Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 22:

Razem w zieleni - Ogród Społeczny na Litewskiej

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie, ul.Litewska 34.

Opis projektu

„Razem w zieleni - Ogród Społeczny na Litewskiej” to pomysł na doposażenie przyszkolnego terenu zielonego i budowę altany – miejsca spotkań dla lokalnej społeczności. Teren ten ma potencjał, by stać się modelowym przykładem przestrzeni dopasowanej do potrzeb wszystkich jej użytkowników niezależnie od wieku. Będą oni mogli integrować się, podejmować wspólne inicjatywy, wypoczywać, promować różne modele aktywnego spędzania czasu – charakterystyczne dla młodszych i starszych osób.

Teren zielony otaczający szkołę zyskuje w ostatnich latach nowe funkcje. Służy on między innymi realizacji projektów skierowanych do mieszkańców Dzielnicy V - w 2019 roku szkoła rozpoczęła, pod opieka ZZM, realizację projektu „Ogród z klasą” , w którym przewidziano zagospodarowanie miejsca jako przestrzeni edukacyjnej oraz integracyjnej dla uczniów, przedszkolaków, ich rodzin, seniorów z działającego w szkole Centrum Aktywności Seniora oraz innych mieszkańców Dzielnicy V. Rozpoczęto realizację nasad warzyw, kwiatów, krzewów owocowych - służyć ma to m.in. zapoczątkowaniu nie tylko działalności edukacyjnej, ogrodniczej na zewnątrz szkoły ale też promowaniu idei aktywnego spędzania czasu na wspólnym działaniu różnych grup wiekowych.

 
Szczegółowy opis elementów użytych w projekcie:
- Drewniana altana. Ażurowe ścianki i zadaszenie zapewniają ochronę przed słońcem oraz tworzą element dekoracyjny konstrukcji. Montaż przez punktowe fundamentowanie słupów w gruncie, brak podłogi.
- Stoły i ławeczki drewniane, montowane wewnątrz altany, 
- Budowa furtki od strony ul. Kmiecej, umożliwiającej zamykanie i otwieranie terenu w wyznaczonych godzinach i zapewnienie jego ogólnodostępności 25h w tygodniu
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba stworzenia przestrzeni o charakterze integracyjnym, wyrasta z braku dzielnicowych rynków – placów, będących odwiecznym miejscem spotkań różnych grup wiekowych. Urządzone przestrzenie dzielone mają w okolicy charakter głównie liniowy (Młynówka Królewska). Znajdują się tam miejsca dedykowane rożnym grupom społecznym i wiekowym (place zabaw dla mniejszych dzieci, boiska sportowe głównie dla młodzieży i dorosłych, siłownie plenerowe, stoliki szachowe dla osób starszych). Brak jednak punktu, gdzie wszystkie te grupy mogłyby spotykać się wspólnie, integrować się w większym gronie na świeżym powietrzu. Prezentowany projekt daje taką możliwość, a ponadto powstaje na terenie placówki, w której wspomniane grupy już działają i przenikają się (przedszkole, szkoła, CAS), a w bliskim sąsiedztwie znajdują się jeszcze dwie szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie mapy, dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem projektu altany, uzyskanie ewentualnych uzgodnień i wymaganych pozwoleń. 8 000,00 PLN
Altana Altana o konstrukcji drewnianej, nakryta sadzistym dachem krytym gontem bitumicznym, fundamentowana punktowo, jedna ze ścian ażurowa, obsadzona zielenią, brak posadzki, powierzchnia zabudowy do 35m2 28 000,00 PLN
Stoły i siedziska Drewniane stoły i siedziska do stałego montażu wewnątrz altany 16 000,00 PLN
Tablice informacyjne - 2 szt. 1. Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z altany. 2. Tablica informująca o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. 1 000,00 PLN
Kosz na śmieci Stalowy kosz na śmieci 500,00 PLN
53 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania. Opracowanie mapy, dokumentacji projektowej, uzyskanie ewentualnych uzgodnień i wymaganych pozwoleń. Budowa altany wraz pozostałymi elementami oraz montaż tablic. Rok 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt "Razem w zieleni" zakłada stworzenie na terenie szkolnego ogrodu altany, w której użytkownicy różnych grup wiekowych będą mogli np. zorganizować spotkanie, piknik sąsiedzki, warsztaty, rozegrać turniej gier planszowych.
powrót