Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 11:

ŁAŹNIA MIEJSKA

Projekt odrzucony: Ze względu na brak konkretnego miejsca realizacji zadania nie ma możliwości dokonania weryfikacji projektu oraz realizacji zadania: - Wnioskodawca zaproponował realizację projektu w ogólnodostępnej przestrzeni miasta wskazanej przez operatora projektu. - Wnioskodawca nie przedłożył ewentualnych oświadczeń o gotowości do współpracy z instytucjami zainteresowanymi realizacją projektu lub pisemnych zgód zarządców terenów/budynków/lokali, gdzie mógłby być realizowany projekt. - Ze względu na zbyt ogólne wskazanie miejsca realizacji projektu, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez szczegółowe określenie miejsca realizacji zadania. - Wnioskodawca w dniu 25 maja 2021 roku zaproponował Park im. Henryka Jordana. - W związku z odmową uruchomienia łaźni we wskazanym parku przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, ponownie wystąpiono z prośbą do Zarządu Zieleni Miejskiej o wskazanie innego parku miejskiego, gdzie mógłby zostać zrealizowany projekt. - Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu 26 lipca 2021 roku przekazał stanowisko, tj. że nie dopuszcza lokowania łaźni i pralni na terenach parków miejskich.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Jordana lub inny park miejski

Opis projektu

Projekt zakłada budowę toalety publicznej (obiekt murowany), która będzie wyposażona w kabiny prysznicowe oraz pralki. Celem tego projektu jest troska o wszystkich użytkowników przestrzeni Krakowa, w tym również tych, którzy znajdują się w kryzysie bezdomności. Toaleta z łaźnią powinna znajdować się w parku miejskim w przestrzeni ogólnodostępnej. Łaźnia miejska jest wyrazem troski o godność, samopoczucie i zdrowie mieszkańców i mieszkanek Krakowa pozbawionych dostępu do prywatnych urządzeń sanitarnych.
 
"Prawo dostępu do podstawowych, publicznie dostępnych, urządzeń sanitarnych: bieżącej wody (kranów z wodą pitną), pryszniców i toalet umożliwiających utrzymanie poziomu higieny gwarantującego zachowanie godności człowieka" - jeden z zapisów Karty praw osób w kryzysie bezdomności, która stanowi kompilację podstawowych praw człowieka zaczerpniętych z aktów prawa europejskiego i międzynarodowego, specjalnie dostosowaną do sytuacji osób doświadczających bezdomności, promowaną wśród państw członkowskich UE przez międzynarodową organizację FEANTSA, przyjętą niedawno w Gdańsku.
 
Ilustracje do projektu - Kacper Kępiński, Natalia Raczkowska “Łaźnia rzecz publiczna”, 2017

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

"W takim miejscu można się poczuć człowiekiem. Umyć ręce, przejrzeć się w lustrze, bez stresu i patrzenia za siebie" – bezdomny mieszkaniec Katowic o toalecie publicznej na rynku w Katowicach.[z ]

W Krakowie mieszka około 1000 osób bez domu (według ostrożnych szacunków). Działa tu jedna łaźnia i pralnia, z której bezpłatnie mogą korzystać osoby pozbawione dostępu do prywatnych urządzeń sanitarnych (poza placówkami pomocowymi typu ogrzewalnia, noclegownia, schronisko, w których nie wszyscy mogą lub chcą przebywać).
 
Bezdomność uliczna jest sytuacją realnie zagrażającą życiu i zdrowiu osób, które się w niej znajdują. Średnia długość życia osób doświadczających bezdomności jest krótsza o 20 lat od tych, którzy posiadają domy. Brak dostępu do urządzeń sanitarnych jest jedną z przyczyn tej różnicy. Troska o higienę w czasie pandemii to również troska o zdrowie publiczne. 
 
Brak możliwości zadbania o higienę i wygląd wzmacnia wykluczenie społeczne i przestrzenne osób doświadczających bezdomności. Nie mogą poruszać się one bez skrępowania po mieście, nie mogą korzystać z przestrzeni publicznych (biblioteki publiczne, transport publiczny) bez krzywdzących reakcji ze strony innych użytkowników i użytkowniczek.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
sporządzenie projektu i realizacja sporządzenie projektu i realizacja 800 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania Opracowanie wielobranżowego projektu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód oraz realizacja 2022

Galeria

powrót