Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 87:

Zagospodarowanie terenu wokół przychodni ul. Rusznikarska 17

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rusznikarska 17

Opis projektu

1) zagospodarowanie terenu zielonego w tym zaprojektowanie terenu i nasadzenie kwiatami i krzewami, który nie wymagałby dużej pielęgnacji. 

2) remont  ogrodzenia, wymianę furtek oraz bramy wjazdowej. 
3) wykonanie  nakładki asfaltowej w zatoczkach parkingowych przed budynkiem od strony wschodniej. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

1) brak zagospodarowania terenów zielonych.

2) obecne ogrodzenie wymaga bezwzględnego remontu  jest zniszczone i skorodowane. 
3) zatoczki parkingowe - nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. stwarza niebezpieczeństwo dla korzystających z przychodni.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki nieruchomości a zagospodarowanie terenów zielonych  poprawi jakość życia mieszkańców jak i korzystających z przychodni. Remont nawierzchni w zatoczkach poprawi bezpieczeństwo przyjeżdzających do przychodni. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zieleń projekt, nasadzenia 40 000,00 PLN
zatoka parkingowa wymiana krawężników, podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z kostki 180 000,00 PLN
ogrodzenie remont ogrodzenia, wymiana furtek i bramy 140 000,00 PLN
360 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zieleń projekt, nasadzenia I,II kwartał 2022 r.
zatoka parkingowa wymiana krawężników, podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z kostki I,II kwartał 2022 r.
ogrodzenie remont ogrodzenia, wymiana furtek i bramy I,II kwartał 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki nieruchomości a zagospodarowanie terenów zielonych poprawi jakość życia mieszkańców jak i korzystających z przychodni. Remont nawierzchni w zatoczce poprawi bezpieczeństwo przyjeżdżających do przychodni. Opiniowany projekt spełnia wymogi określone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Realizacja przewidzianego w projekcie zakresu prac jest zasadna. Zakres projektu dotyczący modernizacji zatoczki parkingowej został zweryfikowany zgodnie z opinią ZDMK i zaakceptowany prze wnioskodawcę. W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji, wykonawcą projektu w zakresie modernizacji zatoczki parkingowej zostanie wskazany ZDMK, jako właściwa komórka merytoryczna w tym zakresie i zarządca tego terenu.
powrót