Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 1:

Wypas owiec na Zakrzówku

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zakrzówek

Opis projektu

Pomysł przewiduje wprowadzenie czynnej ochrony muraw kserotermicznych na obszarze nazwanym w MPZP jako „Park Zakrzówek” poprzez okresowy wypas owiec i kóz na wskazanym terenie - około 2 ha. Projekt zakłada przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyjnych w formie warsztatowej z zakresu czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz możliwych form prowadzenia czynnej ochrony. Konkretna lokalizacja wypasu zostanie ustalona na etapie realizacji. Poniżej grafika z przykładowym obszarem wypasu.

Szczegółowe założenia projektu:

1. Przygotowanie terenu pod wypas zgodnie z naukowymi zaleceniami z zakresu czynnej ochrony muraw kserotermicznych.
2. Wynajęcie gospodarstwa/firmy na użyczenie oraz wypas około 5 sztuk owiec oraz 2 sztuk kóz na wskazanym terenie całodobowo na okres około 3 miesięcy w roku wraz z organizacją niezbędnej obsługi logistycznej. Ostateczny dobór zwierząt po uzgodnieniach z naukowcami.
3. Przeprowadzenie serii spacerów przyrodniczych dla wybranej grupy docelowej poruszających wskazaną wyżej tematykę.

Miejsce i czas wypasu należy dostosować do harmonogramu prowadzenia prac związanych z budową Parku Zakrzówek przez ZZM.
Miejsce i czas wypasu może ulec zmianie lub zostać rozszerzone na inne lokalizacje przez jednostkę miejską po uzgodnieniu z wnioskodawcą.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jednym z dwóch głównych założeń projektu jest wzrost świadomości przyrodniczo-ekologicznej wśród mieszkańców Krakowa z zakresu czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo (w tym przypadku: muraw kserotermicznych).

Drugim głównym założeniem projektu jest wprowadzenie czynnej ochrony terenów występowania muraw kserotermicznych poprzez okresowy wypas owiec w miesiącach maj-wrzesień. Projekt byłby pionierski oraz innowacyjny, ponieważ na terenie miasta Krakowa nie jest prowadzona czynna ochrona muraw kserotermicznych poprzez wypas owiec.

Projekt spełnia wymogi stawiane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zakresu czynnej ochrony muraw kserotermicznych. Ponadto projekt jest zgodny z założeniami planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego parku krajobrazowego, w ramach którego dla muraw kserotermicznych na Zakrzówku zaplanowano ekstensywne użytkowanie pastwiskowe lub kośne w celu utrzymania lub poprawy stanu siedliska.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja wypas owiec, spacery przyrodnicze 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Realizacja projektu 2022
Realizacja wypas, przeprowadzenie spacerów przyrodniczych 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada okresowy wypas owiec i kóz na terenie Parku Zakrzówek. Planuje się również przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyjnych w formie warsztatów z zakresu ochrony terenów przyrodniczo cennych oraz możliwych form ich prowadzenia na terenach miejskich. Realizacja zadania wpłynie na wzrost świadomości przyrodniczo-ekologicznej wśród mieszkańców Krakowa na temat czynnej ochrony terenów cennych w kontekście przyrodniczym. Ponadto, przyczyni się do czynnej ochrony muraw kserotermicznych poprzez wypas owiec w okresie maj-wrzesień.
powrót