Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 11 NR 1:

KRAKOWSKI POŁUDNIK ZEROWY przy Szkole Podstawowej nr 55.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 11 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica XI Podgórze Duchackie: teren Szkoły Podstawowej nr 55. Jednostka Podgórze, obręb 48, działki ewidencyjne nr 314/4 i 316/9.

Opis projektu

Projekt przewiduje oznaczenie na terenie placu przy Szkole Podstawowej nr 55, linii przebiegu krakowskiego południka zerowego, na dystansie 42 metry, wraz z ustawieniem przy południowym krańcu linii postumentu z metalowym globusem i tablicami informacyjnymi; jedna na metalowej rurce przy słupie z globusem od strony placu szkolnego, druga na zewnętrznym ogrodzeniu szkoły od strony ul. Łapanowskiej. W linii, przy schodach wejściowych do szkoły, umieszczony będzie ozdobny medalion z brązu; znak południka.

UZASADNIENIE PROJEKTU

KRAKOWSKI POŁUDNIK ZEROWY to wyjątkowy obiekt geograficzny, z niezwykłą historią. Jest to linia geodezyjna, wyznaczająca dokładny kierunek północ-południe. To polski odpowiednik słynnych południków Greenwich czy Paryskiego; popularnych atrakcji edukacyjnych Anglii i Francji. Nasz, południk krakowski, istnieje już od końca XIV wieku, służył Mikołajowi Kopernikowi do obliczeń astronomicznych, które zamieścił w swoim dziele "O obrotach sfer niebieskich", dowodząc, że Ziemia krąży wokół Słońca. Z tym południkim wiąże się też postać fizyka i astronomia, Stanisława Pudłowskiego, który jako pierwszy wymyślił naturalną jednostkę długości: metr - na 150 lat przez metrem paryskim. Południk krakowski pojawiał się przez stulecia na wielu mapach, planach i w pracach naukowych z dziedziny astronomii. Jest to więc bardzo ważny obiekt o historii, którą należy popularyzować. A szkoła jest najlepszym do tego miejscem.

 
Dlatego, proponujemy oznaczenie linii południka krakowskiego, aby stworzyć nie tylko lokalną atrakcję, ale przede wszystkim obiekt edukacyjny,mający pomagać w nauczaniu geografii, fizyki i astronomii, jako materialny przykład obiektu dotąd wyłącznie abstrakcyjnego, a zarazem, pomnik wielkich dokonań naukowych Polaków. Na linii południka można będzię organizować pokazy i eksperymenty, lekcje plenerowe oraz pikniki naukowe, nawiązując ich tematyką do lokalizacji na "polskim Greenwich". Obiekt ten będzie przyciągał uwagę tak mieszkańców dzielnicy, jak wszystkich krakowian, skupiając społeczność wokół jego naukowej i historycznej wymowy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie oznaczenia Przygotowanie dokumentacji. Zgłoszenie budowy i uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu. Wykonanie metalowego globusa, słupa betonowego do posadowienia metalowego globusa, dwóch tablic informacyjnych o krakowskim południku zerowym oraz ich posadowienie. Wykonanie linii z krawężników betonowych pomalowanych na czerwono oraz medalionu z brązu i posadowienie ich w nawierzchni placu. Wykonanie tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021. 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie oznaczenia Przygotowanie dokumentacji. Zgłoszenie budowy i uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu. Wykonanie metalowego globusa, słupa betonowego do posadowienia metalowego globusa, dwóch tablic informacyjnych o krakowskim południku zerowym oraz ich posadowienie. Wykonanie linii z krawężników betonowych pomalowanych na czerwono oraz medalionu z brązu i posadowienie ich w nawierzchni placu. Wykonanie tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021. 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Oznaczenie krakowskiego południka zerowego pełnić będzie rolę lokalnej atrakcji, wpłynie na wzbogacenie wiedzy z zakresu geografii, fizyki i astronomii, a także historii w zakresie wielkich dokonań naukowych Polaków. Na linii południka będzie można organizować pokazy i eksperymenty, lekcje plenerowe oraz pikniki naukowe.
powrót