Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 5:

Piękniejsze place zabaw dla Ruczaju, Zwierzyńca i Bronowic

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest doposażenie istniejących ogródków jordanowskich zlokalizowanych przy ul. Do Wilgi (Ruczaj), ul. Jodłowej (Zwierzyniec) oraz ul. Zarzecze (Bronowice). Doposażenie miałoby polegać na zakupie i montażu wysokiej jakości sprzętu zabawowego (np. urządzenia wykorzystujące liny lub urządzenia typu tyrolka).

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Istniejące ogródki jordanowskie przy ul. Do Wilgi, ul. Jodłowej, oraz ul. Zarzecze stanowią jedne z najważniejszych miejsc przeznaczonych do zabawy w ramach dzielnic, na terenie których są położone. Ich atrakcyjność przyciąga zainteresowanych nie tylko z obszaru odpowiednio Dębnik, Zwierzyńca oraz Bronowic, ale z całego Krakowa i miejscowości ościennych. Warto, by te już atrakcyjne obiekty, zyskały dodatkowy walor w postaci nowoczesnych urządzeń zabawowych (np. wykorzystujących liny lub tyrolki).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
3 x Projekt Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych 60 000,00 PLN
Roboty budowlane Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych 300 000,00 PLN
360 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt + realizacja Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjbnymi + zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych 2022 -2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Ruczaju, Zwierzyńca i Bronowic, planuje się zakup i montaż nowoczesnych urządzeń zabawowych. Realizacja inwestycji uatrakcyjni teren parków, zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie na zacieśnianie więzi społecznych.
powrót