Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 13:

Krakowski festiwal sportów i tradycji

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zespół Szkół nr 8 w Krakowie - teren LO 18 oraz SP 153, a także alejki "Parku Młynówka Królewska"

Dodatkowe lokalizacje: Zespół Szkół nr 8 w Krakowie - teren LO 18 oraz SP 153 a także alejki

Opis projektu

W swojej genezie zadanie zakłada organizacje eventu sportowo - kulturalnego dla mieszkańców Krakowa bez znaczenia jaka jest ich metryka, zadanie będzie polegać na organizacji gier i zabaw, turniejów, gry terenowej /podchody związanych z legendami Krakowa, dla różnych kategorii wiekowych uczestników startujących indywidualnie oraz dla „grup mieszanych - rodzin" w formie różnych stacji, na których wymagana będzie różna aktywność sportowa oraz odpowiedź na pytania związane z Krakowem. W grze terenowej planuje się stacje np.:- stacja ringo,- stacja gier zręcznościowych, - stacja gier zespołowych, - stacja plażówki,- stacja ogólnej wiedzy o sporcie,- stacja rzutów osobistych - stacja sprawnościowa „na wesoło", - stacja dance,- stacja podchody,- stacja rzutów osobistych, - stacja fit + cross fit, - stacja bule, - stacja twister oraz gra miejska wraz z legendami Krakowa i wiedzą o Krakowie (jak nadanej stacji nie będzie się znało odpowiedzi to można wybrać albo powrót do poprzedniej stacji, albo ćwiczenie i to upoważni do losowania kolejnego pytania) - gra dal całej rodziny. Zakłada się powstanie 10 - 13 stacji na których będą do wykonania pod okiem instruktorów różne aktywności sportowe, a w śród tych którzy zbiorą maksymalną ilość punktów – tzn. zaliczą każdą stację zostaną rozlosowane nagrody w formie drobnego sprzętu sportowego, gadżetów oraz o słodyczy. Losowanie odbędzie się na koniec dnia, a cały dzień uświetniać będzie muzyka oraz nawigować będzie zabawami konferansjer. Uczestnicy w rywalizacji sportowej zostaną podzieleni na kategorie - każda z tych kategorii będzie miała podkategorię dzieląc uczestników wg. kategorii wiekowej. 1. Uczestnicy indywidualni,- dzieci, młodzież, dorośli; 2. Drużyny: rodzina lub grupa znajomych np. drużyny dziecięco – młodzieżowe. Planuje się, że zadanie realizowane będzie na obiektach sportowych np. obiekty ZSO 8 w Krakowie - posiadają ogrodzonym duży teren rekreacyjny z boiskami typu orlik, do piłki plażowej, teren rekreacyjny, hala sportowa, dogodne położenie - wzdłuż Parku Młynówki Królewskiej w Krakowie (alejki spacerowe i park - gra miejska/terenowa). Planuje się, że przez cały dzień w zadaniu weźmie udział min. 1000 mieszkańców Krakowa. Planuje się realizację zadania w dniu 4.06.2022 w godzinach od 9.00 do 19.00. Podstawowym celem jest promocja Krakowa jego tradycji, historii oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ponadto celem jest również aktywizacja młodych mieszkańców regionu oraz integracja społeczna przez kulturę, historię miasta i aktywność ruchową. Pomysł na realizację zadania jest pokłosiem analizy wyników badań rynku sportu i rekreacji ruchowej oraz obserwacji potrzeb społecznych po i w trakcie tak trudnego czasu jakim jest dla ludzi bez względu na wiek izolacja spowodowana stanem epidemii, który niewątpliwie bardzo odznaczy się i odznaczy na psychice ludzi tak bardzo na co dzień potrzebujących do funkcjonowania drugiego człowieka. Przez zabawy sportowe chcemy uspołecznić, odbudować relacje społeczne, budować nowe struktury, więzi a także dać ludziom oddech, tchnienie, pomóc zwalczać stres, a po przez legendy Krakowa chcemy podkreślić jak ważna jest znajomość i tożsamość oraz duma z naszego miasta. Po dokładnej analizie nasuwa się tylko jeden wniosek a mianowicie brak eventow w formie pikników o charakterze sportowo - kulturalnym, lecz nie tych profesjonalnych, ale tych opartych na grach i zabawach ruchowych dla „zwykłych mieszkańców". Proponowany przez nas event ma charakter pikniku dla wszystkich pokoleń. Projekt zadania zakłada bezpłatny udział w zadaniu dla mieszkańców oraz że może każdy mieszkaniec wsiąść w nim udział bez względu na wielki status społeczny. Wydarzenie to będzie dostępne również dla osób niepełnosprawnych – obiekty na których planowana jest realizacja zadania są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i tak też zostaną zaplanowane poszczególne zadania by osoby te mogły w nich uczestniczyć. Projekt społeczny dla mieszkańców Krakowa propagujący zarówno tradycje, historie naszego miasta ale i aktywność sportową. Bardzo ważne jest że zadanie planuje się zrealizować w czerwcu 2022 co daje nadzieję na jego powodzenie z uwagi na to iż z wówczas wychorowana i wyszczepiona powinna już być cała populacja

UZASADNIENIE PROJEKTU

Beneficjentami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa ze wszystkich grup wiekowych, bez żadnych ograniczeń. Zadanie jest zadaniem bezpłatnym dla jego odbiorców i jest zadaniem ogólnodostępnym. Z uwagi na fakt w jakich czasach przyszło nam żyć i jak będzie wyglądał świat po pandemii należy pamiętać ze ludzie będą koncentrować się na zaspokojeniu i zapewnieniu sobie i swoim bliskim tzw. podstawowych potrzeb, a potrzeby rozrywki, integracji, rozwoju, kultury i sportu będą na znacznie dalszym planie. Proponowane zadanie jest wynikiem głębokiej analizy warunków, możliwości i potrzeb mieszkańców naszego miasta zwłaszcza po czasach ograniczeń, izolacji, niepewności bardzo ważne dla budowania relacji społecznych jest wspólnie spędzony czas i to ten w życiu realnym, a nie wirtualnym jak przez minione tygodnie. Zadanie zakłada że mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale również wyedukować się i poruszać, czy to indywidualnie czy w grupach. Mieszkańcy naszego miasta potrzebują spotkań, świadomości jak wiele miasto dla nich robiło i robi, a po przez element zadania w postaci gry terenowej z legendami pozwoli mocno zaznaczyć, że nie jest to po prostu piknik sportowy, ale czas z Krakowem jego tradycją i kulturą w wykorzystaniem elementów gier i zabaw sportowych. Wydarzenie będzie przygotowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi, przepisami i rozporządzeniami w tym przepisami sanitarnymi związanymi z epidemią koronawirusa COVID-19.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ubezpieczenie wydarzenia Polisa OC 1 000,00 PLN
Koszt najmu obiektów do zadnia Wynajem obiektów sportowych oraz terenu do realizacji zadania - boiska sportowe wraz z zapleczem 10 000,00 PLN
Koszt wynajmu i zakupu sprzętu do zadania Wynajem i zakup sprzętu ,w tym sportowego, materiałów i śrdoków potrzebnych do realizacji zadania. 35 000,00 PLN
Zakup koszulek i strojów dla obsługi i wolontariusz Zakup strojów (np. koszulek, kamizelek itp.) i identyfikatorów dla osób obsługujących zadanie, w celu identyfikacji i unifikacji osób pracujących przy zadaniu 6 000,00 PLN
Zakup wody Zakup wody dla uczestników zadania -uczestników gier 3 000,00 PLN
Zakup nagród Zakup nagród rzeczowych, gadżetów, słodyczy dla najmłodszych uczestników 10 000,00 PLN
Koszt instruktorów i trenerów Koszt instruktorów i trenerów - po 2 osoby na stację oraz zabezpieczenie zadania - 30 osób 30 500,00 PLN
Obsługa techniczna zadania Pracownicy techniczni przygotowujący obiekty do zadania 5 500,00 PLN
Koszty promocji i oprawy graficznej zadania Koszty związane z nadzorem, planem oraz realizacją promocji zadania w tym druk i projektowanie plakatów jak również opracowanie, przygotowanie i druk kart do gry, dyplomów dla uczestników itp. oraz prowadzenie innych czynności promocyjnych 27 000,00 PLN
Koordynacja zadania Koordynacja działań oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem zadania. 5 000,00 PLN
Obsługa administracyjna i księgowa zadania Obsługa administracyjna, księgowa, kadrowa itp. zadania. 5 000,00 PLN
Prawa autorskie Zgoda i koszty odtwarzania muzyki - zaiks 2 000,00 PLN
Konferansjer zadania Koszty związane z konferansjerką i moderatorem zadania 3 000,00 PLN
Ochrona wydarzenia Koszt najmu agencji ochrony pilnującej ładu i spokoju oraz porządku w zadaniu wraz z zapewnieniem barier i taśm do wygrodzenia, oraz tablic informacyjnych oraz środków ochrony 6 000,00 PLN
Zapewnienie posiłku Zapewnienie posiłku dla osób obsługujących wydarzenie 3 000,00 PLN
Obsługa medyczna Zabezpieczenie medyczne do zadania - podpisanie umowy z profesjonalną firmą 4 000,00 PLN
Opracowanie merytoryczne Opracowanie merytoryczne gry wraz z przygotowaniem pytań z zakresu legend i tradycji 3 000,00 PLN
Zapewnienie sanitariatów Zapewnienie toalet w tym toalety dla niepełnosprawnych oraz środków do dezynfekcji, środków czystości itp. 1 500,00 PLN
Nagłośnienie i zasilanie Zapewnienie nagłośnienia odpowiedniej mocy obejmującego swoim zasięgiem teren centralnej części wydarzenia, wraz z zapewnieniem niezbędnego w tym celu prądu 4 000,00 PLN
Sprzątanie Uprzątniecie terenu wydarzenia 1 000,00 PLN
165 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie realizacji zadania Wyłonienie realizatora zadania styczeń - kwiecień 2022
Opracowanie szczegółowe zadania Opracowanie regulaminów oraz szczegółowy projekt gry terenowej, poszczególnych stacji sportowych oraz pytań ze znajomości legend i tradycji; Pozyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń i dokonanie wymaganych zgłoszeń; Podpisanie umów z animatorami, trenerami, oraz obsługą techniczną oraz zabezpieczeniem imprezy w tym służba medyczna; Opracowanie szaty graficznej i kampanii informacyjno-promocyjnej (plakaty, social media), promocja wydarzenia; wynajem i zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadania. Zakup nagród dla uczestników kwiecień - maj 2022
Przygotowania do realizacji zadania Przygotowanie informacji, plakatów, banerów na stronę internetową, rozklejenie plakatów . Rozesłanie informacji do współpracowników w tym do wolontariuszy, zebranie komitetu organizacyjnego, ustalenie i zatwierdzenie planu i harmonogramu prac, regulaminów i innych dokumentów w tym planów. kwiecień - maj 2022
Zakup sprzetu sportowego oraz innych rzeczy wg. kosztorysu Zakup i zamówienie wszystkich niezbędnych rzeczy do realizacji zadania w tym dyplomy, materiały plastyczne, papiernicze, taśmy, do konkursów, koszulki, puchary ,woda, drobny poczęstunek, i inne). kwiecień - maj 2022
Podpisanie umów z wolontariuszami i osobami pracującymi przy zadaniu. podpisanie umów najmu obiektu sportowego. Zatwierdzenie zapisów umów z osobami pracującymi przy zadaniu podpisanie umów najmu obiektów do zadania .Przygotowania zadania. kwiecień - maj 2022
Realizacja zadania Przeprowadzenie wydarzenia całodziennego – godz. 8.00 do 20.00 4 czerwca 2022
Zamknięcie zadania Zwrot wypożyczonego sprzętu, ew. uporządkowanie terenu; czerwiec 2022
Prace sprawozdawczo-raportująco - rozliczeniowe. Prace sprawozdawczo- rozliczeniowe. Realizacja prac sprawozdawczo raportujących, podsumowujących zadanie, przygotowanie, opisanie wszystkich dokumentów czerwiec - lipiec 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Beneficjentami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa w każdym wieku bez ograniczeń. Zadanie jest zadaniem bezpłatnym dla jego odbiorców i jest zadaniem ogólnodostępnym. Zadanie zakłada, że mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale również wyedukować się i poruszać, zarówno indywidualnie jak i w grupach.
powrót