Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 2:

Zielone Płuca Krowodrzy

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dokładne lokalizacje poszczególnych nasadzeń zostaną ustalone przez Ogrodników Miejskich ZZM, na terenach należących do Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie analizy listy z propozycjami lokalizacji dla planowanych nasadzeń zebranych od Mieszkańców przez Radę Dzielnicy V i przekazanej do ZZM w terminie do końca marca 2022 r.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń m.in drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie Dzielnicy V Krowodrza, według wskazań Rady Dzielnicy V Krowodrza. Wnioski i sugestie mieszkańców kierowane do Rady Dzielnicy V Krowodrza będą zbierane przez Komisję Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy, a następnie przekazane do ZZM w terminie do końca marca 2022 r., celem przeprowadzenia przez Ogrodników Miejskich ZZM szczegółowej analizy możliwości realizacji nasadzeń w proponowanych lokalizacjach. Ilość nasadzeń będzie realizowana do wysokości zabezpieczonych środków finansowych (75 000,00 zł).

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie występuje duża potrzeba stworzenia nowych miejsc zielonych oraz rewitalizacja już istniejących. Ważnym elementem projektu jest, aby to właśnie sami mieszkańcy mogli wskazywać potrzebę lokalizacji nasadzeń do Rady Dzielnicy V, która następnie przekaże propozycje lokalizacji nasadzeń do ZZM.
Właśnie zaangażowanie mieszkańców w organizację i dbałość o wspólną przestrzeń jest fundamentem idei Budżetu Obywatelskiego.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów Zakup sadzonek i realizacja nasadzeń 75 000,00 PLN
75 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie lokalizacji Ustalenie lokalizacji nasadzeń przez Ogrodników Miejskich ZZM I połowa 2022
Sadzenie drzew, krzewów, bylin, kwiatów Zakup sadzonek i realizacja nasadzeń II połowa 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nasadzenia nowych krzewów, drzew, bylin i kwiatów na terenie Dzielnicy V. Realizacja zadania umożliwi stworzenie nowych zielonych miejsc na terenie miasta, wpłynie korzystnie na estetykę okolicy oraz na zdrowie Mieszkańców.
powrót