkańców, a ponadto będzie służyć jako miejsce relaksu dla turystów.
powrót