Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 2 NR 1:

SMOCZY SZLAK NA WZÓR WROCŁAWSKICH KRASNALI - SMOK CO KROK

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 2 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica II - Grzegórzki, z wyłączeniem strefy buforowej UNESCO, Strefy II określonej w tzw. uchwale krajobrazowej oraz innych stref ochrony konserwatorskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe lokalizacje: PROPOZYCJE LOKALIZACJI: nr. 1-10 lokalizacje zapasowe: nr. 11-16 ______________________________________________ 1 - Smok CK Żołnierz ul. Kopernika - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 604/1; współrzędne - 50.065130 , 19.959748 ______________________________________________ 2 - Smok Szkielet ul. Brodowicza / ul. Prażmowskiego - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 467/1; współrzędne - 50.068048 , 19.959650 ______________________________________________ 3 - Smok Sędzia ul. Przy Rondzie - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 489/25; współrzędne - 50.063298 , 19.961340 ______________________________________________ 4 - Smok Kierowca ul. Kordylewskiego - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 448/4; współrzędne - 50.062182 , 19.961938 ______________________________________________ 5 - Smok Biznesmen ul. Kotlarska / ul. Grzegórzecka - jedn. Śródm., obr. 17, dział. 262/3; współrzędne - 50.057092 , 19.959270 ______________________________________________ 6 - Smok Policjant ul. Mogilska - jedn. Śródm., obr. 16, dział. 58/9; współrzędne - 50.067110 , 19.976290 ______________________________________________ 7 - Smok Robot ul. Lema / Al. Pokoju - jedn. Śródm., obr. 16, dział. 48/64; współrzędne - 50.064560 , 19.988928 ______________________________________________ 8 - Smok Piosenkarz ul. Lema / Tauron Arena - jedn. Śródm., obr. 16, dział. 43/16; współrzędne - 50.067302 , 19.989167 ______________________________________________ 9 - Smok Geodeta ul. Grunwaldzka - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 299/28; współrzędne - 50.067442 , 19.965250 ______________________________________________ 10 - Smok Teatralny ul. Grzegórzecka - jedn. Śródm., obr. 17, dział. 272/12; współrzędne - 50.057000 , 19.963990 ==================================== 11 - Smok Latarnik ul. Grochowska / ul. Prażmowskiego - jedn. Śródm., obr. 6, dział. 542/15; współrzędne - 50.073850 , 19.958234 ______________________________________________ 12 - Smok Kapitan ul. Ofiar Dąbia / bulw. Kurlandzki - jedn. Śródm., obr. 16, dział. 388; współrzędne - 50.054656 , 19.976267 ______________________________________________ 13 - Smok Siłacz ul. Rusałek - jedn. Śródm., obr. 6, dział. 277/10; współrzędne - 50.073920 , 19.962410 ______________________________________________ 14 - Smok Rybak ul. Olszyny / ul. Nadbrzeżna - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 460/1; współrzędne - 50.073128 , 19.965860 ______________________________________________ 15 - Smok Operowy ul. Lubicz / ul. Bronowickiej - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 604/2; współrzędne - 50.065725 , 19.957000 ______________________________________________ 16 - Smok Botanik ul. Kopernika - jedn. Śródm., obr. 5, dział. 604/4; współrzędne - 50.064650 , 19.957370 ______________________________________________

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH, wzorowanego na wrocławskich krasnalach. Na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie miejscach, umieszczonych byłoby 10 niewielkich (20-50 cm) rzeźb smoków, nawiązujących swoim wyglądem (ubiorem, atrybutami) do lokalizacji w których byłyby one posadowione. Projekt przedstawia 10 proponowanych lokalizacji oraz postaci smoków, a także 6 lokalizacji i postaci zapasowych: wybór finalnych lokalizacji dla SMOKÓW miałby nastąpić w toku współpracy jednostki realizującej UMK, wnioskodawcy oraz właściwej Rady Dzielnicy. Projekt zakłada również wyposażenie smoków w kody QR, umożliwiające pozyskanie przez przechodniów informacji o kontekście historycznym i kulturowym miejsca oraz rzeźby.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków to "smocze miasto". Ale sam smok wawelski i jedna rzeźba pod Wawelem to nie wszystko! Smoki są lubianymi postaciami, popularnymi w popkulturze i często wykorzystywanymi w celach promocyjnych. Są to więc idealni ambasadorzy naszego miasta, w szczególności wśród dzieci i obcokrajowców. Dlatego - nawiązując do słynnego szlaku krasnali we Wrocławiu; nieszablonowej i charakterystycznej atrakcji miasta - chcemy aby Kraków miał swój SZLAK SMOKÓW.

 
SMOKI stanowić mają dopełnienie dla znanych (ale i nieznanych) atrakcji Krakowa, będąc sympatycznymi przewodnikami po naszym mieście (posłuży temu system informacyjny z kodami QR). Będą one łącznikiem spajającym różnorakie obiekty i lokalizacje w jedną, niezwykłą całość, wspierając ożywienie lokalnych przedsiębiorstw i stając się narzędziem marketingu i współpracy w trudnych czasach po pandemii.
 
Lokalizacja SMOKÓW na Grzegórzkach łączy się z następującym właśnie otwieraniem się tej dzielnicy na centrum Krakowa. Wyjątkowość Grzegórzek w skali miasta oraz wielość położonych na jej terenie obiektów atrakcyjnych turystycznie powoduje, że proponowany szlak miałby wielką szansę przyczynić się do promocji jej unikatowych walorów, tak wśród mieszkańców Krakowa, jak i turystów z poza naszego miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa opracowanie wytycznych, koncepcja, kody QR, projekt, uzyskanie niezbędnych opinii i dokumentów formalno-prawnych 20 000,00 PLN
Odlanie i posadowienie rzeźb Odlanie oraz posadowienie rzeźb nawiązujących do lokalizacji (według wyboru wypracowanego we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem miasta Krakowa, Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego miejskich jednostek realizujących i opiniujących, Wnioskodawcy, Rady Dzielnicy 120 000,00 PLN
140 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa ( opracowanie wytycznych, koncepcja, kody QR, projekt, uzyskanie niezbędnych opinii i dokumentów formalno-prawnych 2022 r.
odlanie i posadowienie rzeźb Odlanie oraz posadowienie rzeźb nawiązujących do lokalizacji (według wyboru wypracowanego we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem miasta Krakowa, Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego miejskich jednostek realizujących i opiniujących, Wnioskodawcy, Rady Dzielnicy 2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: OPINIA POZYTYWNA Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu. Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie miejscach. Przedmiotowe obiekty winny być co do zasady lokalizowane poza granicami pasa drogowego, gdyż zgodnie Ustawą o drogach publicznych art. 4 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.): pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Ustawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.) dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych przy drodze (w tym wypadku obiektu małej architektury) zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2. Przedmiotowe obiekty nie mogą utrudniać ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego. Lokalizacja przedmiotowych smoków winna uwzględniać: prawidłową skrajnię elementów drogowych oraz normatywne parametry ciągu pieszego i rowerowego (niedopuszczalne jest ich zawężanie). Lokalizacja każdego obiektu winna uzyskać akceptację Plastyka miasta Krakowa a następnie uzyskać pozytywną opinię w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku lokalizacji w granicach pasów drogowych uzyskać indywidualną akceptację Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ponadto, zarówno ilość jak i lokalizacje we wniosku zostaną dokładnie przeanalizowane a docelowo ustalone na etapie realizacji projektu, gdyż cześć wymienionych we wniosku lokalizacji znajduje się w obrębie Historycznego Zespołu Miasta Krakowa, który został uznany za Pomnik historii. Dodatkowo lokalizacje znajdują się na terenie objętym konserwatorską w obrębie układów urbanistycznych w tym; • Wesołej, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-650, decyzją z 16.02.1984 roku ( Smok Botanik) • Kleparza, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 648, decyzją z 25.01.1984 roku (Smok Latarnik, Smok Operowy), Figury smoków powinny wpisywać się w kontekst przestrzenny, być dopasowane do wnętrz architektoniczno-krajobrazowych i ich charakteru. Ostateczna forma i lokalizacja rzeźb na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania wyprzedzającego pozwolenia Miejskiego Konserwatora zabytków, po wcześniejszej akceptacji Plastyka Miasta. Przedmiotowy projekt będzie stanowił jedną z wielu atrakcji turystycznych miasta i będzie stanowił dopełnienie krakowskich zabytków. Przyczyni się do: -zwiększenia atrakcyjności miasta w tym przypadku Dzielnicy Grzegórzki i jej unikatowych walorów dla dzieci i młodzieży, jak również turystów. -przyczyni się do promocji walorów Krakowa i dopełni aktualną ofertę turystyczną. -docelowo będzie łącznikiem pomiędzy miastem a działającymi lokalnymi przedsiębiorstwami stając się ich narzędziem marketingu i współpracy.
powrót