Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 3:

BOISKO ZAMIAST CEMENTOWNI NA ZAKRZÓWKU

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka miejska nr 274, ewentualnie 275 lub 207/29 obr. 9 Podgórze, pomiędzy ul. św. Jacka i Pychowicką na Zakrzówku

Opis projektu

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu. Lokalizacja na działce nr 274, obr. 9 Podgórze jest idealnym miejscem na instalacje tego typu obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów spacerowych, gdzie aktywnie wypoczywa wielu ludzi z całego Krakowa. W pobliżu (ulice Ceglarska, św. Jacka, Pychowicka, Norymberska) powstały duże osiedla mieszkaniowe, więc obiekt będzie też służył lokalnej młodzieży, która w tej chwili nie ma miejsca na aktywny wypoczynek.
Działki te znajdują się w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie byłej cementowni, od wielu lat są zaniedbywane i często służyły jako miejsce nielegalnego pozbywania się śmieci. W przyszłości, będzie można zagospodarować sąsiednie działki, tworząc prawdziwy kompleks rekreacyjny.

Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W okolicy wnioskowanego projektu (ulice Ceglarska, św. Jacka, Pychowicka, Norymberska), bardzo szybko przybywa dzieci i młodzieży, a całkowicie brak propozycji sensownego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla tej grupy wiekowej. To wiąże się z różnego rodzaju niepożądanymi zachowaniami i niebezpieczeństwem wypadku podczas np. gry w piłkę na ulicy (co ma miejsce obecnie). Boisko sportowe natychmiast rozwiąże problem bezpieczeństwa podczas zabawy i zachęci więcej dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. Jego powstanie sprawi, że młodzież, która w tej chwili nudzi się i nie ma miejsca do spędzania wolnego czasu, zaktywizuje się i będzie miała gdzie spędzać go sensownie i zdrowo.
Boisko to jako obiekt ogólnodostępny będzie również dobrze służył wszystkim odwiedzającym Zakrzówek w celach rekreacyjnych. Obiekt taki (zlokalizowany na działce miejskiej) jest również potrzebny do zrealizowania celów powstającego parku Zakrzówek, jako ewentualne uzupełnienie niewielkiej okrojonej przestrzeni przewidzianej w planach na infrastrukturę sportową.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 25 000,00 PLN
Budowa Wykonanie robót budowlanych 812 728,00 PLN
837 728,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami idecyzjami 2022
Budowa Wykonanie robót budowlanych 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę boiska w rejonie ul. św. Jacka i Pychowickiej. Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty sportowo - rekreacyjnej ww. rejonu.
powrót