Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 13:

Chodniki w Parku Kleparskim

Projekt odrzucony: Park Kleparski jest parkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-648 Kleparz. Każda ingerencja w park jest możliwa wyłącznie za zgodą Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Z wielokrotnych opinii konserwatorskich wynika, iż każde nowe zagospodarowanie parku nie jest możliwe do wykonania bez wcześniejszego projektu zagospodarowania całego parku. Projekt polega na wykonaniu alejek w miejscach przedeptów co zgodnie Regulaminem BO nie jest możliwe do wykonania ze względu na § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu, jak również 8) które zakładają realizację jedynie części zadania - wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park kleparski, przy pętli tramwajowej działka 232/18 K-45

Dodatkowe lokalizacje: Projekt obejmuje dwa przedepty w tej samej okolic.

Opis projektu

Należy wykonać nawierzchnie utwardzoną - chodnik w miejscu istniejących przedeptów - z nawierzchni asfaltowej nawiązując do istniejących alejek w parku - (nawierzchnia przyjazna np rolkom)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przedeptami porusza się duża ilość osób, zwłaszcza od kiedy powstały nowe budynki przy ul kamiennej

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektowe Opracowanie projektowe budowy alejek asfaltowych 6 000,00 PLN
Budowa nawierzchki asfaltowego chodnika budowa 1 m² alejki parkowej z asfaltu gr. 5 cm - 205 zł/m2 75m + 43m = 118m x 2m2 50 000,00 PLN
56 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentacji Przygotowanie dokumentacji, projektu i pozwoleń potrzebnych na budowę alejki Koniec roku 2021
Ogłoszenie przetargu na wykonawstwo Ogłoszenie przetargu na wykonawstwo wraz wyłonieniem podmiotu realizującego projekt I kwartał 2021
Wykonanie alejki wykonanie alejki II kwartał 2021

Galeria

powrót