Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 8:

ZIELONE ALEJE TRZECH WIESZCZÓW

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Aleje Trzech Wieszczów (po stronie Starego Miasta)

Opis projektu

PROJEKT MA NA CELU ZAZIELENIENIE ALEJE TRZECH WIESZCZÓW POPRZEZ NASADZENIA ROŚLIN POŁOCHWYTNYCH I DRZEW W PASIE ZIELENI POMIĘDZY JEZDNIAMI PO STRONIE STAREGO MIASTA.

Jest to kontynuacja akcji nasadzeń roślin pyłochwytnych na Alejach Trzech Wieszczów, która ma również skutecznie pomóc w walce ze smogiem. Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził już kilka razy nasadzenia zieleni antysmogowej, jednak nadal jest sporo miejsc, zwłaszcza przy Al. Słowackiego i Al. Mickiewicza, w których nasadzeń brakuje.W ramach kontynuacji proponuje się nasadzenia:
1. Drzew wg wskazań konserwatora zabytków
2. Hortensji bukietowych "Pink diamond";
3. Cisów pośrednich "Hillii";
4. Perukowców podolskich; 5. Kalin koralowych "Roseum";
6. - berberysów Thunberga "Orange rocket".
 

Niedawno Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie zostały wpisane do rejestru zabytków, gdyż miejsce to spełnia warunki w trzech kategoriach: jest historycznym układem urbanistycznym, historycznym zespołem budowlanym, a także krajobrazem kulturowym. Niestety od kilku dekad Aleje pełnią funkcję głównie tranzytową, dzięki czemu główna arteria miasta jest pełna spalin, pyłu, kurzu. Rośliny antysmogowe pozwalają przynajmniej odrobinę poprawić tę sytuację, wychwytując pył i kurz, a także poprawiając estetykę tego miejsca.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Aleje Trzech Wieszczów to zwyczajowa nazwa trzech krakowskich alei, które otaczają centralny obszar miasta od zachodu i północnego zachodu, stanowiąc fragment II obwodnicy Krakowa Wzdłuż ciągu komunikacyjnego znajduje się wiele niezwykle ważnych dla historii Krakowa punktów i budynków. Mieszkańcy chcieliby, aby tak jak w swoich początkach, Aleje były reprezentacyjnym traktem, salonem miasta, a nie autostradą przez centrum.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i nasadzenia do wysokości środków 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zazielenienie Alei Trzech Wieszczów poprzez nasadzenia roślin pyłochwytnych i drzew w pasie zieleni pomiędzy jezdniami. Nasadzenie zieleni antysmogowej umożliwi choć w niewielkim stopniu poprawę sytuacji głównej arterii miasta, obecnie pełnej spalin, kurzu i pyłu. Nasadzenia na terenie Alei Trzech Wieszczów poprawią również estetykę tego miejsca, bogatego w wiele ważnych dla historii miasta punktu i budynków.
powrót