Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 1:

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko…

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest remont chodników (krawężnik granitowy, kostka bezfazowa typu behaton) oraz wykonanie niewielkich działań w zakresie poprawy estetyki przestrzeni publicznej w następujących lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec:
- chodniki przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Jodłowej (remont chodnika biegnącego po północnej stronie starego biegu ul. Księcia Józefa na odcinku od przejścia dla pieszych przez ul. Jodłową w kierunku wschodnim wraz z usunięciem istniejącego zaniżenia fragmentu jezdni bezpośrednio przy skrzyżowaniu ulic Księcia Józefa i Jodłowej, obejmujący w szczególności uporządkowanie terenu (w tym zieleni w pasie drogowym) oraz likwidację pozostałości po od lat nieczynnej zatoce autobusowej; rekultywacja zdewastowanego fragmentu zieleni w pasie drogowym po południowej stronie ww. odcinka ul. Księcia Józefa oraz jego zabezpieczenie przy pomocy drewnianych słupków uniemożliwiających jego dalsze niszczenie) oraz ul. Gajówka (remont chodnika biegnącego po północnej stronie starego biegu ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Gajówka w kierunku wschodnim do pozostałości po od lat nieczynnej zatoce autobusowej, obejmujący w szczególności uporządkowanie terenu (w tym zieleni w pasie drogowym) oraz remont ww. zatoki umożliwiający wyznaczenie na niej kilku miejsc postojowych; remont nakładki asfaltowej starego biegu ul. Księcia Józefa na odcinku od zjazdu na „obwodnicę Przegorzał” do ul. Gajówka prowadzący do jednoznacznego wytyczenia przebiegu tej drogi (obecnie – w szczególności przy wjeździe w ul. Gajówka nie jest on oczywisty); rekultywacja zdewastowanego fragmentu zieleni w pasie drogowym po południowej stronie ww. odcinka ul. Księcia Józefa oraz jego zabezpieczenie przy pomocy drewnianych słupków uniemożliwiających jego dalsze niszczenie; wymiana zdewastowanej tablicy ogłoszeń na nową tablicę dzielnicową);
- chodnik na tyłach pl. Na Stawach w rejonie ul. Komorowskiego (remont chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia posesji położonych przy południowej stronie pl. Na Stawach na odcinkach od budynku nr 3 do ul. Komorowskiego wraz z jego niewielkimi sięgaczami);
- chodnik przy ul. Olszanickiej na odcinku od ul. Majówny w kierunku wschodnim (remont chodnika do wyczerpania środków).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Stanowiące przedmiot niniejszego projektu działania infrastrukturalne w wymierny sposób podniosą estetykę, a także funkcjonalność oraz bezpieczeństwo wybranych rejonów Dzielnicy VII Zwierzyniec (odpowiednio Przegorzał, Salwatora i Olszanicy).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remonty chodników przy ul. Księcia Józefa Remont chodników 265 000,00 PLN
Remont chodnika przy ul. Olszanickiej w rejonie ul. Majówny Remont chodnika - do wysokości środków 168 500,00 PLN
Wymiana tablicy informacyjnej przy ul. Księcia Józefa Wymiana tablicy informacyjnej 5 000,00 PLN
Remont chodnika na tyłach Placu Na Stawach Remont chodnika 70 000,00 PLN
Prace na terenach zielonych przy ul. Ksiecia Józefa Rekultywacja terenu, założenie trawnikó, montaż słupków 26 500,00 PLN
535 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remonty chodników i inne prace infrastrukturalne Remonty chodników i inne prace infrastrukturalne 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Remont chodników w ul. Księcia Józefa, ul. Olszanickiej oraz na ul. Komorowskiego na tyłach Placu Na Stawach zwiększy bezpieczeństwo pieszych poruszających się w tym rejonie. Ponadto realizacja prac związanych z rekultywacją terenu, założeniem nowych trawników oraz wymiana zniszczonej tablicy informacyjnej przy ul. Księcia Józefa wpłynie w znaczący sposób na poprawę estetyki w tym rejonie miasta.
powrót