Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 1:

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dolina Rudawy - od Mydlnik do Osiedla Widok w Bronowicach Małych

Opis projektu

Utworzenie największego w Krakowie obszaru sportowo-rekreacyjnego.

1. Kolejny etap pieszego połączenia Młynówki Królewskiej i wałów Rudawy w rejonie ul. Na Błonie. Remont ścieżki - wykonanie nowej nawierzchni od rejonu ogródków działkowych przy ul. Zygmunta Starego w stronę ul. Na Błonie, w rejon boiska Bronowianki i szkoły podstawowej.

2. Strefa rekreacji w samym sercu Młynówki Królewskiej, tuż przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa. Montaż miejskich hamaków wśród drzew, nowych ławek i koszy na śmieci, uporządkowanie terenu zielonego, remont chodnika i mostku nad Młynówką.

3. Remont cząstkowy ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul.Filtrowej do ul.Lindego po terenach gminnych, do wysokości przydzielonych środków oraz utwardzenie nawierzchni tłuczniem południowej strony ul. Zygmunta Starego(wzdłuż płyt betonowych)

4. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Zakliki z Mydlnik przy wejściu do parku Młynówka Królewska w Mydlnikach.

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Nowa nawierzchnia ścieżki w rejonie ul. Na Błonie umożliwi bezpieczne przejście z rekreacyjnej trasy Młynówki Królewskiej (ul. Zygmunta Starego) do sportowych terenów KS Bronowianka i dalej w stronę wałów Rudawy. Docelowo połączy Bronowice z Wolą Justowską i zostanie włączona do sieci dróg pieszo-rowerowych w Dolinie Rudawy.

2. Strefa rekreacji otworzy nowe tereny zielone dla mieszkańców i zapewni dodatkowe miejsca wypoczynku. Podniesie walory estetyczne okolicy i zwiększy bezpieczeństwo.

3. Szlak pieszo-rowerowy na ul. Zygmunta Starego jest niezbędny, aby park Młynówka Królewska tworzył spójną całość atrakcyjną dla rowerzystów i pieszych. Zachodzi  konieczność remontu wybranych fragmentów drogi.
4. Bezpieczne  przejście dla pieszych przez ul. Zakliki z Mydlnik zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów podróżujących trasą Młynówki Królewskiej. Uspokoi ruch samochodowy i umożliwi komfortowe dojście do parku mieszkańcom Mydlnik.

 


 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nowa nawierzchnia ścieżki Nowa nawierzchnia ścieżki (żywica naturalna, kruszywo, geokrata lub inne wg dezycji ZZM) w rejonie ul. Na Błonie (na działce 161/5 obr. K-1 Krowodrza) na odcinku około 200 m (dokładny przebieg i długość wg decyzji ZZM po konsultacji z autorem projektu). Proponowany przebieg ścieżki - z północy (od KDX.6 zgodnie z MPZP Dolina Rudawy) na południe wzdłuż istniejącego rowu jako ścieżka lub nad istniejącym rowem jako drewniana kładka (równolegle do ul. Na Błonie). Następnie na wschód, wzdłuż istniejącego ogrodzenia KS Bronowianka w stronę pasa drogowego ul. Na Błonie. Brak konieczności wycinki drzew. Wystarczająca szerokość ścieżki to 1,5 - 2 m. Dodatkowo możliwość remontu całego ciągu KDX.6 200 000,00 PLN
Opracowanie dokumentacji dla strefy rekreacji Strefa rekreacji (działka 309, 247/7, 239/8 obr. 1 Krowodrza przy ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego) 10 000,00 PLN
Remont nawierzchni 1 Remont cząstkowy ulicy Zygmunta Starego na odcinku od ulicy Filtrowej do ulicy Lindego po terenach gminnych na wybranych fragmentach drogi 45 000,00 PLN
Remont nawierzchni 2 Utwardzenie nawierzchni ul. Zygmunta Starego po południowej stronie (na odcinku wzdłuż płyt betonowych w rejonie ul. Filtrowej) tłuczniem 80 000,00 PLN
Wykonanie strefy rekreacji Strefa rekreacji (działka 309, 247/7, 239/8 obr. 1 Krowodrza przy ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego) - 2 hamaki miejskie i 1 kosz na śmieci po pólnocnej stronie koryta Młynowki Królewskiej (te same modele, które znajdują się w Filtrowym Ogrodzie Krakowian), remont istniejącego chodnika łączącego ul. Filtrową z ul. Zygmunta Starego przy ogrodzeniu miejskich wodociągów, malowanie barierek na mostku nad Młynówką na estetyczny czarny kolor nawiązujący do pozostałego istniejącego wyposażenia parku, 2 ławki i 1 kosz na śmieci w strefie widoku po południowej stronie koryta Młynówki Królewskiej 96 200,00 PLN
dokumentacja projektowa dla bezpiecznego przejścia Opracowanie dokumentantacji projektowej dla realizacji zadania 40 000,00 PLN
wykonanie bezpiecznego przejścia Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Zakliki z Mydlnik przy wejściu do parku Młynówka Królewska wraz z oświetleniem dedykowanym i progami wyspowymi na ulicy. 65 000,00 PLN
536 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nowa nawierzchnia ścieżki Projekt i realizacja-ZZM I-IV kw.2022 r.
Projekt strefy rekreacji Opracowanie dokumentacji dla strefy rekreacji-ZZM I-IV kw.2022 r.
Wykonanie strefy rekreacji Wykonanie strefy rekreacji-ZZM I-IV kw.2023 r.
Remont nawierzchni 1 Remont nawierzchni 1 II-III kw.2022 r.
Remont nawierzchni 2 Remont nawierzchni 2 II-III kw.2022 r.
dokumentacja projektowa dla bezpiecznego przejścia dokumentacja projektowa dla bezpiecznego przejścia I-IV kw.2022
Wykonanie bezpiecznego przejścia Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Zakliki z Mydlnik przy wejściu do parku Młynówka Królewska wraz z oświetleniem dedykowanym i progami wyspowymi na ulicy. I-IV kw.2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Ciąg Młynówka Królewska jest bardzo licznie uczęszczanym traktem spacerowo – rowerowym prowadzącym do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Wykonanie nowej ścieżki od ul. Zygmunta Starego w stronę ul. Na Błonie oraz budowa strefy rekreacji przy ul. Filtrowej zwiększy atrakcyjność tego terenu. Budowa przejścia dla pieszych, remont mostku, chodnika i remont cząstkowy nawierzchni ul. Zygmunta Starego przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników ciągu spacerowego, okolicznych mieszkańców, spacerowiczów i rowerzystów. .
powrót